Skip to main content

Vloge in obrazci

Na tem mestu boste našli vloge za določene storitve, za katere prosimo, da si jih naložite na svoj računalnik, izpolnite in jih pravilno izpolnjene dostavite na podjetje JEKO, d.o.o. Z izpolnitvijo obrazcev oz. posredovanjem podatkov potrjujte, da ste seznanjeni s pravili varovanja osebnih podatkov.  

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o.,Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice v skladu z 12. členom Zakona o javnih gospodarskih službah  (Ur. list RS, št. 32/9330/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) opravlja kot javna pooblastila naloge v zvezi z dejavnostmi na podlagi področnega odloka  za Občino Jesenice in Občino Žirovnica in sicer:

  • strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi s komunalni infrastrukturnimi objekti in napravami, s katerimi upravlja,
  • izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje, javno omrežje zemeljskega plina ter na druge komunalne infrastrukturne objekte in naprave, ki jih ima v upravljanju,
  • določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo, ki jo upravlja oziroma izdaja mnenja za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja.

V skladu z zakonodajo in javnimi pooblastili občin lastnic našega podjetja, izdajamo projektne pogoje, smernice, mnenja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, oskrbo s pitno vodo in ravnanje z odpadki oziroma mnenja za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja. Pred samo izvedbo ali spremembo vodovodnega in kanalizacijskega priključka morate pridobiti soglasje. Izdaja teh dokumentov je za vlagatelja brezplačna.

Določamo pa tudi pogoje in izdajamo soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če so to posegi v komunalno infrastrukturo. 

Vlogo lahko oddate:

  • v elektronski obliki (vključno s prilogami) na e-naslov info@jeko.si, 
  • v pisni obliki osebno v tajništvu na sedežu podjetja na Cesti maršala Tita 51, 4270 Jesenice,
  • v pisni obliki po pošti na naslov JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice.
Poteka razdeljevanje plastenk za zbiranje odpadnega jedilnega olja
torek, 24. 11. 2020
Poteka razdeljevanje plastenk za zbiranje odpadnega jedilnega olja
Ker vam želimo olajšati zbiranje in odlaganje odpadnega jedilnega olja, v novembru in decembru 2020 med vsa gospodinjstva v občinah Jesenice in Žirovnica razdeljujemo…
Slika prikazuje osebo, ki v roki drži kozarec vode
sreda, 18. 11. 2020
Obvestilo po sanaciji okvare na Hrušici
Spoštovani,  sporočamo vam, da je bila okvara na prevezavi novega odseka vodovoda, ki ga izvaja podjetje DARS d.d. s svojim podizvajalcem na Hrušici uspešno odpravljena…
Slika prikazuje osebo, ki v roki drži kozarec vode
sreda, 18. 11. 2020
Obvestilo o moteni oziroma prekinjeni dobavi pitne vode zaradi okvare
Spođštovani uporabniki naših storitev,  obveščamo vas, da bo do 18. 11. 2020, do jutranjih ur motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Mejnega platoja,…
Motena oskrba s pitno vodo - Jesenice
torek, 17. 11. 2020
Motena oskrba s pitno vodo - Jesenice
Spoštovani, obveščamo vas, da bo do 18.11.2020, do jutranjih ur motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Mejnega platoja, Hrušice, Podmežakle in Jesenic…
Slika prikazuje osebo, ki v roki drži kozarec vode
ponedeljek, 16. 11. 2020
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Spoštovani! V torek, 17. novembra 2020 bo, zaradi izvajanja prevezave obstoječega vodovoda na novo zgrajeni odsek vodovoda pri karavanškem tunelu,  motena oziroma…