Skip to main content
Usposabljanje za gašenje in evakuacijo

V mesecu požarne varnosti smo tudi v našem podjetju izvedli usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom

Dne 25.10.2018 smo na Prešernovi ulici na Jesenicah, v Zbirnem centru za vse zaposlene v podjetju JEKO, d.o.o. organizirali usposabljanje za gašenje in evakuacijo. Spoznali smo pomen usposabljanja, pregledali stanje požarne varnosti v našem podjetju,definirali najpogostejše vzroke za nastanek požarov  in postopke za varstvo pred požarom, izvore vžigov in eksplozij ter preventivne ukrepe. Podučeni smo bili o ravnanju in prijavi ob nastanku požara ali eksplozije in podobnih nevarnostih, ter o tem, kako poteka alarmiranje in obveščanje o dogodku. Seznanjeni smo bili z nevarnostmi, ki se pojavijo ob reševanju in gašenju, z vsebino požarnega reda in požarnega načrta.  Posebej smo izpostavili nevarnosti in potencialne vire vžiga ločeno po dejavnostih, ki jih izvajamo v našem podjetju (odlaganje odpadkov, čiščenje odpadnih vod,…). Ogledali smo si tudi praktični prikaz gašenja z gasilnim aparatom in uporabe hidrantnega omrežja, nato pa smo oboje preizkusili tudi sami.