Skip to main content
Sprejem odpadne silažne folije v zbirnih centrih na Jesenicah in v Žirovnici

Obveščamo vas, da s 1. septembrom 2020 pričnemo s sprejemanjem odpadne silažne folije v zbirnih centrih na Jesenicah in v Žirovnici. 

Baliranje delno posušene trave je na številnih kmetijah postal pogost način spravila krme oziroma priprave travne silaže. Povzročitelje odpadne silažne folije prosimo, da jo zbirate ločeno in jo dostavljate v zbirna centra v času obratovanja. Tako boste pravilno ravnali z odpadno folijo.

Odpadna silažna folija sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti pod klasifikacijsko številko; 02 01 04 - Odpadna plastika (razen embalaže) in zanjo je dolžan poskrbeti povzročitelj. Odpadna silažna folija torej ni komunalni odpadek in posledično zbiranje in odvoz ni obvezna občinska gospodarska javna služba.Odlaganje v zabojnike za komunalne odpadke, poleg zabojnikov ali na ekološke otoke ni dovoljeno, prav tako je prepovedano seveda odlaganje v naravo ali celo kurjenje, ki močno obremenjuje okolje in je kaznivo. 

Proizvajalci folije stroškov ravnanja z odpadno silažno folijo ne vključujejo v svoje prodajne cene, zato ni podaljšane odgovornosti in ni vzpostavljena mreža zbiranja na državni ravni. Stroški ravnanja z odpadno silažno folijo bremenijo uporabnika oziroma povzročitelja (kmetijsko dejavnost).

Cena za prevzem: Prevzem silažne folije in mrežice je plačljiv, obračun na osnovi podpisanega tehtalnega lista (cenik na spletni strani www.jeko.si).

Za več informacij pokličite 04 581 04 55 ali pišite na info@jeko.si