Skip to main content
S poostrenim nadzorom do pravilnejšega ravnanja z odpadki

Jeseniški inšpektorji in redarji so v maju v sodelovanju s predstavniki JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice opravili nadzor nekaj najbolj problematičnih ekoloških otokov na območju občine Jesenice. Ugotovili so, da je stopnja ločevanja odpadkov in zbiranja v ustreznih zabojnikih nezadostna, kar povzroča preobremenitev zabojnikov za mešane komunalne odpadke. Kljub možnosti brezplačne oddaje odpadkov v zbirnem centru se še vedno dogaja, da se na ekoloških otokih kopičijo odpadki, ki tja ne sodijo. To kazi videz odjemnega mesta in daje vtis neurejenega okolja, hkrati pa zaradi dodatnega razvrščanja odpadkov povzroča dodatne stroške komunalnemu podjetju, posledično pa tudi občanom. Inšpektorji, redarji in predstavniki podjetja JEKO, d.o.o. so tako preverili pravilnost odlaganja odpadkov na ekoloških otokih na Dobravski ulici, na Koroški Beli, za Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice, na Ulici Cirila Tavčarja in na nekaterih drugih.

Ugotovljeno je bilo da, pri odlaganju odpadkov v ekološke otoke, najpogosteje prihaja do naslednjih nepravilnosti:

  • Odpadki se odlagajo ob in na zabojnike.

Odpadke je potrebno razvrstiti v ustrezne zabojnike. Ob in na zabojnike ni dovoljeno odlagati odpadkov. V primeru, da so zabojniki polni, je odpadke potrebno odpeljati v zbirni center ali na drug ekološki otok. Pravne osebe (npr. gostinci) odlagajo odpadke iz svoje dejavnosti na ekološke otoke. Potrebno je poudariti, da uporaba otokov za odpadke, ki nastajajo v dejavnostih, ni dovoljena, saj so ekološki otoki namenjeni za ločeno zbiranje papirja, embalaže in stekla v količinah, ki jih pridela povprečno gospodinjstvo, ravnanje s temi odpadki pa je zajeto tudi v ceno komunalnih storitev na položnicah, ki jo plačajo gospodinjski uporabniki.

  • Na ekološki otok so odloženi mešani ali nerazvrščeni odpadki.

Na ekološki otok sodijo samo ustrezno razvrščeni odpadki in samo za tisto frakcijo, za katero je tam nameščen zabojnik (steklo, papir, embalaža).

  • Ob zabojnikih na ekološkem otoku so odloženi kosovni odpadki.

Kosovni odpadki seveda ne sodijo na ekološki otok. Kosovne odpadke lahko brezplačno pripeljete v zbirni center ali pa naročite brezplačni odvoz kosovnih odpadkov.

  • Na ekološki otok (ob zabojnike in v zabojnike) je odložen zeleni odrez (veje, trava, listje…).

Zeleni odrez je potrebno kompostirati na lastni parceli, če to ni možno je potrebno zeleni odrez odpeljati v zbirni center ali naročiti odvoz.

  • V ali ob zabojnike so odloženi gradbeni materiali, kamenje, zemlja, topli ogorki, pepel, odpadki v tekočem stanju, gošče, usedline,…

V noben zabojnik, niti v zabojnik za mešane komunalne odpadke, ne sodijo gradbeni materiali, kamenje, zemlja, topli ogorki, pepel, kosovni odpadki, odpadki z vrtov, odpadki v tekočem stanju, gošče, usedline, in podobno. Tovrstne odpadke je potrebno ločeno odložiti v zbirni center.

V nadzoru je bilo ugotovljenih več prekrškov zaradi nedovoljenega odlaganja odpadkov, za vse ugotovljene kršitelje pa bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica uvedel prekrškovne postopke. To za kršitelja pomeni, da bo poleg odrejene sanacije odpadkov, lahko kaznovan z denarno kaznijo, ki jo določa Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 52/2010, 29/2012 in 17/2017).

Na koncu bi radi poudarili, da je najboljši odpadek tisti, do katerega sploh ne pride. Zato kupujmo odgovorno, ne pretiravajmo in kupimo le tisto, kar potrebujemo, izogibajmo se nepotrebni embalaži in izberimo povratno embalažo. prav tako se izogibajmo izdelkom za enkratno uporabo. Hrane ne zavijajmo v odvečno folijo ali papir in raje uporabimo embalažo, ki jo lahko vedno znova uporabimo.

Več o ločevanju odpadkov v gospodinjstvih si lahko preberete tukaj.