Skip to main content
Razmetani odpadki ob eko otokih kazijo podobo naše okolice

Kljub rednemu čiščenju in odvozu odpadkov z ekoloških otokov, se na nekaterih še vedno kopičijo napačno odloženi odpadki, ki kazijo videz kraja.

Ob zabojnikih je tako mogoče najti vreče z zavrženo hrano, v zabojnikih za ločeno zbiranje pa zeleni odrez, kosovne, gradbene in mešane odpadke.

V nadaljevanju besedila vas želimo seznaniti z različnimi možnostmi in priložnostmi pravilnega – ločenega – odlaganja odpadkov. Ustrezno odlaganje odpadkov je namreč odraz okoljske osveščenosti, ki je najprej vidna prav v naši bližnji okolici. K bolj urejenemu zgledu naselja in okolja lahko veliko prispeva vsak posameznik, s tem ko dosledno ločuje odpadke ter upošteva osnovna pravila o ravnanju z različnimi odpadki, tudi kosovnimi in nevarnimi.

Nudimo vam sledeče možnosti odlaganja odpadkov:

Redni odvoz odpadkov, zabojniki:

  • mešani komunalni odpadki – zeleni pokrov zabojnika,
  • odpadna embalaža – rumeni pokrov zabojnika,
  • biološki odpadki – rjavi pokrov zabojnika.

* Pri odlaganju bioloških odpadkov v zabojnik za biološke odpadke moramo paziti, da jih nikoli ne odložimo v navadni plastični vrečki. S tem namreč onemogočimo nadaljnjo predelavo odpadkov. Uporabimo vrečke iz biološko razgradljivih materialov. Odpadke lahko odložimo tudi zavite v časopisni papir ali v papirnati vrečki. Večje veje, grmičevje, drevesa lahko pripeljete v Zbirni center Jesenice.

Ekološki otoki

Na ekološkiih otokih lahko odložite odpadni papir in karton, stekleno embalažo, plastično in kovinsko embalažo. Odlaganje odpadkov poleg zabojnikov ni dovoljeno.

Zbiranje nevarnih odpadkov

Vsako leto organiziramo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. Razpored akcije objavimo na spletni strani in v krajevnih glasilih.

Center ponovne rabe – kar je za nekoga odpadek, je za drugega morda uporaben izdelek;

Še uporabne izdelke lahko oddate v trgovini Centra ponovne rabe, ki se nahaja na naslovu Cesta maršala Tita 49, odprta pa je od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro, lahko pa jih oddate v zbirnih centrih Jesenice in Žirovnica. 

Zbirna centra Jesenice in Žirovnica

Višek odpadkov (nevarni in kosovni odpadki, zeleni odrez, odpadna elektronska oprema, pohištveni les, ...) lahko brezplačno pripeljete v zbirna centra Jesenice in Žirovnica.

Zbirni center Jesenice

Delovni čas Zbirnega centra Jesenice:

  • ponedeljek - petek od 10.00 do 17.00 ure,
  • sobota od 8.00 do 13. ure,
  • nedelje in prazniki: zaprto.

Zbirni center Žirovnica

Delovni čas Zbirniga centra Žirovnica:

  • ponedeljek: zaprto,
  • torek - petek od 11.00 do 18.00 ure,
  • sobota od 8.00 do 12.00 ure,
  • nedelje in prazniki: zaprto.

Oddaja odpadkov v Zbirnem centru Jesenice, ki se nahaja na Cesti Franceta Prešerna 13, je za občane Jesenic brezplačna, prav tako je brezplačna oddaja odpadkov brezplačna v Zbirnem centru Žirovnica, ki se nahaja v Poslovni coni Žirovnica. 

Naročilo kosovnih odpadkov z dopisnico za odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev

Prejeli ste jo po pošti, najdete pa jo tudi na slednji povezavi. Vsakemu gospodinjstvu pripada na leto ena dopisnica oziroma skupna količina 4 kubične metre kosovnih odpadkov. V primeru količin, ki presegajo 4 kubične metre pa bomo storitev zaračunali in jo pripisali k mesečnem računu za komunalne storitve. Ko se vam bo pojavil kosovni odpadek, izpolnite dopisnico in jo pošljite po pošti ali oddate v nabiralnik, ki se nahaja na sedežu podjetja JEKO, d.o.o., C.m.Tita 51, Jesenice. V roku treh tednov vas bomo poklicali in se dogovorili za datum odvoza.

Da bi količino napačno odloženih odpadkov zmanjšali, vse občane v prvi vrsti prosimo, da jih sami pravilno razvrščate in oddajate.

Pripravila: Maja Kržišnik