Skip to main content
Preventivni ukrepi, novice in obvestila zvezi s korona virusom COVID-19

V podjetju skrbno spremljamo razmere in izvajamo priporočene ukrepe NIJZ za učinkovito preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19. V prizadevanjih za preprečevanje širitve okužbe smo v podjetju sprejeli določene ukrepe, da nemoteno izvajamo storitve gospodarskih javnih služb.

Do preklica velja:

 • URADNE URE IN POSLOVANJE BLAGAJNE

Vse stranke obveščamo, da do nadaljnjega ni uradnih ur in poslovanja blagajne. Naprošamo vas, da položnice poravnate preko drugih možnih oblik plačila. Prosimo, da z nami komunicirate: ­ pisno: JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, ­ preko elektronske pošte: info@jeko.si, ­ telefon v času običajnih uradnih ur: 04 581 04 00 (vse kontakte najdete na https://www.jeko.si/o-podjetju).

 • ZBIRANJE ODPADKOV

Redni odvoz odpadkov poteka ustaljeno, brez sprememb. Zaprta sta le ZBIRNA CENTRA, ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV pa je zamaknjen. Vse, ki boste na vrtovih opravljali spomladanska dela in imeli večje količine zelenega odreza in/ali kosovnih odpadkov prosimo, da jih hranite na dvorišču ali vrtu, dokler zbirna centra zopet ne odpreta svojih vrat oziroma se odvoz kosovnih odpadkov ne bo ponovno izvajal. Pozivamo vas, da odpadkov ne odlagate v naravo, okoli ekoloških otokov ali pred vhodom v zbirni center.

 • ODVAJANJE ODPADNIH VOD

Vzdrževanje javne kanalizacije se izvaja ustaljeno, spremenjen je le začetek rednega praznjenja greznic in MKČN, ki je predvidoma zamaknjen za en mesec. O novih terminih praznjenja boste pravočasno obveščeni.

 • OSKRBA S PITNO VODO

Oskrba s pitno vodo se izvaja nemoteno in zaradi epidemije ni sprememb. Redne menjave vodomerov in letni popisi se bodo izvedli predvidoma z enomesečnim zamikom. Stanje vodomera lahko sporočite preko spletne aplikacije https://www.komunala.info/.

 • OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM

Distribucija in oskrba z zemeljskim plinom poteka ustaljeno. Redne menjave plinomerov bomo izvedli z zamikom, ravno tako izvedbo novih plinovodnih priključkov.

 

UREJANJE POGREBA IN POTEK POGREBNIH SLOVESNOSTI V OBČINAH JESENICE IN ŽIROVNICA

 

Obveščamo vas, da uvajamo vse priporočilne ukrepe NIJZ za preprečevanje širjenja virusa in za zaščito obiskovalcev ter zaposlenih, ki bodo morali dejavnost izvajati tudi v primeru morebitnih kriznih razmer.

Tako do preklica veljajo naslednji ukrepi:

 • Uradnih ur in osebnih obiskov v prostorih pogrebne službe do preklica ni, dosegljivi smo na telefonski številki 031 334 533 24 ur/dan ali po elektronski pošti pogrebna.jesenice@jeko.si.

 • Urejanje pogreba je možno samo po telefonu in elektronski pošti.
 • Pogrebne slovesnosti se izvajajo zunaj in v najožjem družinskem krogu.
 • Izvaja se protokol pogrebne slovesnosti, ki zagotavlja pietetno izvajanje pogreba. To pomeni v celoti prisotnost pogrebnega moštva z zastavonošo, vendar brez izvajanja spremljevalnih dogodkov (govor, pevci, trobenta idr.).
 • Rizičnim skupinam se odsvetuje udeležba pogrebov (starejši, oboleli).
 • Udeleženci pogreba naj se ne zadržujejo v skupinah in poskrbijo za razdaljo najmanj 1,5 metra med posamezniki.
 • Poslovilne vežice in čajne kuhinje bodo zaprte.
 • V skladu z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Slovenija (Uradni list RS, št. 30/2020) obveščamo vse obiskovalce pokopališč, ki so v našem upravljanju, da je zadrževanje na pokopališčih dovoljeno le v skladu z vladnim Odlokom. Pokopališče lahko obiščete sami ali z družino, s katero ste v skupnem gospodinjstvu (https://www.gov.si/novice/2020-03-20-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-o-odloku-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi/

ODPADKE V GOSPODINJSTVIH Z BOLNIKI, KI KAŽEJO ZNAKE BOLEZNI KORONAVIRUSA COVID-19 LAHKO ODVRŽETE IZKLJUČNO V POSODO ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE

Ministrstvo za okolje in prostor svetuje osebam, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo s koronavirusom COVID-19 v domači oskrbi, da osebne odpadke (na primer uporabljene robčke in rokavice iz lateksa) ter odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe za enkratno uporabo) odložijo v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavežejo. To vrečo naj nato namestijo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežejo ter jo ločeno hranijo vsaj 72 ur, preden jo odložijo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov).  Ostali gospodinjski odpadki se lahko odlagajo kot običajno. Omenjena priporočila so objavljena tudi na spletni strani NIJZ.

HIGIENSKI ROBČKI IN KRPE ZA RAZKUŽEVANJE NE SODIJO V STRANIŠČNO ŠKOLJKO

Zaradi epidemije COVID-19 se je močno povečala poraba robčkov in krp za razkuževanje in čiščenje za enkratno uporabo, kar je žal opaziti tudi v kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah. Opozarjamo, da vlažni robčki in drugi higienski proizvodi nikakor ne sodijo v straniščno školjko, temveč med mešane komunalne odpadke, saj ti v kanalizacijskih sistemih povzročijo zamašitve in možnost izpada delovanja naprav ter povzročajo dodatne stroške in obremenitve zaposlenih.

ALI OBSTAJA TVEGANJE ZA PRENOS VIRUSA SARS-COV-2 PREKO ODPADNIH VOD?

Informacija Nacionalnega inštituta za javno zdravje: SARS-CoV-2 v odpadnih vodah Za zdaj ni dokazov o preživetju SARS-CoV-2 v odplakah. Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da se bo virus verjetno inaktiviral bistveno hitreje kot človeški enterovirusi, za katere je znan prenos preko vode (npr. adenovirus, norovirus rota virus, HAV). Iz študij drugih koronavirusov sklepajo, da toplota, visok ali nizek pH, sončna svetloba in običajni dezinficiensi, kot je klor, vsi pospešijo propad virusa. Po do sedaj znanih podatkih je tveganje za prenos SARS-CoV-2 preko odpadnih vod nizko. Za zdaj še ni dokazov, da bi se SARS-CoV-2 prenašal preko kanalizacijskih sistemov z odpadno vodo z obdelavo ali brez. Prenos SARS-CoV-2 preko odpadnih vod je sicer mogoč, vendar se v dobro zasnovanih in upravljanih centraliziranih sistemih odvajanja in čiščenja odpadnih voda na vsaki stopnji čiščenja (vključno z zadrževalnim časom in razredčevanjem) potencialno tveganje za tak prenos zmanjša.

PITNA VODA IZ JAVNIH VODOVODNIH SISTEMOV JE TUDI V ČASU EPIDEMIJE KORONA VIRUSA SARS-COV-2 ZDRAVSTVENO USTREZNA IN PRIMERNA ZA PITJE 

Pitna Voda je primerna tudi za umivanje rok, ki je v tem času nujen ukrep za zajezitev širjenja virusa. Po do zdaj znanih po datkih se korona virus ne prenaša s pitno vodo (Svetovna zdravstvena organizacija).

Priporočilo za izpiranje interne vodovodne napeljave ustanovah, ki niso v uporabi v času koronavirusa

Zaradi začasnega zaprtja številnih ustanov (gostinski lokali, vzgojno - izobraževalne ustanove, stavbe podjetij, ki niso v obratovanju), je poraba vode v teh objektih zmanjšana ali prekinjena, zato lahko pride do zastajanja vode in dviga temperature vode v internem vodovodnem omrežju. Posledično tako v omrežju prihaja do razmnoževanja mikroorganizmov ali izločanja nevarnih snovi iz omrežja v pitno vodo, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje.

Priporočamo, da se do vzpostavitve običajnih razmer, vsaj enkrat na sedem dni izvede spiranje interne vodovodne napeljave. To storite tako, da pustite teči vodo na vseh pipah vsaj do stabilizacije temperature. Prav tako izvedite spiranje v WC kotličkih.

DISTRIBUCIJA ZEMELJSKEGA PLINA POTEKA NEMOTENO

Distribucija zemeljskega plina poteka nemoteno in tudi v bodoče ne predvidevamo motenj pri oskrbi z zemeljskim plinom. V sedanjih razmerah podrobno spremljamo dogajanja v zvezi s širjenjem okužb z novim koronavirusom COVID-19 ter izvajamo vse potrebne ukrepe za obvladovanje poslovnih tveganj in predvsem za preprečitev okužb zaposlenih delavcev z ustrezno organizacijo dela, z osebno zaščito in s preprečevanjem stikov z odjemalci.