Preklic prekuhavanja pitne vode Planina pod Golico, Prihodi, Žerjavec in Jesenice

Obveščamo, da je preklicano prekuhavanje pitne vode za uporabnike na območju Mejnega platoja, Hrušice, Podmežakle in Jesenic do vključno Tomšičeve ulice, ter v naseljih Planina pod Golico, Prihodi in Žerjavec. Uporabnikom priporočamo, da pred ponovno uporabo spirajo hišno vodovodno omrežje vsaj 3 minute. Voda se ponovno stalno dezinficira z natrijevim hipokloritom in je primerna za uporabo brez omejitev. Zahvaljujemo se za razumevanje!

Jesenice, 11.02.2021