Preklic prekuhavanja pitne vode - Peričnik in Planina pod Golico

Z dnem, 26.01.2021 preklicujemo prekuhavanje pitne vode za uporabnike na območjih Mejnega platoja, Hrušice, Podmežakle in Jesenic, do vključno Tomšičeve ulice, ter naselij Planina pod Golico, Prihodi in Žerjavec.

Uporabnikom priporočamo, da pred ponovno uporabo spirajo hišno vodovodno omrežje vsaj 3 minute. Voda se ponovno stalno dezinficira z natrijevim hipokloritom in je primerna za uporabo brez omejitev. Zahvaljujemo se za razumevanje!