Poteka razdeljevanje plastenk za zbiranje odpadnega jedilnega olja

Ker vam želimo olajšati zbiranje in odlaganje odpadnega jedilnega olja, v novembru in decembru 2020 med vsa gospodinjstva v občinah Jesenice in Žirovnica razdeljujemo brezplačne plastenke za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Takšno akcijo so izvedla že številna slovenska komunalna podjetja in ugotavljajo, da so s tem pripomogla k ozaveščenosti in bolj doslednemu ločevanju odpadnega jedilnega olja. Plastenke razdeljujejo zaposleni v podjetju JEKO, d.o.o. Razdeljevanje poteka brezkontaktno in sicer v večstanovanjskih stavbah plastenko pustimo pred vrati posameznih stanovanj, tistim, ki živite v hišah, pa plastenko bodisi pustimo pred vrati, ob zabojniku, ob ograji,... V primeru, da imate v stanovanjski stavbi registriranih več gospodinjstev, je razdeljenih toliko plastenk, kot je odjemnih mest oziroma gospodinjstev.

Odpadno olje iz gospodinjstev, ki ga zlijemo v kuhinjski odtok, v kanalizacijskih sistemih lahko povzroči kar nekaj nevšečnosti – maši odtočne cevi, onesnažuje vodo in otežuje procese čiščenja na čistilnih napravah. Vse to se izraža tudi v večjih obratovalnih stroških čistilnih naprav in kanalizacijskih omrežij. Obenem je tudi vaba za podgane in druge glodavce, ki se zadržujejo v kanalizacijskih sistemih. Odpadnega jedilnega olja ne smemo zlivati v naravo, saj se težko in dolgotrajno razgrajuje.

Olje

ODPADNO JEDILNO OLJE KOT SUROVINA

Ali veste, da se lahko primerno shranjeno in odloženo odpadno olje iz gospodinjstev ponovno uporabi? Iz enega litra odpadnega jedilnega olja je mogoče proizvesti 0,9 litra ekološkega goriva ali do tisoč litrov bioplina, kar pomeni, da je odpadno rastlinsko jedilno olje koristna surovina.

ločevanje

V primeru, da plastenke za zbiranje odpadnega jedilnega olja ne boste prejeli do konca leta 2020, nas o tem obvestite v januarju 2021 pisno na info@jeko.si, ali nas pokličite na 04 581 04 55. Že vnaprej hvala vsem občanom, ki zbirate odpadno jedilno olje in ga ob obisku zbirnega centra odlijete v zbiralnike.

Narava nam bo hvaležna, voda pa čistejša.

 

Vsebina letaka v wordovem dokumentu >>