Skip to main content
Ponovno pojasnilo glede preventivne dezinfekcije pitne vode na vodovodnem sistemu Peričnik

Spoštovani, 

obveščamo vas glede namena preventivne dezinfekcije in varnosti uporabe pitne vode iz vodnega sistema Peričnik.

Dne 13. maja 2020 so uporabniki pitne vode iz vodovodnega sistema Peričnik prejeli obvestilo o začasni preventivni dezinfekciji pitne vode. Ker so se pojavila dodatna vprašanja glede preventivne dezinfekcije in varnosti uporabe pitne vode iz omenjenega vodovodnega sistema, ponovno podajamo razlago namena preventivne dezinfekcije.

Kot je zapisano v obvestilu, je namen začasnega ukrepa dezinfekcija javnega vodovodnega sistema ter objektov, ki so bili v času epidemije koronavirusa zaprti. Tako je v njih lahko prihajalo do razmnoževanja mikroorganizmov v vodovodnem omrežju. Poleg tega na vodovodnem sistemu Peričnik že dlje časa opažamo nestabilnost vodnega vira, o čemer smo vas že obveščali.

Ukrep preventivne dezinfekcije je začasen, predvidoma se bo izvajal dva tedna. Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) je mejna koncentracija klora med 0,10 mg/l in 0,30 mg/l, voda pa je primerna za uporabo brez omejitev.