Skip to main content
Podzemni zabojniki na štirih lokacijah v občini Jesenice

Zabojnike na ekoloških otokih na lokacijah Cesta talcev 8 na Koroški Beli, za Gledališčem Toneta Čufarja, na Cesti maršala Tita 3 in nasproti Integrala na Jesenicah so nadomestili t.i. podzemni oziroma potopni zabojniki, pri katerih se 70 odstotkov zabojnika nahaja pod zemljo. Na lokaciji za Gledališčem Toneta Čufarja se je v okviru investicije uredila tudi cestna razsvetljava, katere namen je delovati preventivno in preprečiti nepravilno odlaganje in vandalizem.

Glavne prednosti tovrstnih zabojnikov so:

  • prihranek tlorisne površine, ki jih zabojniki zavzemajo,
  • manj neprijetnih vonjav zaradi hladne zemlje,
  • manjša prostornina ločeno zbranih odpadkov - masa odpadkov z nalaganjem drug na drugega povzroča gravitacijsko stiskanje,
  • manjše število praznjenja zabojnikov.

Vestnost in natančnost pri ločevanju in odlaganju odpadkov je odraz okoljske ozaveščenosti, ki je najprej vidna prav v naši bližnji okolici. V občini Jesenice se pogosto pojavljajo nepravilno odloženi odpadki v in ob ekoloških otokih, kar kazi podobo kraja. K bolj urejenemu izgledu naselja in varovanju okolja veliko prispeva prav vsak posameznik z doslednim ločevanjem odpadkov in upoštevanjem pravil o ravnanju z različnimi vrstami odpadkov, kamor spada tudi odlaganje odpadkov na ekološke otoke. Na ekološke otoke se lahko odloži le odpadni papir, embalažno steklo in odpadna embalaža. Odlaganje ostalih vrst odpadkov v zabojnike ali poleg zabojnikov (kosovnih, gradbenih ali nevarnih odpadkov) ni dovoljeno. Po drugi strani pa se frakcije odpadkov, ki se lahko ločijo (steklo, plastična in kovinska embalaža, biorazgradljivi odpadki, papir in karton) nikakor ne smejo odlagati v zabojnike za preostanek odpadkov. Čiščenje in odvoz odpadkov, ki se pojavijo na ekoloških otokih, pa tja ne sodijo, predstavljata dodaten strošek, ki ga plačujemo vsi. Na težave zaradi neodgovornega ravnanja z odpadki na ekoloških otokih smo vas v preteklosti že opozarjali, sedaj pa ponovno apeliramo na vse uporabnike, da se držite navodil za uporabo ekoloških otokov. Za vse ostale odpadke je na voljo zbirni center.  

Skupaj poskrbimo, da bo naš kraj čist in urejen!