Skip to main content
Po domovih že diši po svežih krofih - kam odpadnim oljem?

Bliža se čas pusta, ki je povezan z mastnimi dobrotami. Veliko cvremo, še najpogosteje krofe. In kam z odpadnim jedilnim oljem, ki nastane pri cvrtju?

Odpadna jedilna olja, ki nastajajo v kuhinjah, še zlasti v tem času, zaradi priprave pustnih dobrot, nikakor ne sodijo v straniščno školjko, v vodovodni odtok. Odpadna jedilna olja je tudi prepovedano mešati z drugimi odpadki, prepovedano jih je odvajati v kanalizacijo, greznice ali neposredno v površinske vode ali kuriti v pečeh.

Napačno odlaganje olja od peke krofov lahko povzroči resne težave in škodo naravnemu okolju, odtočnim cevem in čistilnim napravam:

  • če ga odložimo med biološke odpadke, na kompost ali drugam v naravo, ga morajo mikroorganizmi razgrajevati več let. Odpadno jedilno olje je odpadek, ki moti proces naravne razgradnje,
  • če ga odplaknemo v straniščno školjko ali vodovodni odtok, se nalaga na stene kanalizacijskih cevi, kar sčasoma oteži prehod ostalih odplak, povzroči neprijetne vonjave in privabi male glodavce, predvsem podgane,
  • če ga zlijemo v naravo ali vodo, en liter olja onesnaži kar 1000 litrov vode, saj na gladini vode tvori tanko nepropustno plast, ki otežuje kroženje kisika med vodo in zrakom.

Nasvet za zbiranje

Za zbiranje lahko uporabite plastenke od olja, pijač, kozarce za vlaganje,… ki so predhodno očiščeni od prejšnje vsebine.

ODPADNO JEDILNO OLJE SODI V ZBIRNI CENTER

Odpadno jedilno olje lahko brezplačno oddate:

  • v Zbirnem centru Jesenice, ki se nahaja na Cesti Franceta Prešerna 13 in je odprt od ponedeljka do petka od 10. do 17. ure in ob sobotah od 8. do 13. ure oziroma 
  • v Zbirnem centru Žirovnica, ki se nahaja v Poslovni coni Žirovnica in je ­ odprt od torka - petka od 11. do 18. ure ­ in ob sobotah od 8. do 12. ure. 

Pri tem pa velja opozoriti na to, da med odpadna jedilna olja sodijo rastlinska olja (npr. olivno olje, sončnično olje, repično olje,… in olja iz različnih semen) ter rastlinske maščobe (npr. margarina ali maslo, ki ostaneta po cvrtju), ne pa tudi avtomobilsko olje, ki ga z odpadnim jedilnim oljem ne smemo mešati. Reciklirano olje se uporablja v številnih proizvodih, kot so milo, detergenti in nekateri kozmetični izdelki. Predelati ga je mogoče tudi v različne vrste biogoriv, uporabnih za proizvodnjo električne energije ali toplote in v gorivu za motorna vozila. Pomembna prednost je, da biogoriva iz recikliranega odpadnega rastlinskega olja gorijo čisto, imajo nizko vsebnost ogljika in ob izgorevanju ne proizvajajo ogljikovega monoksida. Stopnja reciklaže je zelo visoka, saj iz enega litra olja nastane kar devet decilitrov biodizla, torej ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja, ali do 1.000 litrov bioplina.

Z zbiranjem in pravilnim odlaganjem odpadnega olja tako dolgoročno zmanjšujemo škodljive vplive na okolje in pripomoremo h koristni izrabi odpadnih snovi, ki zmanjšujejo uporabo primarnih surovin.

Pripravila: Maja Kržišnik