Skip to main content
Pitna voda v občini Žirovnica je zdravstveno ustrezna

Spoštovani!

Dne 12. 04. 2019 je bil v Dnevniku objavljen članek z naslovom "Domnevno ogrožena pitna voda za več kot 15.000 uporabnikov", v katerem je navedeno, da je domnevno ogrožen vir pitne vode, ki naj bi s pitno vodo oskrboval tudi občane Žirovnice. 

Uporabniki pitne vode v občini Žirovnica se ne oskrbujejo s pitno vodo iz navedenega vira, tako je pitna voda v občini Žirovnica zdravstveno ustrezna, vodni vir Završnica, iz katerega se uporabniki v omenjeni občini oskrbujejo, pa ni ogrožen.

Uredništvo časopisa smo zaprosili za popravek članka. 

S spoštovanjem, 

Elizabeta Mavrič, univ. dipl. ekolog., strokovna sodelavka za  kontrolo kakovosti pitne vode