Skip to main content
Ogledi objektov

V petek, dne 21. 6. 2019 so si učenci 7. razreda Osnovne šole Koroška Bela ogledali objekte, ki so v upravljanju podjetja JEKO, d.o.o.. Tako so si v okviru tehniškega dne ogledali Centralno čistilno napravo, sledil je voden ogled Zbirnega centra Jesenice, na koncu pa še Odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla. Učenci so s  seboj prinesli tudi različne vrste odpadkov, ki so jih tekom ogleda Zbirnega centra Jesenice razvrstili v za to namenjene zabojnike.