Skip to main content
Ogledi objektov

V petek, dne 12. 04 2019 so nas obiskali tretješolci iz Osnovne šole Prežihovega Voranca. Razložili smo jim delovanje Čistilne naprave Jesenice, nato smo jim razkazali Zbirni center Jesenice, preko katerega smo jih naučili prepoznati različne vrste odpadkov in različne načine njihovega zbiranja EcoSyenergy Systema. Učenci so bili nagrajeni s priročnimi ekološkimi darili EcoSynergy Systema. Sledil je še voden ogled Deponije nenevarnih odpadkov Mala Mežakla.