Odvoz zelenega odreza v občini Jesenice

Občane Jesenic obveščamo, da od 1.9.2017 dalje odvoz zelenega odreza ne bo več brezplačen. 

Odvoz zelenega odreza, kamor sodijo odpadki iz vrtov, trava, listje, odrez grmovnic in vejevja  ne sodi v nabor dejavnosti, ki se izvajajo v okviru obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12 in 109/12) namreč predpisuje  vrsto dejavnosti in upravičenost stroškov, med katerimi ni zbiranja zelenega odreza.

Zeleni odrez lahko kompostirate ali ga brezplačno oddate v Zbirnem centru Jesenice.