Skip to main content
Obvestilo za uporabnike pokopališča na Blejski Dobravi

Sprejet je bil nov odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Jesenice 

Kot upravljavec pokopališč v občini Jesenice se trudimo, da so le-ta urejena, ker pa to ni odvisno samo od našega dela, vas naprošamo k spoštljivem ravnanju na pokopališčih

Občinski svet Občine Jesenice je na svoji 27. redni seji, dne 24.5.2018, sprejel nov Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 37/2018, ki za uporabnike prinaša nekaj novosti, s katerimi vas želimo seznaniti.

Na novem delu pokopališča na Blejski Dobravi je dovoljena postavitev tipskih spomenikov omejenih dimenzij in sicer smejo segati v širino največ 60, v dolžino 80 in v višino 30 centimetrov. Podstavek pred tipskim spomenikom, ki je namenjen postavitvi sveč in cvetja, je lahko širok največ 60 in dolg največ 20 centimetrov. Izven navedenega obsega - torej na zelenico - ni dovoljeno polagati ničesar (dodatnih plošč, sveč, cvetja, ikeban in podobnega). Prosimo vas, da grobove uredite v skladu s sprejetim odlokom in  odstranite iz zelenic pred svojim grobom odvečne plošče, podstavke, ikebane, sveče …

Že nekaj časa opažamo tudi neurejenost prostorov okoli nekaterih žarnih niš v žarnem zidu. Poleg vsake spominske plošče je cvetju in svečam namenjena polica. Prostor okoli žarnega zidu mora biti prazen, kar upravljavcu pokopališča omogoča redno urejanje okolice.

Pogrebna dejavnost

V občini Jesenice dežurno službo za prevoz umrlega iz kraja smrti do hladilnih prostorov opravlja izvajalec javne službe JEKO, d.o.o. (24-urna dežurna služba), kar je bila že dosedanja praksa. Prav tako v občini Jesenice upravljavec pokopališč JEKO, d.o.o. zagotovi tudi pogrebno moštvo, ki organizira in izvaja pogrebe na pokopališčih Blejska Dobrava in Planina pod Golico.