Skip to main content
Obvestilo o priključitvi na novi vodni vir "Izvir pod Golico"

Podjetje JEKO, d.o.o. je prevzelo v upravljanje novi vodovodni sistem "Izvir pod Golico". Vodovodni sistem Izvir pod Golico bo z vodo oskrboval okoli 40 uporabnikov v zgornjem delu naselja Planina pod Golico.

Osnovne fizikalne lastnosti pitne vode iz Izvira pod Golico: 

  • Ph - 7,99
  • Električna prevodnost (μS/cm) - 281
  • Trdota vode( ̊ N) - 10 srednje trda voda
  • Izdatnost vodnega vira (l/s) - 10

Sistem se napaja z vodo iz zajetja naravnega izvira – Izvir pod Golico, domačinom poznan kot "Bašarjev izvir". Vodovodni sistem sestavljata vodohran Betel, kapacitete 150 kubičnih metrov, in raztežilnik Fenc, kapacitete pet kubičnih metrov. Omrežje je zgrajeno iz nodularne litine (NL) in polietilenskih (PE) vodovodnih cevi skupne dolžine 1.913 metrov.

Za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode, kot to zahteva Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015), se na vodovodnem sistemu Izvir pod Golico izvaja stalna dezinfekcija z UV svetlobo. UV svetloba inaktivira mikroorganizme s poškodovanjem njihovih nukleinskih kislin (DNA ali RNA) in s tem ovira razmnoževanje mikroorganizmov.

Na zajetju je nameščen merilnik motnosti, ki bo v primeru povišane motnosti vode aktiviral avtomatsko loputo, ki bo v primeru odstopanja zaprla dotok motne vode v vodohran.

    Zajetje Izvir pod Golico spada pod vodovarstveno območje in kot tako zavarovano s predpisi, ki prepovedujejo oziroma omejujejo vsako dejavnost ali poseg v prostor, ki bi ogrožala kakovost ali količino vodnega vira (Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice, Uradni list RS, št. 62/13 in 92/14).

    O morebitnih motnjah ali omejitvah uporabnike obveščamo preko novic na Radiu Triglav, javne objekte preko elektronske pošte, preko novic na spletni strani www.jeko.si, na individualno obveščanje pa se lahko prijavite preko spletnega obrazca