Skip to main content
Letošnji dan voda bo potekal v znamenju podnebnih sprememb
VODA

Po vsem svetu 22. marca obeležujemo svetovni dan voda. Letošnjega so Združeni narodi pospremili s sloganom VODA IN PODNEBNE SPREMEMBE.

Meritve in izračuni povprečne temperature zemeljskega površja kažejo, da se ozračje segreva. Vpliv podnebnih sprememb se odraža na krčenju ledenikov, naraščanju morske gladine, v zadnjih letih so vse bolj pogoste zelene zime, daljša sušna območja ter neenakomerno porazdeljene padavine.

Vpliv podnebnih sprememb pa se odraža tako na površinskih kot na podzemnih vodah. Evropa je začela sprejemati predpise, s katerimi bi izboljšali upravljanje z vodami že v drugi polovici sedemdesetih prejšnjega stoletja. Razvejana zakonodaja se osredotoča na več različnih področij, od urejanja vodotokov, poplavne varnosti, kemijskega stanja površinskih, podzemnih in obalnih voda, kot tudi zaščite vodnih ekosistemov in zagotavljanje pitne vode. Podnebne spremembe na področju oskrbe s pitno vodo vplivajo predvsem na razpoložljivost in kakovost vodnih virov. Ravno zaradi pogostejših suš in neenakomerno porazdeljenih padavin lahko pričakujemo padec ravni podtalnice, kar pomeni težava z oskrbo s pitno vodo. Slovenija ni izjema, zadnja leta nam ravno vremenske ujme in neurja povzročajo veliko škode. V zaledju zajetja Peričnik že nekaj let spremljamo napredovanje erozije, ki se ob vsakem večjem nalivu poglablja. Vedno večji površinski vpliv zaznamo kot povečano onesnaženje in poslabšanje obnavljanja zalog podzemne vode. Na preskrbljenost vodonosnikov močno vpliva tudi količina snežnih padavin, ki iz leta v leto upada.

Poleg naravnih procesov tudi človeške dejavnosti pomembno vplivajo na podnebne spremembe. Vsak posameznik ima možnost vplivati na količino izpustov, ki jih povzroča. Dr. Darja Piciga v knjigi Integralna Zelena Slovenija svetuje, kako lahko s preprostimi spremembami svojih navad preprečimo njihov nastanek, ne da bi pri tem poslabšali kakovost življenja:

  • kupuj lokalno pridelano in sezonsko hrano,
  • uporabljaj javni promet,
  • varčuj z vodo,
  • kupuj manj; kadar moraš, se odloči za stvari in dobrine, ki porabijo manj energije,
  • porabi vsaj 30 odstotkov manj električne energije, 30 odstotkov manj energije za ogrevanje in 30 odstotkov manj goriva na leto z ukrepi, kot so pametno uravnavanje ogrevanja in hlajenja, varčna in učinkovita uporaba različnih električnih naprav in osvetljave, zamenjava klasičnih žarnic z varčnimi …
  • poskrbi za dobro izolacijo doma in zamenjaj stara okna s takimi, ki zmanjšajo izgubo energije, - nehaj uporabljati ali vsaj strogo zmanjšaj rabo okolju neprijaznih izdelkov, storitev in tehnologij,
  • kupuj izdelke in storitve, ki pomenijo manj odpadkov, - pokvarjeno popravi, namesto da to zavržeš,
  • odvečno podari, - neuporabno recikliraj.

Premalokrat se zavedamo, kako pomembna je voda za človeški obstoj in da na podnebne spremembe vpliva naše neodgovorno ravnanje z okoljem. Slovenija je z vodo bogata država, vendar to ne pomeni, da nam bo kakovostna pitna voda vedno na razpolago. Zato je prav, da že danes naredimo vse, kar je v naši moči, da bo še naprej ostala takšna, kakršna mora biti: čista in nam vsem dostopna naravna dobrina. V prihodnosti lahko pričakujemo pogostejše omejitvene ukrepe, varčevanje s pitno vodo pa naj postane naša stalnica in ne, ko je to nujno potrebno.

Pripravila: Maja Kržišnik