Skip to main content
Kakovost pitne vode v občinah Jesenice in Žirovnica

Uporabniki storitve oskrbe s pitno vodo v občinah Jesenice in Žirovnica pijemo dobro vodo, izhaja iz poročila o kakovosti pitne vode za leto 2018. Kakovost pitne vode stalno spremljamo in izvajamo notranji nadzor vodovodnih sistemov, pri čemer sledimo HACCP sistemu in smernicam dobre higienske prakse. Skladnost pitne vode spremljamo na zajetjih, vodooskrbnih objektih in pri končnih uporabnikih na internem vodovodnem omrežju. 

Na osnovi rezultatov mikrobioloških in kemijskih analiz ugotavljamo, da je bila pitna voda v letu 2018 na oskrbovalnih območjih, ki so v upravljanju podjetja JEKO, d. o. o. zdravstveno ustrezna in varna za pitje.

Podrobnejša poročila o kakovosti pitne vode objavljamo na spletni strani https://www.jeko.si/kakovost-vode, kakor tudi ostale informacije, ki zadevajo zdravstveno ustreznost pitne vode in njeno skladnost s predpisi. Na kakšne načine obveščamo uporabnike naših storitev si lahko preberete na sledeči povezavi.

Za vas smo pripravili tudi povzetek o kakovosti pitne vode za jeseniško in žirovniško občino za leto 2018.