Skip to main content
Izvajanje gradbenih del in obrezovanje drevja

Enota Vzdrževanje javnih površin je izvedla gradbena dela na Hrušici čez Kopavnik (izdelava drenažnega peskolova zalednih vod, ki tečejo na vozišče - nastanek ledenih zaplat), kot tudi čiščenje obcestnih kanalov. Poleg tega poteka obrezovanje dreves po odločbi lokalno skozi mesto Jesenice (trenutno Cesta Cirila Tavčarja, Cesta Revolucije).