Skip to main content
Izpiranje vodovodnega omrežja

V času zaprtja dejavnosti, počitnic, praznikov ali zaradi izrednih dogodkov je poraba vode v objektih zmanjšana ali v celoti prekinjena, zato lahko pride do zastajanja in dviga temperature vode v hišnem vodovodnem omrežju. Posledično tako v omrežju prihaja do razmnoževanja mikroorganizmov ali izločanja nevarnih snovi iz omrežja v pitno vodo, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje.

V izogib težavam pri zagotavljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode začasno zaprtih objektov, lastnikom in upravnikom objektov priporočamo da opravljajo redna preventivna izpiranja vodovodnih omrežij pred ponovnim odprtjem. Priporočamo, da se izvaja tedensko spiranje na vseh pipah do stabilizacije temperature ter splakovanje stranišč. Pred spiranjem je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Svetujemo, da redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja izvajate skozi vse leto in s tem zagotavljate pretočnost na vseh pipah v objektu. Izpiranje naj se opravi po vsakem obdobju, ko voda v omrežju dlje časa stoji (npr. na začetku delovnega tedna, po praznikih idr.).

Podrobnejša priporočila in navodila glede pitne vode lahko najdete na naslednjih povezavah:

Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja:

Povzeto po: Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja v objektih v javni uporabi (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti, objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe,…), Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ.