Skip to main content
Dobava novega smetarskega vozila

Naš vozni park je bil zaradi dotrajanosti posodobljen z nakupom smetarskega vozila za pobiranje, stiskanje in odvoz odpadkov , ki bo prevzelo del relacije, ki se je do sedaj izvajala z malim smetarskim vozilom, hkrati pa bo nadomeščalo ostala smetarska vozila v primeru okvar.