Skip to main content
Delavnica ločenega zbiranja odpadkov - vrtec Koroška Bela

Zavedamo se kamenčkov, ki jih počasi dodajamo v mozaik oblikovanja in ustvarjanja otrokovega zdravega in varnega življenjskega okolja in navad.

Z ekološkim osveščanjem je potrebno začeti pri najmlajših, zato smo letos prvič pripravili tudi delavnico za vrtce v trajanju 45 minut. Premierno smo jo izvedli v vrtcu na Koroški Beli.

Otroci so z zanimanjem poslušali in sodelovali v pogovoru o ekoloških vsebinah,  izvedli smo kratko delavnico ločevanja odpadkov, sledilo pa je branje eko pravljice avtorice Mojiceje Podgoršek, EKO PAPIRKO. 

Namen izvajanja tovrstnega osveščanja že v tako rosnih letih je pridobivanje oz. vzpodbujanje eko zavesti, želimo jih vzgojiti v okoljsko odgovorne posameznike, ki bodo stremeli k zdravem življenju v zdravem okolju, cilj je, da so ob tem aktivni in da se zavedajo pomena vsakega posameznika pri ohranjanju zdravega življenjskega okolja. 

Mladi pridobljeno znanje širijo med starše, prijatelje in vse okoli sebe. Tako v veliki meri prispevajo k ohranjanju čistega okolja za vse nas in tiste, ki pridejo za nami.  

Seveda pa se nam vsako leto porajajo nove ideje in možnosti osveščanja, kar pomeni, da bomo dosedanje delo nadaljevali in nadgrajevali.

Pripravila: Maja Kržišnik