Skip to main content
Center ponovne rabe Jesenice

KJER ŽE UPORABLJENI IZDELKI DOBIJO NOVO PRILOŽNOST

Po nekaterih ocenah naj bi vsak posameznik razpolagal z vsaj petimi kilogrami še uporabnih izdelkov na leto, ki so doslej končali med odvrženimi odpadki na prepolnih odlagališčih. Da bi zmanjšali količine tovrstnih odpadkov, odlično priložnost predstavljajo centri ponovne rabe, ki so namenjeni prenovi, obnovi in pripravi še uporabnih izdelkov za vnovično uporabo.

Če ste tudi vi med tistimi, ki bi želeli živeti in delovati trajnostno, ste vabljeni k obisku Centra ponovne rabe, ki se nahaja na Cesti maršala Tita 49 na Jesenicah in pobrskate med še uporabnimi oziroma prenovljenimi izdelki. Tovrstni centri nas učijo živeti trajnostno in odgovorno, hkrati pa omogočajo delovna mesta težje zaposljivim osebam.

V tujini so takšne trgovine (centri) nekaj povsem običajnega, v Sloveniji pa se na tem področju razvijamo šele zadnjih nekaj let. Vsakodnevno Center ponovne rabe obiščejo tisti, ki v centrih najdejo veliko retro predmetov za dom. Vemo, da je vedno večji poudarek na kulturi bivanja in s takšnimi kosi lahko v naših domovih ustvarimo prijetne in tople kotičke. Lahko pa tam kupimo rabljena oblačila, ki niso draga in nosijo zanimivo zgodbo.

S ponovno uporabo izdelkov ohranjamo naravne vire in surovine, zmanjšujemo količino odloženih odpadkov na odlagališčih, podaljšujemo življenjsko dobo predmetom, povezujemo lokalno skupnost in ustvarjamo nova delovna mesta v lokalnem okolju. To so temelji krožnega gospodarstva, ki se osredotoča na zagotavljanje trajnosti okolja, gospodarstva in družbe. Trajnostna družba je vključujoča družba, v kateri ima vsak posameznik, tudi tisti z omejitvami, pravico do prilagojenega delovnega mesta in pravičnega plačila za opravljeno delo. V lokalnem okolju je mogoče s pravim povezovanjem in spodbujanjem trajnostnih praks zagotavljati vključujoče zaposlovanje.

Z majhnimi spremembami pri razmišljanju in vrednotenju lahko čisto vsak izmed nas postane odgovoren potrošnik. Ponovna uporaba namreč ni le enkratno dejanje, ampak filozofija – odnos do stvari. Ko nečesa, česar ne potrebujemo več ali je poškodovano, ne vidimo zgolj kot le odpadek, ampak stvar, ki jo je še mogoče uporabiti, smo že naredili prvi korak k uresničevanju filozofije ponovne uporabe, ki temelji na spoštovanju rabljenih izdelkov in njihovi vnovični uporabi. Z nakupovanjem v Centru ponovne rabe boste podprli tudi delovna mesta za osebe iz ranljivih skupin.

Iz Centra ponovne rabe naprošajo občane, naj v trgovino prinašajo le izdelke, ki so še uporabni in čisti. Strgane in umazane obleke je potrebno oddati v zbirni center v zabojnik za tekstil. V kolikor imate predmete, ki so še uporabni, a jih ne potrebujete več, jih lahko oddate v Zbirni center Jesenice, kjer se nahaja moder zabojnik za zbiranje še uporabnih predmetov.

Pripravila: Maja Kržišnik