Skip to main content
Analiza pitne vode

Spoštovani uporabniki naših storitev, 

Obveščamo Vas, da smo objavili analize o kakovosti pitne vode za mesec oktober 2017 (podrobne rezultate si lahko ogledate s klikom na povezavo). Pitna voda iz vseh vodovodnih sistemov, ki so v našem upravljanju je zdravstveno ustrezna, oskrba z vodo pa varna.

Monitoring pitne vode je predpisan s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015). Program opredeljuje pogostost vzorčenja, metodologijo vzorčenja, fizikalne meritve, kemijska in mikrobiološka preskušanja ter senzorična zaznavanja. Preskušanja pitne vode se izvajajo na pipah uporabnikov oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda znotraj oskrbovalnega območja.JEKO, d.o.o. v sklopu nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in njeno skladnostjo s predpisiizvaja mesečno (oz. po potrebi tedensko)  vzorčenje pitne vode bodisi v objektih za oskrbo z vodo (zajetja, vodohrani razbremenilniki), iz primarnega oz. sekundarnega cevovoda kakor tudi pri končnih porabnikih na internem vodovodnem omrežju.