Skip to main content
Aktualna obvestila v zvezi s pitno vodo

1. OBVESTILO O PREKLICU PREKUHAVANJA PITNE VODE - PLANINA POD GOLICO, PRIHODI IN ŽERJAVEC (datum objave: 16. 10. 2020)

Z dnem, 16.10.2020 preklicujemo prekuhavanje pitne vode za uporabnike na območju Planine pod Golico, Prihodi in Žerjavec. 

2. OBVESTILO O IZDANEM PREKLICU UKREPA PREKUHAVANJA PITNE VODE IZ VODOVODNEGA SISTEMA PERIČNIK (datum objave: 7. 10. 2020)

Z dnem, 07.10.2020 podjetje JEKO, d.o.o. preklicuje prekuhavanje pitne vode za uporabnike na območju Mejnega platoja, Hrušice, Podmežakle in Jesenic do vključno Tomšičeve ulice. Voda se ponovno stalno dezinficira z natrijevim hipokloritom in je primerna za uporabo brez omejitev. 

3. OBVESTILO O UVEDBI STALNE DEZINFEKCIJE Z NATRIJEVIM HIPOKLORITOM (datum objave: 28. 9. 2020)

Lastnica infrastrukture, Občina Jesenice, in upravljavec javnega vodovoda, JEKO, d.o.o., obveščata uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Peričnik, da se bo od srede 30. 9. 2020 dalje uvedla stalna dezinfekcija z natrijevim hipokloritom.

Vode zaradi izvajanja ukrepa ni potrebno prekuhavati. V zadnjih letih smo na vodovodnem sistemu Peričnik povečali notranji nadzor, pri čemer je bilo ugotovljeno, da na enem izviru prihaja do onesnaženosti s koliformnimi bakterijami. Te so naravno prisotne v okolju in so pokazatelj direktnega površinskega vpliva. Mejna vrednost za koliformne bakterije po Pravilniku o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/17 - v nadaljevanju: Pravilnik) je 0/100 ml.

Skladno s Pravilnikom bo mejna dovoljena koncentracija prostega preostalega klora med 0,10 in 0,30 mg/l, lahko pa tudi nižja, če glede na okoliščine upravljavec vodovoda zagotavlja stalno mikrobiološko skladnost oziroma ustreznost pitne vode.

Ker je upravljavec dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustrezno pitno vodo, je potrebna stalna dezinfekcija.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.