Skip to main content
Akcija pobiranja cigaretnih ogorkov iz otroških igrišč je zaključena

Skupaj z Občimo Jesenice zgotavljamo, da so jeseniška otroška igrišča kljub rednemu čiščenju in košem za smeti v bližini vse prevečkrat nasmetena z raznimi odpadki, med katerimi še posebej izstopajo cigaretni ogorki. Zato smo v četrtek, 3. 10. 2019, organizirali pripravili čiščenje igrišč s poudarkom na pobiranju ogorkov. Kot je povedal pobudnik čistilne akcije, jeseniški župan Blaž Račič, starši, stari starši in skrbniki otrok ob otroških igriščih pogosto kadijo, ogorke pa mečejo kar na tla. "S tem kažejo nespoštovanje do okolja in tudi do otrok," je poudaril Račič in opozoril, da ogorki prav gotovo ne spadajo na otroško igrišče, kjer se lahko zelo hitro znajdejo v rokah ali celo ustih otrok. Veliko ljudi tudi misli, da gre za nenevaren oziroma nedolžen odpadek, ki nima škodljivih vplivov na okolje, zato cigaretni ogorek brez zadržkov odvržejo kar na tla. V resnici pa so cigareti narejeni iz celuloznega acetata oziroma acetilceluloze. Gre za celulozo, obdelano z ocetno kislino, ki se uporablja kot osnova za umetna vlakna in plastiko. Da se ta vlakna razgradijo, je potrebnih tudi več desetletij.

Ne med biološke odpadke, temveč med mešane

Čeprav so cigaretni ogorki razgradljivi, ne spadajo med biološke odpadke, saj še zmeraj vsebujejo strupe, filtri v cigaretah pa so narejeni iz majhnih plastičnih delcev. Cigaretni ogorki torej ne spadajo na tla, gozdne poti, reke, morje in na sploh v naravo, prav tako ne spadajo v koš za biološke odpadke, temveč bi jih morali odvreči v zabojnike za mešane komunalne odpadke.

Čistilni akciji se je pridružilo okoli 40 ljudi, in sicer zaposlenih na občinski upravi in v JEKO, d.o.o. Očistili smo 16 otroških igrišč, upamo pa, da bo naše sporočilo doseglo ljudi in čistilne akcije ne bo treba ponavljati. S to gesto pozivamo ljudi k bolj odgovornemu ravnanju, da, če že kadite na otroškem igrišču, ogorek vržete v koš za smeti. Tako bomo skupaj poskrbeli za čistejše okolje in za zanamce.

V akciji so sodelovali zaposleni obeh uprav, na 17 otroških igriščih pa smo, poleg ostalih odpadkov, zbrali za več deset pollitrskih plastenk cigaretnih ogorkov. O vzroku za to pobudo je župan Blaž Račič povedal: »Odnos do okolja vsi kažemo tudi s tem, kako ravnamo v njem, torej tudi na otroških igriščih. Osebno sem si ogledal nekaj teh igrišč in opazil, da starši pogosto tamkaj kadijo in cigaretnih ogorkov ne odlagajo na za to namenjene koše za odpadke ali na druga primerna mesta, ampak da jih odložijo kar na tla. Tovrstno dejanje je neprimerno in z njim ne izkazujemo spoštovanja do najmlajših, do najranljivejših skupin, ki so še toliko bolj izpostavljeni. Zato želimo s to delovno akcijo sodelujoči izpostaviti problematiko, hkrati pa želimo biti Jeseničankam in Jeseničanom dober zgled, da nam sledijo«.

V akciji je sodelovalo okrog 40 zaposlenih v Občini Jesenice in v podjetju JEKO d.o.o., vključno z vodstvom obeh organizacij. Na teren so se tako poleg župana Blaža Račiča med drugim odpravili tudi podžupan Miha Rebolj, direktor občinske uprave dr. Gregor Hudrič, direktor podjetja JEKO d.o.o. Uroš Bučar ter pomočnica direktorja Brigita Leban. Hkrati se akciji pridružuje tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki bodo v prihodnjih tednih še bolj pozorni na obiskovalce otroških igrišč in na njihovo ravnanje v zvezi z (ne)pravilnim odlaganjem odpadkov.

Pripravila: Maja Kržišnik