Skip to main content
Odvoz zelenega odreza
Vrsta zelenega odreza

Status message

Odvoz zelenega odreza lahko naročite kot storitev, ki se jo obračuna glede na količino zelenega odreza po veljavnem ceniku in sicer:
  • 0-2 m3 zelenega odreza po ceni 32,00 € + DDV,
  • 2-4 m3 zelenega odreza po ceni 48,00 € + DDV,
  • nad 4 m3 zelenega odreza dejanski obračun po porabljenem času (32,00 € + DDV) in dejanski količini zelenega odreza (29,00 €/t + DDV)