Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas
 • Vodja vzdrževanja javnih površin:
 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Delna zapora ceste:

 • št. 652111 »U|ica Franca Benedičiča, od hišne št. U.F.Benedičiča 63 do U.F.Benedičiča26, in sicer 18.09.2019 do 25.09.2019, v času med 7.30 uro in 15.00 uro

Popolna zapora ceste:

 • št. 653561, za kulturnim domom, na odseku križišča s cesto 653971, do hišne številke Hrušica 31 (makadamska pot), v času med 7.00 in 19.00 uro, in sicer 28.09.2019

Delna zapora ceste:

 • št. 152171 »krožno križišče – Doka« in pločnika, na odseku od krožnega križišča, do uvoza na parkirišče pri UE Jesenice, od 12.09.2019 do vključno 28.09.2019 neprekinjeno v času med 00.00 in 24.00 uro.

Popolna zapora ceste:

 • št. 652451 >>Ilirska cesta 14-3«, na odseku od hišne številke Ilirska cesta 1 do Ilirska cesta 19, in sicer en dan v terminu od 16.9.2019 do 20.9.2019, v času med 07.00 in 20.00 uro
 • Popolna zapora:

 občinske ceste 652251 »Pod Mirco – Razgledna pot«, od hišne številke Pod Mirco 1, do Pod Mirco 4, v dolžini 20m in širini 3m, zaradi izgradnje elektro kabelske kanalizacije in sicer 5 dni v terminu od 5.9.2019 do 22.9.2019, v času med 07.00 in 17.00 uro.

Popolne zapore cest:

 • št. 152321 Ulica Viktorja Kejžarja Cesta bratov Stražišarjev od hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 30 a - 34,  - 152321 Ulica Viktorja Kejžarja — Cesta bratov Stražišarjev od hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 34 – 70E in  - 652151 Cesta Toneta Tomšiča 67 — Cesta bratov Stražišarjev, od hišne številke Cesta Toneta Tomšiča 67 - Cesta bratov Stražišarjev 34, in sicer v terminu od 17. 7. 2019 do 30. 11. 2019, neprekinjeno med 00.00 in 24.00. 

OBČINA ŽIROVNICA 

Prekop in popolna zapora občinske ceste:

 • z oznako JP 650034 v času od petka 16.08.2019 od 7.00 ure do srede 02.10.2019, do 17.00 ure. Izvajalec bo omogočil dostop do stanovanjskih objektov od vsake sobote od 17.00 ure popoldne do ponedeljka do 7.00 ure zjutraj.

 

Motena oskrba z vodo - Blejska Dobrava in Lipce
četrtek, 19. 9. 2019
Motena oskrba z vodo - Blejska Dobrava in Lipce
Spoštovani uporabniki naših storitev, danes do 12. ure bo zaradi okvare na vodovodu prekinjena dobava vode na Blejski Dobravi in v Lipcah. Zahvaljujemo se vam za…
Ogledi objektov
sreda, 18. 9. 2019
Obiskali so nas četrtošolci iz Osnovne šole Žirovnica
Dne 17. 9. 2019 so nas obiskali učenci 4. razredov iz Osnovne šole Žirovnica. Najprej smo si ogledali Centralno čistilno napravo Jesenice in ob tem poudarili, da wc…
Okrep o prekuhavanju vode je preklican
četrtek, 12. 9. 2019
Obvestilo o preklicu ukrepa o prekuhavanju pitne vode
Ukrep prekuhavanja je z dnem 12. 09. 2019  preklican.  Obveščamo vas, da na območjih Mejnega platoja, Hrušice, Podmežakle in Jesenic do vključno Tomšičeve ulice…
Obvestilo o prekuhavanju
ponedeljek, 9. 9. 2019
Obvestilo o prekuhavanju vode
Datum: 9. 9. 2019 Spoštovani uporabniki naših storitev! Obveščamo vas, da je potrebno na območjih Mejnega platoja Karavanke, Hrušice in Jesenic do vključno Tomšičeve…
Motena oskrba z vodo - Cesta revolucije
petek, 6. 9. 2019
Motena oskrba z vodo - Cesta revolucije
Spoštovani, obveščamo vas, da bo v PONEDELJEK, 9. 9. 2019 med 8. in 15. uro motena in občasno prekinjena dobavi pitne vode na Cesti Revolucije od hišne številke 4 do 13…

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ter vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja od marca do novembra.