Javne površine

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Vzdrževanje cest

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Vodja vzdrževanja javnih površin:

 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

Občina Jesenice

Delna zapora cest:

 • št: 152051 »Gimnazija - Straža« in 652741 »Cesta Toneta Tomšiča 35-55«, pri hišni številki Cesta Toneta Tomšiča 56a, v dolžini cca 30m in širini 3m, zaradi prekopa od transformatorske postaje na Razgledni poti, proti Cesti Tometa Tomšiča in sicer 10 dni v terminu od 9. 2. 2021 do 28. 2. 2021, med 07.00 in 17.00 uro.

Delna zapora ceste:

 • št: 152301 »cesta pod gozdom – Cesta Toneta Tomšiča«, na križišču s Cesto maršala Tita (pri Gorenjski banki), v dolžini cca 2m in širini 2m, zaradi sanacije poškodovanega elektro kabelskega jaška in sicer 5 dni v terminu od 9. 2. 2021 do 28. 2. 2021, med 07.00 in 17.00 uro.

Delna zapora ceste:

 • št: 152041»cesta skozi Podmežaklo«, pri hišni številki Cesta Heroja Verdnika 6, v dolžini cca 2m in širini 2m, zaradi sanacije poškodovanega elektro kabelskega jaška in sicer 6 dni v terminu od 9. 2. 2021 do 28. 2. 2021, med 07.00 in 17.00 uro.

Popolna zapora ceste:

 • ceste št: 653051 » proti Blejski Dobravi 127«, od križišča pri hišni številki Blejska Dobrava 125, do Blejska Dobrava 127D, v dolžini cca 20m in širini 2m, zaradi izgradnje nove transformatorske postaje in sicer 10 dni v terminu od 9. 2. 2021 do 28. 2. 2021, med 08.00 in 17.00 uro.

Kratkotrajne popolne zapore cest:

 • 152141»Ulica Viktorja Kejžarja«, 652181»Industrijska ulica«, 152041»Cesta skozi Podmežaklo«,152381»za Murko«, 152371»Cesta maršala Tita 20« in 152171»krožno križišče - Doka« zaradi snemanja slovenskega celovečernega filma »Zbudi me«.

Zapore se bodo izvajale med 26. 1. 2021 in 5. 3. 2021 po lokacijah in predvidenih terminih:

 • 152141»Ulica Viktorja Kejžarja«, med hišnima številkama Ul. V. Kejžarja 30 in Ul. V. Kejžarja 23 28. 1. in 29. 1. 2021, med 07:00 in 19:00 uro ter 30. 1 in 31. 1. 2021, med 16:40 in 04:30 uro, 652181»Industrijska ulica«, med hišnima številkama Industrijska ulica 10 in Industrijska ulica 1a, 28. 1. in 29. 1. 2021, med 07:00 in 19:00 uro ter 30. 1 in 31. 1. 2021, med 16:40 in 04:30 uro, 152041»Cesta skozi Podmežaklo«, od križišča pri restavraciji Ejga do Ulica Heroja Verdnika 12, 22. 2. 2021, med 19:00 in 22:00 uro
 • 152381»za Murko« in 152371»Cesta maršala Tita 20«, med objektoma Cesta maršala Tita 20 in 22 , 27. 1. 2021, med 07:00 in 19:00 uro, 31. 1. 2021, med 16:30 in 04:30 uro, 3. 2. 2021, med 15:30 in 21:00 uro in 4. 2. 2021, med 08:30 in 20:30 uro in 
 • 152171»krožno križišče - Doka«, med hišnima številkama Cesta Franceta Prešerna 5g in Kurilniška Ulica 21, 5. 2. 2021, med 9:00 in 10:30 uro,

Dopolnitev zapore: 152041«cesta skozi Podmežaklo« se dovoli v drugem terminu, in sicer 17. 2. 2021 med 18.00 in 22.00 uro.

Prepoved prometa vseh vrst vozil na javnih cestah, v zimskem obdobju 2020/2021

V zimskem obdobju 2020/2021 se ob snegu in poledici na vozišču prepove promet vseh vrst vozil na naslednji javni poti:

 • 1. št. 654231 »Iskra – Kavčke«, na odseku od križišča "Dobravsko polje" do Kavčk
 • 2. št. 654371 »Planina pod Golico 17-22«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Triglavček

Popolna zapora občinskih cest:

 •  652891 »Lipce 7-2« od hišne številke Lipce 2 do 7b, - 152071 »Lipce – Bl. Dobrava«, od hišne številke Lipce 7b do uvoza za kamp Perun + 100m, - 652911 »Lipce19-26«, od hišne številke Lipce 19 do 27, - 652921 »Lipce 29-30«, od hišne številke Lipce 29 do 30, - 652931 »Lipce 38-46«, od hišne številke Lipce 38 do 46, - 652941 »Lipce 55-62«, od hišne številke Lipce 55 do 62 in delno zaporo ceste: - 652951 »LC- ak. Jezero Moste«, od križišča za kamp Perun do kampa Perun. Zapora se dovoli v po 50 m odsekih za potrebe izgradnje kanalizacije v terminu od 06.7.2020 do 31.12.2020, neprekinjeno med 00.00 in 24.00, podaljšanje termina od 01.01.2021 do 31.07.2021

 

Občina Žirovnica

Prekop in delna zapora ceste:

 • z oznako LC 348 031 zaradi nujne zamenjave podzemnega plinskega ventila, ob objektu z naslovom Rodine 8c, Žirovnica, na parc. 745/5 k. o. Žirovnica. Delna zapora bo izvedena en dan v terminu od 22. 2. 2021 do 26. 2. 2021 0d 7.00 do 17.00 ure, odvisno od vremenskih razmer.

 

četrtek, 18. 2. 2021
Motena oskrba s pitno vodo - Hrušica
Uporabnike pitne vode na vodovodnem omrežju na Hrušici, obveščamo, da bo zaradi okvare motena oskrba s pitno vodo, danes do 15.00 ure, od hišne številke 1, do hišne…