Javne površine

Za ugodno in urejeno okolico vzdržujemo javne površine, ki zajemajo vse objekte infrastrukture cestnega prometa. Verjamemo, da urejena okolica poskrbi za lagodnejše in prijetnejše življenje vseh prebivalcev, hkrati pa pripomore k varnejšemu življenju na poti.

Vzdrževanje cest

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Vodja vzdrževanja javnih površin:

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

Občina Jesenice

Popolna zapora ceste:

 • št: 152161 »križišče R2 452 - deponija« (od krožnega križišča do mostu čez Savo), v dolžini cca 45m in širini 4m, zaradi prekopa ceste za položitev komunalnih vodov in preplastitve ceste, in sicer 5 dni v terminu od 8. 6. 2021 do 10. 7. 2021, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Delna in popolna zapora:

 • občinskih cest št: 152021 »Koroška Bela - Mlake«, od semaforiziranega križišča do hišne številke Cesta talcev 18b, zaradi sanacije železniškega nadvoza v sklopu sanacije železniške proge Lesce - Jesenice. Dela se bodo izvajala v treh fazah: 1. faza - delna zapora v smeri Koroške Bele (prehod za pešce bo omogočen) 2. faza - delna zapora v smeri semaforiziranega križišča (prehod za pešce bo omogočen) od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro 3. faza - popolna zapora v obeh smereh (prehoda za pešce ni) nedelja 13. 6. 2021 (rezervna termina v primeru slabega vremena 20. 6. 2021 in 27. 6. 2021),

Popolna zapora:

 • občinske ceste št: 652331 »Hidria«, od križišča z regionalno cesto do stavbe Hidria, v dolžini cca 220m, zaradi celovite obnove odseka ceste, v sklopu projekta PCJ- faza 2., in sicer 7 dni od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021,neprekinjeno v času med 00.00 in 24.00 uro.

Popolne zapore občinskih cest:

 • št: 152321 »Ulica Viktorja Kejžarja - Cesta bratov Stražišarjev in 652161 »Cesta bratov Stražišarjev - Cesta Toneta Tomšiča zaradi gradnje kanalizacijske infrastrukture Ceste bratov Stražišarjev 3. faza. Dela se bodo izvajala v dveh etapah: 1. od hišne številke C. bratov Stražišarjev 33, do C. bratov Stražišarjev 7, v dolžini cca 500m 2. od hišne številke Ulica Viktorja Kejžarja 21, do C. bratov Stražišarjev 5, v dolžini cca 100m, od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021 neprekinjeno v času med 00.00 in 24.00 uro.

Delna zapora ceste:

 • št: 653141 »Blejska Dobrava 9-114«, od hišne številke Blejska Dobrava 14 v smeri proti centru vasi, v dolžini 20m in širini 0,5m (10m2), zaradi izgradnje opornega zidu, 5 dni v terminu od 1. 6. 2021 do 30. 6.2021, med 08.00 in 21.00 uro.

Popolna zapora:

 • cest št: 652101 »Kazina – Majolka«,652111 »Ulica Franca Benedičiča«, od križišča pri Majolki do objekta na Cesti Franca Benedičiča 2b, 652181 »Industrijska ulica«, med objektoma Industrijska ulica 8 in 14 ter 152141» Ulica Viktorja Kejžarja«, med objektoma Ulica Viktorja Kejžarja 24 in 30, zaradi rekonstrukcije cest z izgradnjo komunalne infrastrukture, od 10. 5. 2021 do 30. 9. 2021, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Popolna zapora:

 • kategorizirane ceste št: 652881 »Potoki«, pri nivojskem železniškem prehodu, v dolžini cca 15m in širini 3m, zaradi sanacije inženirskega objekta za premostitev železniške proge, od 15. 6. 2021 do 20. 7. 2021,neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Popolna zapora:

 • ceste št:152141» Ulica Viktorja Kejžarja«, med hišnima številkama Cesta železarjev 17 in 18 ter pločnika ob R20368 »Hrušica – Javornik«, pred omenjenima hišnima številkama, zaradi izvedbe priklopa na kanalizacijsko omrežje oziroma kanalizacijski jašek in sicer od 19. 4. 2021 do 15. 10. 2021, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Popolna zapora občinskih cest:

 •  652891 »Lipce 7-2« od hišne številke Lipce 2 do 7b, - 152071 »Lipce – Bl. Dobrava«, od hišne številke Lipce 7b do uvoza za kamp Perun + 100m, - 652911 »Lipce19-26«, od hišne številke Lipce 19 do 27, - 652921 »Lipce 29-30«, od hišne številke Lipce 29 do 30, - 652931 »Lipce 38-46«, od hišne številke Lipce 38 do 46, - 652941 »Lipce 55-62«, od hišne številke Lipce 55 do 62 in delno zaporo ceste: - 652951 »LC- ak. Jezero Moste«, od križišča za kamp Perun do kampa Perun. Zapora se dovoli v po 50 m odsekih za potrebe izgradnje kanalizacije v terminu od 06.7.2020 do 31.12.2020, neprekinjeno med 00.00 in 24.00, podaljšanje termina od 01.01.2021 do 31.07.2021

 

Občina Žirovnica

Delna zapora ceste:

 • oznako JP 650101 na parc. št. 122/14 k.o. Zabreznica, pred stanovanjsko hišo z naslovom Zabreznica 28 A, v terminu med 10.6.2021 in 30.6.2021, odvisno od vremenskih razmer. Delna zapora navedene ceste bo trajala 7 dni v obdobju omenjenih terminov dnevno med 7. in 20. um. Izvoz bo v času delne zapore ceste možen vedno v eno smer. Obvoz zaradi delne zapore ne bo potreben

Prekop in popolna zapora:

 • kategorizirane občinske ceste z oznako LC 150041, na parc. 1714/1 k.o. Doslovče, ter prekop in delna zapora kategorizirane občinske ceste z oznako LC 650182, na parc. št. 1144 k.o. Zabreznica. Delna zapora bo izvedena enkrat v terminu med 14. 6. - 18. 6 2021, med 7. in 19. uro, in bo na cesti z oznako LC 150041 trajala 4 ure, na cesti z oznako LC 650182 pa 6 ur.

Popolna zapora:

 • dela občinske ceste z oznako LC 150011 v petek, dne 25. 6. 2021, in parc. Št 1198/3 in 1184 obe k.o. Žirovnica, zaradi izvedbe komemoracije ob spominskem dnevu občine Žirovnica pred spomenikom talcem v Mostah. Zapora ceste bo segala od hišne številke Moste 49 do Moste 54 in ne bo ovirala dostopa do nobenega objekta v Mostah. V danem primeru preusmeritve prometa zaradi kratkotrajne zapore ne bo. Obvoz bo možen po regionalni cesti Javornik- Žirovnica. Zapora bo trajala od 19.00 do 20.00 ure.

Popolna zapora ceste:

 • z oznako JP 652881 (na odseku pod železniškim nadvozom), zaradi nadgradnje železniške proge Žirovnica- Slovenski Javornik, v terminu od 24.5.2021 do 31. 7. 2021,24 ur dnevno. Ob popolni zapori bo obvoz urejen iz smeri Žirovnica po državni cesti R2-452/0206 Javornik-Žirovnica, naprej po občinski kategorizirani cesti JP 65881 Potoki, nato po občinski kategorizirani cesti z oznako JP 650032 Križišče Ratibovec-Moste 78 in obratno. Po javnih poteh bo obvoz primeren samo za osebna vozila.

Delna in popolna zapora cest:

 • z oznakama JP 650191 in JP 650255 in popolno zaporo občinskih kategoriziranih cest z oznakama JP 650082 in JP 650025, zaradi nadgradnje železniške proge, in sicer v terminu od 24. 5. 2021 do 15. 8. 2021. Obvoz cest z oznakama JP 650191 in JP 650255 bo v času del urejen po začasno urejeni makadamski poti, izven obstoječega vozišča. Cesti z oznakama JP 650082 in JP 650025 bosta popolnoma zaprti samo na odseku čez železniško progo, tako da bo možen dostop do železnice z obeh strani— iz smeri Sela in Brega. Obvoz bo urejen po državni cesti R3 638/1131 Žirovnica- —Begunje in občinski kategorizirani cesti z oznako LC 150061.

Popolna zapora

 • občinske kategorizirane ceste z oznako JP 650062 zaradi nadgradnje železniške proge, v terminu od 24. 5. 2021 od 7.00 do 23. 7. 2021 do 19.00. Obvoz bo označen. Preusmeritev prometa bo potekala po državni cesti z oznako R3—638/1131 Žirovnica-Begunje in po občinski kategorizirani cesti z oznako JP 650061.

Popolna zapora:

 • občinske kategorizirane ceste z oznako JP 552881 (na odseku pod železniško progo), zaradi sanacije inženirskega objekta (železniškega nadvoza),v terminu od 10. 05. 2021 od 7.00 ure do 20. 7. 2021 do 17.00 ure. Obvoz bo označen. Preusmeritev prometa bo potekala po kategoriziranih občinskih cestah JP 652881 in JP 650032 v navezavi na regionalno cesto Javornik-Žirovnica(preko Potokov).

Popolna zapora:

 • občinske kategorizirane ceste z oznako JP 650037, zaradi sanacije jeklenega železniškega mostu,  v terminu od 10. 5. 2021 od 7.00 ure do 20. 7. 2021 do 17.00 ure. Obvoz bo označen. Preusmeritev prometa bo potekala po kategoriziranih občinskih cestah LC 150011, LC 150071 in JP 650036.

 

 

S klikom na spodnjo povezavo, si lahko ogledate aktualni tržni cenik:

Cenik tržnih storitev (pdf)

Cenik tržnih storitev (xlsx)

sreda, 16. 6. 2021
Prekuhavanja pitne vode Planina pod Golico
Z dnem, 16.06.2021 podjetje JEKO d.o.o. preklicuje prekuhavanje pitne vode za uporabnike v naseljih Planina pod Golico, Prihodi in Žerjavec. Uporabnikom priporočamo, da…