Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas
 • Vodja vzdrževanja javnih površin:
 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Delna zapora občinske ceste:

 •  ceste št: 653181 >>Blejska Dobrava 58-111«, med objektoma Blejska Dobrava 58a in 61, od 19.3.2019 do vključno 25.3.2019, med 00.00 in 24.00 uro

Prepoved prometa vseh vrst vozil v zimskem obdobju 2017/2018

 • ob snegu in poledici na vozišču. In sicer vseh vrst vozil na naslednji javni poti:  [. št. 654231 »Iskra — Kavčke, na odseku od križišča "Dobravsko polje" do Kavčk ,. št. 653421 »P pod Golico 8—20d«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Trigavček  7. 

Delna zapora občinske ceste:

 • št: 652871 »Ulica Janeza Šmida 2-19», pri objektu Ulica Janeza Šmida 5, od 19.3.2019 do 26.3.2019, med 00.00 in 24.00 uro

OBČINA ŽIROVNICA 

Popolna zapora ceste:

 • Prekop in popolna zapora kategoriziranih občinskih cest z oznakama JP 650133 (R3 – Smokuč 27 – Smokuč 31) in JP650134 (Smokuč 27 – Smokuč 28), ter prekop in popolno zaporo nekategorizirane občinske ceste med stanovanjskima objektoma Smokuč 39 in Smokuč 38, v času med ponedeljkom, dne 21.01.2019, in četrtkom, dne 07.02.2019, ter za potrebe asfaltiranja dva zaporedna dneva med ponedeljkom, dne 11.02.2019, in nedeljo, dne 31.03.2019, odvisno od vremenskih razmer. Popolna zapora navedenih cest bodo trajala v obeh omenjenih terminih vsak dan, razen ob nedeljah, od 8.00 do 17.00 ure. Obvoz v času popolne zapore ne bo možen. Izvajalec bo dnevno vzpostavil prevoznost navedenih cest in omogočil dostop do stanovanjskih objektov izven delovnega časa gradbišča.

Prekop in delne občasne popolne zapore občinskih cest:

 • zaradi ureditve meteornih voda med stanovanjskimi objekti Smokuč: 27 in Smokuč 38, prekop in delno  ter občasno popolno zaporo kategoriziranih občinskih cest oznakami JP 650133 (R3 — Smokuč 27 - Smokuč 31), JP650134 (Smokuč 27 — Smokuč 28) in JP 650132 (Smokuč 22 - Smokuč 36 - Smokuč 33) ter prekop in delno ter občasno popolno zaporo nekategorizirane občinske ceste med stanovanjskima objektoma Smokuč 39 in Smokuč 38, v 6350 med ponedeljkom, dne 25.02.2019, in ponedeljkom, dne 18.03.2019.  Delne zapore navedenih cest bodo trajala v omenjenem terminu od 7.00 do 15.00 ure. Dela se ob vikendih ne bodo izvajala.

Delna zapora ceste:

 • v času med četrtkom, dne 14.03. 2019 in soboto, dne 15. 06. 2019 ;1143/7 k. o. Zabreznica in oznako LC 150041, pri objektu z naslovom Vrba 2
Temeljni postopki oživljanja v Vrtcu Jesenice
petek, 15. 3. 2019
Temeljni postopki oživljanja v Vrtcu Jesenice
Srcu prijazno podjetje ❤️JEKO JESENICE❤️ širi večjo varnost tudi med vzgojiteljicami Vrtca Jesenice z obnovitvenimi delavnicami večje varnosti in oživljanja z uporabo…
Motena oskrba z vodo - Jesenice
sreda, 27. 2. 2019
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Spoštovani! Zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju bo 27. februarja 2019 občasno motena oskrba s pitno vodo na Cesti maršala Tita od številke 41 do 69, in sicer…
Izvajanje gradbenih del in obrezovanje drevja
četrtek, 21. 2. 2019
Izvajanje gradbenih del in obrezovanje drevja
Enota Vzdrževanje javnih površin je izvedla gradbena dela na Hrušici čez Kopavnik (izdelava drenažnega peskolova zalednih vod, ki tečejo na vozišče - nastanek ledenih…
Kakovost pitne vode v občinah Jesenice in Žirovnica
četrtek, 21. 2. 2019
Kakovost pitne vode v občinah Jesenice in Žirovnica
Uporabniki storitve oskrbe s pitno vodo v občinah Jesenice in Žirovnica pijemo dobro vodo, izhaja iz poročila o kakovosti pitne vode za leto 2018. Kakovost pitne vode…
Sončnica
četrtek, 14. 2. 2019
Četrtošolce ozaveščali o pravilnem odlaganju odpadnega jedilnega olja
Podjetje JEKO, d.o.o. je v šolskem letu 2018/2019, kot že leto poprej, izvajalec projekta Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev. Projekt je zasnovan kot…

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ter vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja od marca do novembra.