Javne površine

Za ugodno in urejeno okolico vzdržujemo javne površine, ki zajemajo vse objekte infrastrukture cestnega prometa. Verjamemo, da urejena okolica poskrbi za lagodnejše in prijetnejše življenje vseh prebivalcev, hkrati pa pripomore k varnejšemu življenju na poti.

Vzdrževanje cest

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Vodja vzdrževanja javnih površin:

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

Občina Jesenice

Popolna zapora:

 • kategorizirane ceste št. LC 152171 >>krožno križišče — Doka<<, na odseku Dinos - Gradis, v dolžini cca 300m in širini 6m, zaradi rekonstrukcije vozišča, od 19.7.2021 do 01.10.2021 neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Delna zapora:

 • kategorizirane ceste št: 652051 »Gimnazija - Straža«, med hišnima številkama Cesta Toneta Tomšiča 40 in 42, v dolžini 20m in širini 3m (60m2), dne 13. 7. 2021,v času med 07.00 in 11.00 uro.

Popolna zapora:

 • kategorizirane ceste št: 152161 »križišče R2 452 - deponija« (most čez Savo), v dolžini cca 60m in širini 3m, zaradi izvedbe navezave na novo premostitveno konstrukcijo od 9. 7. 2021 do 13. 7. 2021 neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Delna zapora:

 • kategorizirane ceste št: 152091 »Cesta čez Kopavnik«, pri železniškem nadvozu, v dolžini cca 20m in širini 3m, zaradi sanacije železniškega nadvoza, in sicer od 6. 7. 2021 do 15. 7. 2021, med 07.00 in 19.00 uro.

Popolne zapore občinskih cest:

 • št: 152321 »Ulica Viktorja Kejžarja - Cesta bratov Stražišarjev in 652161 »Cesta bratov Stražišarjev - Cesta Toneta Tomšiča zaradi gradnje kanalizacijske infrastrukture Ceste bratov Stražišarjev 3. faza. Dela se bodo izvajala v dveh etapah: 1. od hišne številke C. bratov Stražišarjev 33, do C. bratov Stražišarjev 7, v dolžini cca 500m 2. od hišne številke Ulica Viktorja Kejžarja 21, do C. bratov Stražišarjev 5, v dolžini cca 100m, od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021 neprekinjeno v času med 00.00 in 24.00 uro.

Popolna zapora:

 • cest št: 652101 »Kazina – Majolka«,652111 »Ulica Franca Benedičiča«, od križišča pri Majolki do objekta na Cesti Franca Benedičiča 2b, 652181 »Industrijska ulica«, med objektoma Industrijska ulica 8 in 14 ter 152141» Ulica Viktorja Kejžarja«, med objektoma Ulica Viktorja Kejžarja 24 in 30, zaradi rekonstrukcije cest z izgradnjo komunalne infrastrukture, od 10. 5. 2021 do 30. 9. 2021, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Popolna zapora:

 • kategorizirane ceste št: 652881 »Potoki«, pri nivojskem železniškem prehodu, v dolžini cca 15m in širini 3m, zaradi sanacije inženirskega objekta za premostitev železniške proge, od 15. 6. 2021 do 20. 7. 2021,neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Popolna zapora:

 • ceste št:152141» Ulica Viktorja Kejžarja«, med hišnima številkama Cesta železarjev 17 in 18 ter pločnika ob R20368 »Hrušica – Javornik«, pred omenjenima hišnima številkama, zaradi izvedbe priklopa na kanalizacijsko omrežje oziroma kanalizacijski jašek in sicer od 19. 4. 2021 do 15. 10. 2021, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Popolna zapora občinskih cest:

 •  652891 »Lipce 7-2« od hišne številke Lipce 2 do 7b, - 152071 »Lipce – Bl. Dobrava«, od hišne številke Lipce 7b do uvoza za kamp Perun + 100m, - 652911 »Lipce19-26«, od hišne številke Lipce 19 do 27, - 652921 »Lipce 29-30«, od hišne številke Lipce 29 do 30, - 652931 »Lipce 38-46«, od hišne številke Lipce 38 do 46, - 652941 »Lipce 55-62«, od hišne številke Lipce 55 do 62 in delno zaporo ceste: - 652951 »LC- ak. Jezero Moste«, od križišča za kamp Perun do kampa Perun. Zapora se dovoli v po 50 m odsekih za potrebe izgradnje kanalizacije v terminu od 06.7.2020 do 31.12.2020, neprekinjeno med 00.00 in 24.00, podaljšanje termina od 01.01.2021 do 31.07.2021

 

Občina Žirovnica

Popolna zapora ceste:

 • z oznako LC 150011 na parc. št 1200/2 k.o. Žirovnica, zaradi izvedbe sanacije jeklenega železniškega mostu, za dan 23.7. 2021 med 7. in 20. uro. Obvoz bo označen. Preusmeritev prometa bo potekala preko regionalne ceste z oznako R2/0206.

Popolna zapora ceste:

 • z oznako LC 650093 na parceli št. 1154/1 k.o. Zabreznica, v delu pred stanovanjskim objektom z naslovom Zabreznica 22, zaradi menjave strešne kritine. Zapora bo postavljena dvakrat v terminu med 20. 8. 2021 in 20. 9. 2021, odvisno od vremenskih razmer in razpoložljivosti kamiona s hiab dvigalom.

Popolna zapora ceste:

 • z oznako LC 150071 v delu s parc. št. 1182/1 k.o. Žirovnica zaradi izvedbe prireditve >>Koncert Magnifica<<, ki bo v petek, dne 6. 8. 2021 oziroma 13. 8. 2021, odvisno od vremenskih razmer.

Delna zapora ceste:

 • z oznako LC 150071, na parc. 1238/1 k.o. Žirovnica.  Izvedena bo en dan v terminu med 19. 7. 2021 in 23. 7. 2021, od 7. do 15. ure, odvisno od vremenskih razmer.

Popolna zapora ceste:

 • z oznako JP 652881 (na odseku pod železniškim nadvozom), zaradi nadgradnje železniške proge Žirovnica- Slovenski Javornik, v terminu od 24.5.2021 do 31. 7. 2021,24 ur dnevno. Ob popolni zapori bo obvoz urejen iz smeri Žirovnica po državni cesti R2-452/0206 Javornik-Žirovnica, naprej po občinski kategorizirani cesti JP 65881 Potoki, nato po občinski kategorizirani cesti z oznako JP 650032 Križišče Ratibovec-Moste 78 in obratno. Po javnih poteh bo obvoz primeren samo za osebna vozila.

Delna in popolna zapora cest:

 • z oznakama JP 650191 in JP 650255 in popolno zaporo občinskih kategoriziranih cest z oznakama JP 650082 in JP 650025, zaradi nadgradnje železniške proge, in sicer v terminu od 24. 5. 2021 do 15. 8. 2021. Obvoz cest z oznakama JP 650191 in JP 650255 bo v času del urejen po začasno urejeni makadamski poti, izven obstoječega vozišča. Cesti z oznakama JP 650082 in JP 650025 bosta popolnoma zaprti samo na odseku čez železniško progo, tako da bo možen dostop do železnice z obeh strani— iz smeri Sela in Brega. Obvoz bo urejen po državni cesti R3 638/1131 Žirovnica- —Begunje in občinski kategorizirani cesti z oznako LC 150061.

Popolna zapora

 • občinske kategorizirane ceste z oznako JP 650062 zaradi nadgradnje železniške proge, v terminu od 24. 5. 2021 od 7.00 do 23. 7. 2021 do 19.00. Obvoz bo označen. Preusmeritev prometa bo potekala po državni cesti z oznako R3—638/1131 Žirovnica-Begunje in po občinski kategorizirani cesti z oznako JP 650061.

Popolna zapora:

 • občinske kategorizirane ceste z oznako JP 552881 (na odseku pod železniško progo), zaradi sanacije inženirskega objekta (železniškega nadvoza),v terminu od 10. 05. 2021 od 7.00 ure do 20. 7. 2021 do 17.00 ure. Obvoz bo označen. Preusmeritev prometa bo potekala po kategoriziranih občinskih cestah JP 652881 in JP 650032 v navezavi na regionalno cesto Javornik-Žirovnica(preko Potokov).

Popolna zapora:

 • občinske kategorizirane ceste z oznako JP 650037, zaradi sanacije jeklenega železniškega mostu,  v terminu od 10. 5. 2021 od 7.00 ure do 20. 7. 2021 do 17.00 ure. Obvoz bo označen. Preusmeritev prometa bo potekala po kategoriziranih občinskih cestah LC 150011, LC 150071 in JP 650036.

 

 

S klikom na spodnjo povezavo, si lahko ogledate aktualni tržni cenik:

Cenik tržnih storitev (pdf)

Cenik tržnih storitev (xlsx)

ponedeljek, 26. 7. 2021
Motena oskrba s pitno vodo
S podjetja JEKO d.o.o. vas obveščamo, da je danes, 26.7.2021 motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju ceste Toneta Tomšiča, Razgledne poti, cesti v Rovte…