Javne površine

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Vzdrževanje cest

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

 • Vodja vzdrževanja javnih površin:
 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

Občina Jesenice

Delna zapora:

 •  kategorizirane občinske ceste št. 652111»Ulica Franca Benedičiča«, pod blokom Ulica Franca Benedičiča 2b, v dolžini 3m in širini 3m, zaradi prekopa za nadgradnjo TK omrežja, 1 dan v terminu med 01. 12. 2020 in 19. 12. 2020, v času med 07.00 in 16.00 uro

Prepoved prometa vseh vrst vozil na javnih cestah, v zimskem obdobju 2020/2021

V zimskem obdobju 2020/2021 se ob snegu in poledici na vozišču prepove promet vseh vrst vozil na naslednji javni poti:

 • 1. št. 654231 »Iskra – Kavčke«, na odseku od križišča "Dobravsko polje" do Kavčk
 • 2. št. 654371 »Planina pod Golico 17-22«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Triglavček

Popolna zapora občinskih cest:

 •  652891 »Lipce 7-2« od hišne številke Lipce 2 do 7b, - 152071 »Lipce – Bl. Dobrava«, od hišne številke Lipce 7b do uvoza za kamp Perun + 100m, - 652911 »Lipce19-26«, od hišne številke Lipce 19 do 27, - 652921 »Lipce 29-30«, od hišne številke Lipce 29 do 30, - 652931 »Lipce 38-46«, od hišne številke Lipce 38 do 46, - 652941 »Lipce 55-62«, od hišne številke Lipce 55 do 62 in delno zaporo ceste: - 652951 »LC- ak. Jezero Moste«, od križišča za kamp Perun do kampa Perun. Zapora se dovoli v po 50 m odsekih za potrebe izgradnje kanalizacije v terminu od 06.7.2020 do 31.12.2020, neprekinjeno med 00.00 in 24.00, podaljšanje termina od 01.01.2021 do 31.07.2021

 

Občina Žirovnica

Prekop in delna zapora:

 • kategorizirane občinske ceste z oznako LC 348031 na parc. št. 1686 k. o. Doslovče. Delna zapora bo trajala 3 dni v obdobju med 11. 12. 2020 in 24. 12. 2020.

Prekop in popolna zapora občinske ceste:

 • z oznako JP 650161 na parc. št. 1684 k. o. Doslovče. Popolna zapora bo trajala 3 dni v obdobju med 27. 11. 2020 in 24. 12. 2020. Obvoz bo urejen po cestah JP 650172 in JP 650171.

Občasna popolna zapora:

 •  kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650074, na parceli št. 1199/10 k.o. Žirovnica. Popolna zapora se dovoli za največ: 1 uro naenkrat, večkrat dnevno, in sicer v posameznih dneh v terminu od 29. 9. 2020 do 30. 12. 2020.

 

 

sreda, 30. 12. 2020
Koledar odvoza odpadkov za leto 2021
Spoštovani,  za vas smo pripravili nova koledarja za odvoz mešanih komunalnih odpadkov in embalaže za leto 2021.  Koledar za odvoz odpadkov za občino Jesenice Koledar…