Skip to main content
Javne površine

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas
 • Vodja vzdrževanja javnih površin:
 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Delna zapora ceste:

 • št. 652471»Ulica Heroja Verdnika 12- Sp. Plavž 1«, od hišne številke Cesta Heroja Verdnika 12 do 38. Zapora se izvaja posamezno na treh jaških (3x3m), zaradi montaže optičnih spojk in kablov,od 01.06.2020 do 05.06.2020, v času med 08.00 in 16.00 uro

Popolna zapora:

 • kategorizirane ceste št: 653051 » proti Blejski Dobravi 127«, od križišča pri hišni številki Blejska Dobrava 125, do Blejska Dobrava 127D, v dolžini cca 20m in širini 3m, zaradi izgradnje nove transformatorske postaje in sicer 15 dni v terminu od 27.05.2020 do 30.06.2020 med 08.00 in 17.00 uro

Delna zapora pločnika:

 • ob RC 0368 »Hrušica - Javornik« pri avtobusni postaji (Bolnica 1), v dolžini cca 7m, zaradi modernizacije avtobusnih postajališč, od 13.05.2020 do 29.05.2020 neprekinjeno med 00.00 in 24.00

Delna zapora občinske ceste:

 • 152051 »Gimnazija - Straža«, ob parceli št.: 1503/1 k.o. Jesenice, v dolžini 12m in širini 2,5m, zaradi izvajanja izkopa za novogradnjo in občasnega betoniranja in sicer 10 dni v terminu med 11.05.2020 in 11.07.2020, v času med 07.00 in 17.00 uro

Popolna zapora občinske ceste:

 • LC 152171 »krožno križišče - Doka«, na odseku Dinos – Sp. Plavž in vseh priključkov na ta odsek ceste, v dolžini cca 450m in širini 6m. Zapora se dovoli za potrebe rekonstrukcije ceste (1. faza)in sicer: od 16.04.2020 do 30.05.2020, neprekinjeno od 00.00 do 24.00

 

OBČINA ŽIROVNICA 

Delna zapora ceste:

 • z oznako JP 650 176 na parceli st 1167/6 k 0. Doslovče, na odseku med objektoma Rodine 64 in Rodine 66, Žirovnica, na dan 28.5. 2020 v času med 07.00 in 15. 00 uro

Delna zapora občinske ceste:

 • zaradi izgradnje pločnika ob kategorizirani občinski cesti z oznako LC 150061 Žirovnica- -Breg delno zapora ceste z oznako št. LC 150061 (na odseku od začetka nadvoza preko AC do križišča med LC 150061 in JP 650301), za obdobje 18. 5. 2020 do 22. 6. 2020, v času od 07.00 do 17.00 ure.  Delna zapora navedene ceste bo trajala v obdobju omenjenih terminov dnevno od 7.00 do 17.00 ure.

 

 

Potrudili se bomo, da bodo dela kar se da hitro opravljena in se vam obenem zahvaljujemo za razumevanje.
ponedeljek, 25. 5. 2020
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Spoštovani, občane, ki se s pitno vodo oskrbujejo  iz vodovodnega sistema Peričnik, obveščamo o moteni oziroma prekinjeni oskrbi s pitno vodo.  Kdaj? Od ponedeljka, 25…
Odgovor na javno pismo občana glede preventivne dezinfekcije pitne vode na vodovodnem sistemu Peričnik
petek, 22. 5. 2020
Ponovno pojasnilo glede preventivne dezinfekcije pitne vode na vodovodnem sistemu Peričnik
Spoštovani,  obveščamo vas glede namena preventivne dezinfekcije in varnosti uporabe pitne vode iz vodnega sistema Peričnik. Dne 13. maja 2020 so uporabniki pitne vode…
četrtek, 21. 5. 2020
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Spoštovani,  obveščamo vas o moteni oziroma prekinjeni oskrbi s pitno vodo zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.  Kdaj? V petek, 22. 5. 2020 med 8. in 15. uro…
Motena oskrba z vodo - Žirovnica
sreda, 20. 5. 2020
Motena oskrba z vodo - Žirovnica in Jesenice
Spoštovani uporabniki naših storitev, obveščamo vas, da smo na transportnem vodu v Završnici v dopoldanskih urah zaznali okvaro. Zaradi okvare bo motena in kasneje, ko…
Kaj plačamo, ko plačamo položnico podjetja JEKO?
sreda, 20. 5. 2020
Kaj plačamo, ko plačamo položnico podjetja JEKO?
Komunalno podjetje poskrbi, da v naš dom po vodovodnem omrežju v največji meri nemoteno priteče kakovostna naravna voda. Zagotavlja, da ta ista voda, ki jo nato v naših…

Zaprtje otroških in šolskih igrišč

Ob izbruhu virusa COVID-19 se zaradi izvajanja ukrepov zajezitve njegovega širjenja s ponedeljkom, s 16. 3. 2020, zapirajo vsa otroška in športna igrišča v obeh občinah.

Ukrep velja do preklica.

Prosimo vas za dosledno upoštevanje tega ukrepa! Ostanite doma in zavarujte svoje zdravje in zdravje vaših otrok, zato upoštevajte vsa navodila izdana s strani pristojnih služb!

igrišča

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ter vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja od marca do novembra.