Skip to main content

Javne površine

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Vzdrževanje cest

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

 • Vodja vzdrževanja javnih površin:
 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

Občina Jesenice

Delna zapora:

 •  kategorizirane občinske ceste št. 652111»Ulica Franca Benedičiča«, pod blokom Ulica Franca Benedičiča 2b, v dolžini 3m in širini 3m, zaradi prekopa za nadgradnjo TK omrežja, 1 dan v terminu med 01. 12. 2020 in 19. 12. 2020, v času med 07.00 in 16.00 uro

Popolna zapora ceste:

 • št: 652011 >>Cesta Slavka Likoviča 3—6«, od stika z ul. Srečka Kosovela, do hišne številke Slavka Likoviča 6, v dolžini 140m in širini 5m, zaradi izgradnje vodovoda in meteorne kanalizacije, od 26.10.2020 do 10.12.2020 neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Prepoved prometa vseh vrst vozil na javnih cestah, v zimskem obdobju 2020/2021

V zimskem obdobju 2020/2021 se ob snegu in poledici na vozišču prepove promet vseh vrst vozil na naslednji javni poti:

 • 1. št. 654231 »Iskra – Kavčke«, na odseku od križišča "Dobravsko polje" do Kavčk
 • 2. št. 654371 »Planina pod Golico 17-22«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Triglavček

Popolna zapora občinskih cest:

 •  652891 »Lipce 7-2« od hišne številke Lipce 2 do 7b, - 152071 »Lipce – Bl. Dobrava«, od hišne številke Lipce 7b do uvoza za kamp Perun + 100m, - 652911 »Lipce19-26«, od hišne številke Lipce 19 do 27, - 652921 »Lipce 29-30«, od hišne številke Lipce 29 do 30, - 652931 »Lipce 38-46«, od hišne številke Lipce 38 do 46, - 652941 »Lipce 55-62«, od hišne številke Lipce 55 do 62 in delno zaporo ceste: - 652951 »LC- ak. Jezero Moste«, od križišča za kamp Perun do kampa Perun. Zapora se dovoli v po 50 m odsekih za potrebe izgradnje kanalizacije v terminu od 06.7.2020 do 31.12.2020, neprekinjeno med 00.00 in 24.00

 

Občina Žirovnica

Prekop in popolna zapora občinske ceste:

 • z oznako JP 650161 na parc. št. 1684 k. o. Doslovče. Popolna zapora bo trajala 3 dni v obdobju med 27. 11. 2020 in 24. 12. 2020. Obvoz bo urejen po cestah JP 650172 in JP 650171.

Občasna popolna zapora:

 •  kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650074, na parceli št. 1199/10 k.o. Žirovnica. Popolna zapora se dovoli za največ: 1 uro naenkrat, večkrat dnevno, in sicer v posameznih dneh v terminu od 29. 9. 2020 do 30. 12. 2020.

Dovoljenje za prekop in delno zaporo občinskih cest:

 • z oznakama JP 650162 in JP 650161 (pri objektu Smokuč: 55A) do objekta Smokuč 48A na cesti z oznako JP 650152, prekop in delno zaporo - cest z oznakama JP 650162 in JP 650161: 1 dan v terminu od 2. 11. 2020 do 27. 11. 2020 - ceste z oznako JP 650152: 1 dan v terminu od 2. 11. 2020 do 27. 11. 2020. Obvoz ne bo potreben. Promet bo urejen na preostalem vozišču, dvosmerno.

Občasna popolna zapora:

 • kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650074, na parceli št. 1199/10 k.o Žirovnica. Popolna zapora se dovoli za največ 1 uro naenkrat, večkrat dnevno, in sicer v posameznih dneh, v terminu od 29. 9. 2020 do 30. 11. 2020.

Občasna popolna zapora občinske ceste:

 • z oznako JP 550074, na parceli st. 1199/10 k. o. Žirovnica. Popolna zapora se dovoli za največ: 2 uri/dan za posamezne dni v terminu od 15. 9. 2020 do 30. 11. 2020.
Poteka razdeljevanje plastenk za zbiranje odpadnega jedilnega olja
torek, 24. 11. 2020
Poteka razdeljevanje plastenk za zbiranje odpadnega jedilnega olja
Ker vam želimo olajšati zbiranje in odlaganje odpadnega jedilnega olja, v novembru in decembru 2020 med vsa gospodinjstva v občinah Jesenice in Žirovnica razdeljujemo…
Slika prikazuje osebo, ki v roki drži kozarec vode
sreda, 18. 11. 2020
Obvestilo po sanaciji okvare na Hrušici
Spoštovani,  sporočamo vam, da je bila okvara na prevezavi novega odseka vodovoda, ki ga izvaja podjetje DARS d.d. s svojim podizvajalcem na Hrušici uspešno odpravljena…
Slika prikazuje osebo, ki v roki drži kozarec vode
sreda, 18. 11. 2020
Obvestilo o moteni oziroma prekinjeni dobavi pitne vode zaradi okvare
Spođštovani uporabniki naših storitev,  obveščamo vas, da bo do 18. 11. 2020, do jutranjih ur motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Mejnega platoja,…
Motena oskrba s pitno vodo - Jesenice
torek, 17. 11. 2020
Motena oskrba s pitno vodo - Jesenice
Spoštovani, obveščamo vas, da bo do 18.11.2020, do jutranjih ur motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Mejnega platoja, Hrušice, Podmežakle in Jesenic…
Slika prikazuje osebo, ki v roki drži kozarec vode
ponedeljek, 16. 11. 2020
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Spoštovani! V torek, 17. novembra 2020 bo, zaradi izvajanja prevezave obstoječega vodovoda na novo zgrajeni odsek vodovoda pri karavanškem tunelu,  motena oziroma…