Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas
 • Vodja vzdrževanja javnih površin:
 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Delne premične zapore občinskih cest:

 •  št. 152041»Cesta skozi Podmežaklo«, 654441»Cesta 1. maja 33-47«, 152253»Janševa ulica«, 152252»Mencingerjeva ulica«, 152251»Čopova ulica«, 152241»Ulica Heroja Verdnika-Ulica Franca Jerala«, 652481»Cesta 1. maja 3-Ulica Franca Jerala«, 652441»Cesta 1. maja 23-8«, 652451»Ilirska cesta 14-3«, 652541»Ledarska ulica« in 652471»Ulica Heroja Verdnika 12- Sp. Plavž 1«, v največji dolžini 250m oziroma manj, če ni zagotovljena preglednost ceste, zaradi nadaljevanja del uvlačenja telekomunikacijskih kablov v obstoječo kanalizacijo, 16 dni v terminu med 15.01.2020 in 14.02.2020, v času med 07.00 in 16.00 uro (razen ob nedeljah). Dela se bodo izvajala po fazah.

Popolna zapora občinskih cest:

 • - 152321 »Ulica Viktorja Kejžarja – Cesta bratov Stražišarjev« od hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 30a - 34,
 • - 152321 »Ulica Viktorja Kejžarja – Cesta bratov Stražišarjev« od hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 34 – 70e in
 • - 652151 »Cesta Toneta Tomšiča 67 – Cesta bratov Stražišarjev«, od hišne številke Cesta Toneta Tomšiča 67 – Cesta bratov Stražišarjev 34,.v terminu od 18.12.2019 do 20.4.2020,neprekinjeno med 00.00 in 24.00 (zapora se v času praznikov, med 24.12.2019 in 13.1.2020 odstrani)

Popolna zapora ceste:

 • >>krožno krožišče - Doka<<, na odseku Dinos — Sp. Plavž in vseh priključkov na ta odsek ceste, v dolžini cca 450m in širini 6m, za potrebe rekonstrukcije ceste (1. faza) in sicer: od 04.11.2019 do 11.3.2020, neprekinjeno od 00.00 do 24.00

Prepoved prometa vseh vrst vozil na javnih cestah, v zimskem obdobju 2019/2020 ob snegu in poledici:

št. 654231 »Iskra-Kavčke«, na odseku od križišča Dobravsko polje do Kavčk in št. 653371 »Planina pod Golico«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Trigavček

 

OBČINA ŽIROVNICA 

Popolna zapora:

 • z oznako LC 150041 (Breznica-Vrba) s parc. 1143/7, 1139/11, 678/3, 677/7 vse k.o. Zabreznica - od odcepa državne ceste R2 - 0207 do hišne številke Vrba 7- zaradi izvedbe prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku v soboto. dne 8. 2. 2020. Preusmeritev prometa bo potekala po regionalni cesti R2 —0207 (Žirovnica- Lesce) od križišča z lokalno cesto z oznako LC 150011 (Breznica-Vrba) do križišča z regionalno cesto R3—- 1131 (Žirovnica— Begunje) in po tej cesti do križišča z lokalno cesto z oznako LC 150041 (Breznica- Vrba) do hiše Vrba št. 7. Promet po obvozu bo potekal normalno dvosmerno. Naveden odsek lokalne ceste bo na dan praznika zaprt v času od 7.00 do 15.30 ure.

 

 

 

 

Center ponovne rabe Jesenice
petek, 17. 1. 2020
Center ponovne rabe Jesenice
KJER ŽE UPORABLJENI IZDELKI DOBIJO NOVO PRILOŽNOST Po nekaterih ocenah naj bi vsak posameznik razpolagal z vsaj petimi kilogrami še uporabnih izdelkov na leto, ki so…
Motena oskrba z vodo - Jesenice
torek, 14. 1. 2020
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Spoštovani, v torek, 14. 1. 2020 od 8.30 do 13.00 bo motena oziroma prekinjena dobava pitne vode zaradi odpravljanja okvare na vodovodnem omrežju na Hrušici od hišne…
Obvestilo - uradne ure
sreda, 18. 12. 2019
Obvestilo - uradne ure
Spoštovani! Obveščamo vas, da v petek, 27. 12. 2019, ne bo uradnih ur v upravnih stavbah podjetja (Cesta maršala Tita 49 in 51), prav tako bo na ta dan zaprta blagajna…
Voščilo
sreda, 18. 12. 2019
Voščilo
Center ponovne uporabe - obvestilo o obratovanju med prazniki
četrtek, 12. 12. 2019
Center ponovne uporabe - obvestilo
Spoštovani! Obveščamo vas, da bo trgovina Centra ponovne rabe, ki se nahaja na Cesti maršala Tita 49 na Jesenicah, od 23. 12. 2019 do vključno s 3. 1. 2020 zaprta.  K…

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ter vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja od marca do novembra.