Skip to main content
Javne površine

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas
 • Vodja vzdrževanja javnih površin:
 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Delna zapora:

 •  kategorizirane občinske ceste št. 652471»Ulica Heroja Verdnika 12- Sp. Plavž 1«, od hišne številke Cesta Heroja Verdnika 12 do 38. Zapora se izvaja ob treh jaških (3x3m), zaradi montaže optičnih spojk in kablov,od 13.03.2020 do 20.03.2020 v času med 08.00 in 15.00 uro

Občasna popolna zapora:

 •  kategorizirane ceste št: 653811 »Nova ulica 7-2«, v dolžini 25m in širini 2,5m, zaradi gradbenih del na objektu z naslovom Nova ulica 4.od 10.3.2020 do 31.3.2020 v času med 07.00 in 18.00 uro

Popolna zapora:

 • občinske ceste št: 152301 »Cesta pod gozdom – Cesta Toneta Tomšiča« od hišne številke Pod gozdom 12 do Pod gozdom 10a, v dolžini 100m in širini 4m, zaradi sanacije opornega zidu, od 09.03.2020 do 13.05.2020 neprekinjeno v času med 00.00 in 24.00 uro

Premična delna zapora:

 • kategorizirane občinske ceste št. 152041»Cesta skozi Podmežakljo« od hišne številke Cesta 1. maja 36 do Cesta 1. maja 110, po odsekih v največji dolžini 100m oziroma manj, če ni zagotovljena preglednost ceste, zaradi vleke optičnega kabla,in sicer od 10.03.2020 do 14.03.2020, v času med 08.00 in 17.00 uro

Z

Popolna zapora ceste:

 • Zavodu za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: prejemnik dovoljenja- organizator prireditve), se dovoljuje izredna uporaba občinskih cest (popolna zapora, ki se pomika skupaj s tekači), in sicer na odseku: 1. od Stare Save po cesti Franceta Prešerna, mimo Hermanovega mostu, dalje proti Hrušici po cesti Franceta Prešerna, Kurilniški ulici in ulici Log Ivana Krivca, nato pri Doki čez reko Savo po ulici Spodnji Plavž nato po desnem bregu Save proti Hrušici, kjer približno 500 m pred koncem asfaltne ceste proti Hrušici sledi obrat tekačev, ki se do stare Save vračajo po isti poti nazaj. Izredna uporaba cest se dovoli za potrebe organizacije prireditve 13. Pomladni tek, Jesenice 2020 (v nadaljevanju: prireditev), ki bo na navedenem odseku potekala v soboto, dne 21. marca 2020, med 10.55 in 12.15 uro, in 2. cesta Franceta Prešerna (od Hermanovega mostu do Stare Save). Izredna uporaba cest se dovoli za potrebe organizacije otroškega teka in teka trojk (v nadaljevanju prireditev), ki bo na navedenem odseku potekala v soboto, dne 21. marca 2020, med 09.45 in 12.15 uro. 

Popolna zapora občinskih cest:

 • - 152321 »Ulica Viktorja Kejžarja – Cesta bratov Stražišarjev« od hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 30a - 34,
 • - 152321 »Ulica Viktorja Kejžarja – Cesta bratov Stražišarjev« od hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 34 – 70e in
 • - 652151 »Cesta Toneta Tomšiča 67 – Cesta bratov Stražišarjev«, od hišne številke Cesta Toneta Tomšiča 67 – Cesta bratov Stražišarjev 34,.v terminu od 18.12.2019 do 20.4.2020,neprekinjeno med 00.00 in 24.00 (zapora se v času praznikov, med 24.12.2019 in 13.1.2020 odstrani)

Popolna zapora ceste:

 • krožno krožišče - Doka, na odseku Dinos — Sp. Plavž in vseh priključkov na ta odsek ceste, v dolžini cca 450m in širini 6m, za potrebe rekonstrukcije ceste (1. faza) in sicer: od 04.11.2019 do 11.3.2020, neprekinjeno od 00.00 do 24.00 - podaljšano do 16.04.2020

Prepoved prometa vseh vrst vozil na javnih cestah, v zimskem obdobju 2019/2020 ob snegu in poledici:

 • št. 654231 »Iskra-Kavčke«, na odseku od križišča Dobravsko polje do Kavčk in št. 653371 »Planina pod Golico«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Trigavček. 

Delna zapora občinske ceste:

 • 152051 »Gimnazija - Straža«, na odseku »za obratom 2400«, v dolžini cca 30 m in širini 2 m, po priloženi skici. Zapora se dovoli za potrebe raziskovalnega vrtanja za namene preiskav za sanacijo opornega zidu in sicer: od 2.3.2020 do 31.3.2020, neprekinjeno od 00.00 do 24.00. 

OBČINA ŽIROVNICA 

 

Motena oskrba z vodo - Jesenice
ponedeljek, 30. 3. 2020
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Spoštovani, obveščamo vas, da bo v sredo, 1. 4. 2020 med 8. in 15. uro, motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v Podmežakli in sicer na Cesti Franceta Prešerna 37…
Motena oskrba z vodo - Blejska Dobrava
sreda, 25. 3. 2020
Motena oskrba z vodo - Blejska Dobrava
Spoštovani, obveščamo vas, da bo zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo: KDAJ? V četrtek, 26. 3. 2020 med 8. in 11…
Preventivni ukrepi v zvezi s korona virusom COVID-19
četrtek, 12. 3. 2020
Preventivni ukrepi, novice in obvestila zvezi s korona virusom COVID-19
V podjetju skrbno spremljamo razmere in izvajamo priporočene ukrepe NIJZ za učinkovito preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19. V prizadevanjih za preprečevanje…
Obvestilo o moteni oskrbi z vodo - Občina Žirovnica
sreda, 11. 3. 2020
Obvestilo o moteni oskrbi z vodo - Občina Žirovnica
Spoštovani! Obveščamo vas, da bo zaradi nadaljevanja izvajanja vzdrževalnih del na hidrantnem omrežju motena oziroma prekinjena oskrbi s pitno vodo.  Kdaj? V četrtek,…
22. marcec - Svetovni dan voda
sreda, 11. 3. 2020
Letošnji dan voda bo potekal v znamenju podnebnih sprememb
Po vsem svetu 22. marca obeležujemo svetovni dan voda. Letošnjega so Združeni narodi pospremili s sloganom VODA IN PODNEBNE SPREMEMBE. Meritve in izračuni povprečne…

Zaprtje otroških in šolskih igrišč

Ob izbruhu virusa COVID-19 se zaradi izvajanja ukrepov zajezitve njegovega širjenja s ponedeljkom, s 16. 3. 2020, zapirajo vsa otroška in športna igrišča v obeh občinah.

Ukrep velja do preklica.

Prosimo vas za dosledno upoštevanje tega ukrepa! Ostanite doma in zavarujte svoje zdravje in zdravje vaših otrok, zato upoštevajte vsa navodila izdana s strani pristojnih služb!

igrišča

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ter vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja od marca do novembra.