Javne površine

Za ugodno in urejeno okolico vzdržujemo javne površine, ki zajemajo vse objekte infrastrukture cestnega prometa. Verjamemo, da urejena okolica poskrbi za lagodnejše in prijetnejše življenje vseh prebivalcev, hkrati pa pripomore k varnejšemu življenju na poti.

Vzdrževanje cest

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Vodja vzdrževanja javnih površin:

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

Občina Jesenice

Popolna zapora:

 • popolna zapora kategorizirane ceste št. 152331 »Javorniško nabrežje«, v dolžini 15m in širini 3m, zaradi zamenjave pokrova kanalizacijskega jaška od 20. 4. 2021 do 23. 4. 2021 neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Popolna zapora:

 • ceste št:152141» Ulica Viktorja Kejžarja«, med hišnima številkama Cesta železarjev 17 in 18 ter pločnika ob R20368 »Hrušica – Javornik«, pred omenjenima hišnima številkama, zaradi izvedbe priklopa na kanalizacijsko omrežje oziroma kanalizacijski jašek in sicer od 19. 4. 2021 do 15. 10. 2021, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Delna zapora:

 •  kategorizirane ceste št: 652441 »Cesta 1. maja 23-8«, pri hišni številki Cesta 1. maja 8, v dolžini cca 3m in širini 2m, zaradi sanacije poškodovanega pokrova na elektro kabelskem jašku, in sicer 3 dni v terminu od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021, med 07.00 in 17.00 uro.

Delna zapora:

 • kategorizirane občinske ceste št. 152021 »Koroška Bela – Mlake«, med hišnima številkama Javorniški Rovt 28 a in 29 g, v dolžini cca 100m, zaradi izgradnje novega avtobusnega postajališča, od 6. 4. 2021 do 28. 5. 2021, neprekinjeno med 07.00 in 17.00 uro.

Popolna zapora:

 • kategoriziranih cest št: 152201» Pot Otmarja Novaka - Gradnikova«, 152221 »Pionirska ulica«, 653851 »Cesta Alojza Travna« in uporabo javne površine (peš poti) na parcelni številki 2048 k.o. Jesenice med hišnima številka Mladinska cesta 10 in Gradnikova ulica 5, v skupni izmeri cca 60m2, zaradi izgradnje elektro kabelske kanalizacije. Dela se bodo izvajala v etapah tako, da bo naenkrat zaprta le ena od cest in sicer 20 dni v terminu od 6. 4. 2021 do 30. 4. 2021 med 07.00 in 17.00 uro.

Delna zapora:

 •  kategoriziranih cest št: 152161 »križišče R2 452 - deponija« in 653611 »Hrušica – Sp. Plavž« (križišče na južni strani mostu čez Savo). Dela se bodo izvajala v 3 fazah, za izvedbo prevezave vodovoda in bypassa do novega jaška, v dolžini cca 10m in širini cca 3m, po priloženem projektu, in sicer 20 dni v terminu od 22. 3. 2021 do 23. 4. 2021, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Popolna zapora ceste:

 • št: 653931»Cesta Borisa Kidriča – Cesta Janeza Finžgarja«, nasproti transformatorske postaje na Dobravski ulici, pri parcelni številki 1711/2 k.o. Jesenice, v dolžini cca 5m in širini 5m, zaradi prekopa ceste za elektro hišni priključek, in sicer 7 dni v terminu od 22. 3. 2021 do 30. 4. 2021, med 07.00 in 17.00 uro.

Delna zapora ceste:

 • št: 1520541 »cesta skozi Podmežaklo«, med hišnima številkama Cesta 1. maja 12a in 15, v dolžini cca 50m in širini 2m, zaradi prekopa pločnika za izgradnjo elektro priključka za objekt Cesta 1. maja 15, in sicer 7dni v terminu od 16. 3. 2021 do 15. 4. 2021, med 07.00 in 17.00 uro.

Prepoved prometa vseh vrst vozil na javnih cestah, v zimskem obdobju 2020/2021

V zimskem obdobju 2020/2021 se ob snegu in poledici na vozišču prepove promet vseh vrst vozil na naslednji javni poti:

 • 1. št. 654231 »Iskra – Kavčke«, na odseku od križišča "Dobravsko polje" do Kavčk
 • 2. št. 654371 »Planina pod Golico 17-22«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Triglavček

Popolna zapora občinskih cest:

 •  652891 »Lipce 7-2« od hišne številke Lipce 2 do 7b, - 152071 »Lipce – Bl. Dobrava«, od hišne številke Lipce 7b do uvoza za kamp Perun + 100m, - 652911 »Lipce19-26«, od hišne številke Lipce 19 do 27, - 652921 »Lipce 29-30«, od hišne številke Lipce 29 do 30, - 652931 »Lipce 38-46«, od hišne številke Lipce 38 do 46, - 652941 »Lipce 55-62«, od hišne številke Lipce 55 do 62 in delno zaporo ceste: - 652951 »LC- ak. Jezero Moste«, od križišča za kamp Perun do kampa Perun. Zapora se dovoli v po 50 m odsekih za potrebe izgradnje kanalizacije v terminu od 06.7.2020 do 31.12.2020, neprekinjeno med 00.00 in 24.00, podaljšanje termina od 01.01.2021 do 31.07.2021

 

Občina Žirovnica

Popolna zapora:

 • do pet (5) dni v terminu od 20. 4. 2021 od 7.00, do 10. 5. 2021 do 17.00, na cestah: Cesta: R3-638 Odsek: 1131 Žirovnica—Begunje (od km 3,030 do km 3,215) Zaradi: zamenjave LTŽ pokrovov jaškov

 

 

 

 

petek, 16. 4. 2021
Izpiranje hišnega vodovodnega sistema pred ponovnim odprtjem
V ponedeljek, 19. aprila, se ponovno odpirajo terase in vrtovi gostinskih lokalov tudi v gorenjski regiji. Ker so bili objekti dolgo časa zaprti, lastnikom priporočamo,…