Skip to main content
Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

V mrzlih zimskih mesecih, ko se temperatura spusti pod ledišče, se posledice nizkih temperatur kažejo tudi na poškodovanih vodomerih, pri čemer je zmrzal najpogostejši krivec. 31. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 25/2010 in spr. 35/2011 in 99/2013, v nadaljevanju Odlok) uporabnikom nalaga, naj obračunski vodomer zaščitijo pred zmrzovanjem. Uporabnikom zato svetujemo, naj poskrbijo za ustrezno toplotno zaščito obračunskega vodomera in občasen pretok vode.

Kako zaščitimo vodomer in inštalacijo pred zmrzaljo:

  • z dovolj globokim vodomernim jaškom z izoliranim pokrovom,
  • z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali,
  • tako, da preprečimo kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog inštalacij,
  • z zagotovitvijo kroženja vode po inštalaciji ob pojavu zmrzali.

Težava se pojavi predvsem pri objektih, ki niso v uporabi. Lastnikom takšnih objektov svetujemo, naj občasno preverijo stanje vodomera. V primeru, da v zimskih mesecih vodo zaprete, je potrebno po zaprtju ventila vodo obvezno spustiti iz vodovodnih cevi. V kolikor pride do poškodb vodomerov nas, skladno z 22. členom Odloka, o tem obvestite na dežurno številko vodovoda 031 570 977. Odlok uporabniku namreč prepoveduje prestavljanje, zamenjavo ali popravljanje obračunskega vodomera. Poškodovani vodomer lahko zamenja izključno izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo, to je podjetje JEKO, d.o.o. JEKO, d.o.o., kot upravljavec javnega vodovodnega sistema, ne more prevzeti odgovornosti za poškodbe vodomerov, ki nastanejo kot posledica zmrzali ali neustreznega ravnanja, saj so le-ti v lasti uporabnikov. Tako vse stroške v zvezi s tem nosijo uporabniki.