Skip to main content
Usposabljanje zaposlenih v okviru projekta KOC KVA

V okviru projekta KOCKVA se je 30 zaposlenih iz našega podjetja udeležilo 39 različnih usposabljanj. 

Okolje, v katerem delujemo kot javno komunalno podjetje, se stalno spreminja. Ker želimo biti še naprej poslovno uspešno in stabilno podjetje, ki z znanjem in tehnologijo zadovoljuje potrebe pri ohranjanju zdravega in urejenega delovnega okolja, zagotavlja trajnostni razvoj, zanesljivo in redno oskrbo odjemalcev naših storitev ter dosega visoke standarde oskrbe in kakovosti storitev, ki jih izvajamo naše zaposlenim, omogočamo stalna izobraževanja in usposabljanja, kar jim omogoča razvoj potrebnih veščin in znanj, ki jim zagotavljajo kompetentno delo v vedno bolj zahtevnem okolju.

Vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu, za področju oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadnih vod (v nadaljevanju KOCKVA), je pomembno vplivala tudi na naše podjetje. Vanj smo bili vključeni od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2018. Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Skupna višina odobrenih sredstev za izvedbo operacije je 241.493,00, € od katerih 193.194,40 € prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 48.298,60€ sredstev pa se zagotovi iz proračuna Republike Slovenije.

Udeležba na usposabljanjih je zelo koristna tudi iz vidika spoznavanja novih ljudi iz enake stroke, s katerimi lahko v nadalje sodelujemo in si izmenjavamo mnenja, znanja in izkušnje. Naši zaposleni, ki so se usposabljanj udeležili, so povedali, da so bile tematike aktualne in podane zelo strokovno, vedno je bila izbrana kakšna tema, ki jim je bila še posebno zanimiva in o njej še ni bilo izvedenih dovolj raziskav. Pohvalno je bilo tudi sproščeno vzdušje na usposabljanjih in odprtost predavateljev, saj so se na usposabljanjih vedno razvili pogovori z udeleženci, ki so lahko brez predsodkov izrazili svoje težave ali pa so delili rešitve problemov, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Udeleženci so pohvalili tudi izbor predavateljev, predvsem jim je bilo všeč to, da so na usposabljanjih teorijo povezali s prakso, ter to, da so bili dostopni tudi po končanem usposabljanju, tako da jih udeleženci lahko kontaktirajo in z njimi sodelujejo pri svojem nadaljnjem delu.  

Več informacij o projektu in aktivnostih si lahko ogledate na http://www.kockva.si/.