Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas
 • Vodja vzdrževanja javnih površin:
 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Delna zapora občinskih cest:

 • št. 152101 »Cesta Cirila Tavčarja, na uvozu k objektu Cesta Cirila Tavčarja 10 in delna zapora občinske ceste št.  654051 »Cesta revolucije 9-14«, od objekta Cesta Cirila Tavčarja 11, do objekta Cesta revolucije 16.  Delna zapora se dovoljuje 7 dni v terminu med 7.2.2019 do 28.2.2019, med 0.00 in 24.00 uro, za potrebe izgradnje elektrokabelske kanalizacije

Prepoved prometa vseh vrst vozil v zimskem obdobju 2017/2018

 • ob snegu in poledici na vozišču. In sicer vseh vrst vozil na naslednji javni poti:  [. št. 654231 »Iskra — Kavčke, na odseku od križišča "Dobravsko polje" do Kavčk ,. št. 653421 »P pod Golico 8—20d«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Trigavček  7. 

OBČINA ŽIROVNICA 

Popolna zapora ceste:

 • Prekop in popolna zapora kategoriziranih občinskih cest z oznakama JP 650133 (R3 – Smokuč 27 – Smokuč 31) in JP650134 (Smokuč 27 – Smokuč 28), ter prekop in popolno zaporo nekategorizirane občinske ceste med stanovanjskima objektoma Smokuč 39 in Smokuč 38, v času med ponedeljkom, dne 21.01.2019, in četrtkom, dne 07.02.2019, ter za potrebe asfaltiranja dva zaporedna dneva med ponedeljkom, dne 11.02.2019, in nedeljo, dne 31.03.2019, odvisno od vremenskih razmer. Popolna zapora navedenih cest bodo trajala v obeh omenjenih terminih vsak dan, razen ob nedeljah, od 8.00 do 17.00 ure. Obvoz v času popolne zapore ne bo možen. Izvajalec bo dnevno vzpostavil prevoznost navedenih cest in omogočil dostop do stanovanjskih objektov izven delovnega časa gradbišča.
 • Popolna zapora občinske ceste LC 150041 in 1139/4 k.o Zabreznica - od lipe v Vrbi do javnega parkirišča v Vrbi zaradi izvedbe prireditve ob javnem prazniku, dne 8.2.2019

Sončnica
četrtek, 14. 2. 2019
Četrtošolce ozaveščali o pravilnem odlaganju odpadnega jedilnega olja
Podjetje JEKO, d.o.o. je v šolskem letu 2018/2019, kot že leto poprej, izvajalec projekta Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev. Projekt je zasnovan kot…
Snemanje na pokopališču Blejska Dobrava
torek, 12. 2. 2019
Snemanje na pokopališču Blejska Dobrava
V nedeljo 10.2.2019, je RTV Slovenija, v sklopu snemanja nadaljevanke Jezero (po istoimenski knjižni uspešnici pisatelja Tadeja Goloba), na pokopališču Blejska Dobrava…
Zimske komunalne igre, Kranjska Gora, 9.2.2019
torek, 12. 2. 2019
Zimske komunalne igre, Kranjska Gora, 9.2.2019
Šport in igra sta naravni človeški stanji. To dvoje smo združili na 17. zimskih komunalnih igrah, ki so tokrat prvič potekale v prelepi Kranjski Gori. Celotno prireditev…
Kanalizacija v Trebežu je zgrajena
četrtek, 13. 12. 2018
Kanalizacija v Trebežu je zgrajena
V novembru je bila z izdajo uporabnega dovoljenja zaključena investicija Izgradnja komunalne infrastrukture Cesta v Rovte – Trebež 2.faza, v sklopu katere je bila…
Prodaja osnovnih sredstev v lasti podjetja
četrtek, 13. 12. 2018
Prodaja osnovnih sredstev v lasti podjetja
Drobilnik vej Viking Razpisna dokumentacija

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ter vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja od marca do novembra.