Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas
 • Vodja vzdrževanja javnih površin:
 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Polovična zapora ceste:

 • Št. 152251 >>Čopova ulica<<, (pri hišnih številkah 2 in 9), 1 dan v terminu med 21.11.2019 in 28.11.2019 v času med 07.00 in 16.00 uro

Popolna zapora ceste:

 • >>krožno krožišče - Doka<<, na odseku Dinos — Sp. Plavž in vseh priključkov na ta odsek ceste, v dolžini cca 450m in širini 6m, za potrebe rekonstrukcije ceste (1. faza) in sicer: od 04.11.2019 do 11.3.2020, neprekinjeno od 00.00 do 24.00

Prepoved prometa vseh vrst vozil na javnih cestah, v zimskem obdobju 2019/2020 ob snegu in poledici:

št. 654231 »Iskra-Kavčke«, na odseku od križišča Dobravsko polje do Kavčk in št. 653371 »Planina pod Golico«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Trigavček

Popolne zapore cest:

 • št. 152321 Ulica Viktorja Kejžarja Cesta bratov Stražišarjev od hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 30 a - 34,  - 152321 Ulica Viktorja Kejžarja — Cesta bratov Stražišarjev od hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 34 – 70E in  - 652151 Cesta Toneta Tomšiča 67 — Cesta bratov Stražišarjev, od hišne številke Cesta Toneta Tomšiča 67 - Cesta bratov Stražišarjev 34, in sicer v terminu od 17. 7. 2019 do 30. 11. 2019, neprekinjeno med 00.00 in 24.00. 

 

OBČINA ŽIROVNICA 

 

 

 Upravljavec javnega vodovoda v jeseniški občini, JEKO Jesenice obvešča, da je zaradi okvare na cevovodu na Koroški Beli motena in prekinjena oskrba s pitno vodo v ulicah Janeza Šmida . Okvara bo odpravljena v najkrajšem možnem času, predvidoma do 15. ure. Prosimo za razumevanje.
sreda, 20. 11. 2019
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Spoštovani, obveščamo vas, da bo zaradi okvare na cevovodu na Koroški Beli motena in prekinjena oskrba s pitno vodo na območju Ulice Janeza Šmida, dne 20. 11. 2019 do…
Koledar odvoza odpadkov v občinah Jesenice in Žirovnica
sreda, 20. 11. 2019
Koledar odvoza odpadkov v občinah Jesenice in Žirovnica
Koledar individualnega odvoza odpadkov v občini Jesenice za leto 2020 Koledar individualnega odvoza odpadkov v občini Žirovnicaza leto 2020
Kako ravnati v primeru prekinitve s pitno vodo?
sreda, 20. 11. 2019
Kako ravnati v primeru prekinitve s pitno vodo?
Do prekinitve oskrbe s pitno vodo lahko pride zaradi načrtovanih ali interventnih posegov na javnem ali hišnem vodovodnem omrežju. Voda je po prekinitvi pogosto obarvana…
Zaščita vodomerov pred zmrzaljo
sreda, 20. 11. 2019
Zaščita vodomerov pred zmrzaljo
V mrzlih zimskih mesecih, ko se temperatura spusti pod ledišče, se posledice nizkih temperatur kažejo tudi na poškodovanih vodomerih, pri čemer je zmrzal najpogostejši…
Obvestilo o prekuhavanju
nedelja, 17. 11. 2019
Obvestilo o prekuhavanju
Spoštovani, občane Jesenic obveščamo, da je zaradi obilnih padavin voda motna in jo je potrebno pred uporabo v prehranske namene preventivno prekuhavati na območju…

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ter vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja od marca do novembra.