Skip to main content
Javne površine

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas
 • Vodja vzdrževanja javnih površin:
 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Delna zapora:

 • občinske ceste št. 152021 "Koroška Bela — Mlake", pri železniškem nadvozu, dva dni v terminu od 21.09.2020 do 25.09.2020 v času med 08.00 in 16.00 uro. 

Delna zapora ceste:

 • št. 652361 »Bolnica — Zg. Plavž 17«, pri objektu Zg. Plavž 4a, od vključno dne 17.09.2020 do vključno dne 20.09.2020, neprekinjeno, od 00.00 do 24.00 ure vsak dan

Spremenjen prometni režim na Blejski Dobravi

 • V petek, 30. oktobra, soboto 31. oktobra in v nedeljo, 1. novembra 2020, v času med 00.00 in 24.00 uro, se začasno spremeni prometni režim na Blejski Dobravi, tako, da se na odseku od železniškega podvoza dalje (gostišče »pri Jurču«) v smeri proti pokopališču, uvede enosmerni promet. Za smer proti Jesenicam se uredi promet po asfaltirani cesti mimo objekta Blejska Dobrava 117 ter mimo objekta "lskra", preko Črne vasi in nove obvozne ceste proti državni cesti in Jesenicam.

Prepoved prometa vseh vrst vozil na javnih cestah, v zimskem obdobju 2020/2021

V zimskem obdobju 2020/2021 se ob snegu in poledici na vozišču prepove promet vseh vrst vozil na naslednji javni poti:

 • 1. št. 654231 »Iskra – Kavčke«, na odseku od križišča "Dobravsko polje" do Kavčk
 • 2. št. 654371 »Planina pod Golico 17-22«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Triglavček

Popolna zapora:

 • občinske ceste št: 652461 »Cesta 1. maja – Fužinska cesta«, v dolžine cca 300m in širini 6m, zaradi tankoslojne preplastitve vozišča in sicer 2 dni v terminu od 15.09.2020 do 25.09.2020 neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro, samo delovne dni v tednu

Delne in občasne popolne zapore cest:

 • št. 152091 »cesta čez Kopavnik«, od objekta Hrušica 49a, do križišča pri Hrušici 71 in 653461 »podvoz — Hrušica 49«, v dolžini 20m in širini 2,5m,  7 dni v terminu od 07.09.2020 do 25.09.2020 neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro,

Delna zapora:

 • občinske ceste št: 152011 »Jesenice – pri Fenc«, pod naseljem Prihodi, v dolžini 100m in širini 3,5m, zaradi sanacije plazu s pilotno steno, od 15.07.2020 do 13.10.2020, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro

Popolna zapora občinskih cest:

 •  652891 »Lipce 7-2« od hišne številke Lipce 2 do 7b, - 152071 »Lipce – Bl. Dobrava«, od hišne številke Lipce 7b do uvoza za kamp Perun + 100m, - 652911 »Lipce19-26«, od hišne številke Lipce 19 do 27, - 652921 »Lipce 29-30«, od hišne številke Lipce 29 do 30, - 652931 »Lipce 38-46«, od hišne številke Lipce 38 do 46, - 652941 »Lipce 55-62«, od hišne številke Lipce 55 do 62 in delno zaporo ceste: - 652951 »LC- ak. Jezero Moste«, od križišča za kamp Perun do kampa Perun. Zapora se dovoli v po 50 m odsekih za potrebe izgradnje kanalizacije v terminu od 06.7.2020 do 31.12.2020, neprekinjeno med 00.00 in 24.00

 

OBČINA ŽIROVNICA 

Popolna zapora občinske ceste:

 • oznako LC 150041, na parcelah št. 1143/7 in 1147/1 obe k.o. Zabreznica. Popolna zapora bo en dan v terminu od 18. 9. 2020 do 25. 9. 2020 in bo trajala 1 uro. Obvoz bo potekal po kategorizirani občinski cesti z oznako JP 650181.

Občasna popolna zapora občinske ceste:

 • z oznako JP 550074, na parceli st. 1199/10 k. o. Žirovnica. Popolna zapora se dovoli za največ: 2 uri/dan za posamezne dni v terminu od 15. 9. 2020 do 30. 11. 2020.

Prekop in občasna popolna zapora ceste:

 • z oznako JP 650071, na parc. 1199/10 k. o. Žirovnica. Delna zapora bo izvedena en dan v terminu od 14. 9. 2020 do 18. 9. 2020 od 7.00 do 17.00 ure, odvisno od vremenskih razmer. Občasne popolne zapore v tem času ne smejo trajati dlje od 10 minut.

Prekop in popolna zapora ceste:

 • oznako JP 650126 na parceli št. 1703/3 k.o. Doslovče, in sicer na odseku od hišne št. 14 do hišne št. 16. Popolna zapora bo izvedena v terminu od 7. 9. 2020 do 30. 9. 2020, med 7.00 in 17.00 uro. V tem času mora biti stanovalcem objekta z naslovom Doslovče 16, Žirovnica, ves čas omogočen prehod

 

 

 

 

 

Preklic prekuhavanja pitne vode Planina pod Golico
petek, 11. 9. 2020
Preklic prekuhavanja pitne vode Planina pod Golico
Spoštovani! Z dnem, 11.09.2020 podjetje Jeko preklicuje prekuhavanje pitne vode za uporabnike na območju naselja Planina pod Golico, Prihodi in Žerjavec.  …
Motena oskrba z vodo - Planina pod Golico in Prihodi
torek, 8. 9. 2020
Motena oskrba z vodo - Planina pod Golico in Prihodi
Spoštovani, obveščamo vas, da bo danes, v torek 08.09.2020 med 11.00 in 15.00 uro lahko motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v Planini pod Golico in na Prihodih…
nedelja, 6. 9. 2020
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Pozdravljeni, s podjetja JEKO, d.o.o., vas obveščamo, da je zaradi nastale okvare na vodovodnem omrežju lahko motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v Planini pod…
Ukrep o prekuhavanju vode
sobota, 29. 8. 2020
Ukrep o prekuhavanju vode
Iz JEKO, javnega komunalnega podjetja ,d.o.o., Jesenice obveščamo občane Jesenic, da je zaradi obilnih padavin voda motna in jo je potrebno pred uporabo v prehranske…
Ločevanje odpadkov na pokopališčih v občini Žirovnica
petek, 28. 8. 2020
Ločevanje odpadkov na pokopališčih v občini Žirovnica
Tudi ob obisku pokopališč moramo poskrbeti, da bomo odpadke, ki so nastali pri urejanju grobov, odložili v za to namenjene zabojnike. Na pokopališčih na Breznici in na…