Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas
 • Vodja vzdrževanja javnih površin:
 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Delna zapora ceste:

 • št. 152161 križišče R2 452 – za potrebe rekonstrukcije od 1.4.2019 do 20.8.2019, neprekinjeno od 0.00 do 24.00.

Delna zapora ceste:

 • Št. 152041 »Cesta skozi Podmežaklo, ob objektu Cesta 1. maja 110, od 24.07.2019‘do vključno 28.07.2019, med 00.00 in 24.00

Popolne zapore cest:

 • 152321 >>Ulica Viktorja Kejžarja '— Cesta bratov Stražišarjev od hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 30a - 34,  - 152321 >>Ulica Viktorja Kejžarja — Cesta bratov Stražišarjev od hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 34 – 70e in  - 652151 >>Cesta Toneta Tomšiča 67 — Cesta bratov Stražišarjev,od hišne številke Cesta Toneta Tomšiča 67 - Cesta bratov Stražišarjev 34, in sicer v terminu od 17.7.2019 do 30.11.2019, neprekinjeno med 00.00 in 24.00

OBČINA ŽIROVNICA 

Prekop in popolna zapora:

 • kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650082 (R3 - Selo 16c - R2), en dan v času med ponedeljkom, dne 22.07.2019, in sredo, dne 24.07.2019. Trajala bo en dan v omenjenem terminu od 7.00 do 16.00 ure.

Popolna zapora ceste:

 • v času med ponedeljkom, dne 03.06.2019, in sredo, dne 03.07.2019, s parc. št. 1154/1 k.o. Zabreznica z oznako JP 650095 (od hišne št. Zabreznica 20 do 26) in kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1149/2 k.o. Zabreznica z oznako JP 650088 (od hišne št. Zabreznica 12 do 13). Popolna zapora navedenih cest bo trajala v omenjenem terminu od 7.00 do 16.00 ure- podaljšano do 31.07.2019.

 

Sončnica je Tanja
torek, 16. 7. 2019
Sončnica je Tanja
Akcija ekološkega ozaveščanja o zbiranju odpadnega jedilnega olja, ki poteka pod okriljem podjetja JEKO, d.o.o. je že drugo leto uspešno zaključena. Potekala je v sedmih…
Nov delovni čas zbirnih centrov
torek, 16. 7. 2019
Nova delovna časa zbirnih centrov Jesenice in Žirovnica
Obveščamo vas, da od 1. julija 219 veljata nova delovna časa obeh zbirnih centrov in sicer:  Zbirni center Jesenice ponedeljek - petek  od 10.00 do 17.00 ure sobota…
Letovanje v kapacitetah podjetja JEKO, d.o.o.
ponedeljek, 15. 7. 2019
Prosti termini za letovanje
Obveščam vas, da so v tem trenutku še prosti naslednji termini za letovanje v službenih počitniških kapacitetah: BARBARIGA –  ENOSOBNO STANOVANJE POSEZONA: Od 29.08.…
Ogledi objektov
ponedeljek, 24. 6. 2019
Ogledi objektov
V petek, dne 21. 6. 2019 so si učenci 7. razreda Osnovne šole Koroška Bela ogledali objekte, ki so v upravljanju podjetja JEKO, d.o.o.. Tako so si v okviru tehniškega…
EcoSynergy System - obvestilo
petek, 14. 6. 2019
EcoSynergy System - obvestilo
Spoštovani,  obveščamo vas, da se bo poslovna enota EcoSynergy System, ki ima poslovno enoto v Zbirnem centru Jesenice, preselila na novo lokacijo predvidoma do konca…

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ter vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja od marca do novembra.