Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas
 • Vodja vzdrževanja javnih površin:
 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Popolna zapora ceste:

 • št. 652741 »Cesta Toneta Tomšiča 35-55«, pri hišni številki Razgledna pot 12, od 19.8.2019 do 31.8.2019,neprekinjeno od 00.00 do 24.00

Delna zapora občinskih cest: 

 • št: 652361 »bolnica – Zg. Plavž 17« pri objektu Cesta maršala Tita 111 in 152171 »krožno križišče - Doka«, pri objektu Spodnji Plavž 1, od 19.8.2019 do vključno 24.8.2019, med 17.00 in 7.00 uro

Popolne zapore cest:

 • št. 152321 Ulica Viktorja Kejžarja Cesta bratov Stražišarjev od hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 30 a - 34,  - 152321 Ulica Viktorja Kejžarja — Cesta bratov Stražišarjev od hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 34 – 70E in  - 652151 Cesta Toneta Tomšiča 67 — Cesta bratov Stražišarjev, od hišne številke Cesta Toneta Tomšiča 67 - Cesta bratov Stražišarjev 34, in sicer v terminu od 17. 7. 2019 do 30. 11. 2019, neprekinjeno med 00.00 in 24.00

Delna zapora občinske ceste:

 • št. 152171 »krožno križišče - Doka«, na odseku od krožnega križišča, do uvoza na parkirišče pri UE Jesenice in popolne zapore uvoza na parkirišče pri UE Jesenice, v dolžini 70 m in širini 2,6 m. Zapora se dovoli za potrebe obnove vročevodnega sistema, od 19. 8. 2019 do vključno 31. 8. 2019, neprekinjeno v času med 00.00 in 24.00 uro.

Popolne zapore ceste:

 • v času organiziranja teka za otroke do 14. leta starosti ob krajevnem prazniku KS Blejska Dobrava, popolna zapora občinske ceste št. 653071 »Blejska Dobrava – ZP« na odseku od avtobusne postaje pri stavbi KS Blejska Dobrava po makadamski cesti ob železniški progi - do Cokle – Blejska Dobrava 29 in sicer 31. 8. 2019, med 14.30 in 17.15 uro. 

Delna zapora ceste:

 • št. 152161 križišče R2 452 – za potrebe rekonstrukcije od 1. 4. 2019 do 20.8.2019, neprekinjeno od 0.00 do 24.00.

OBČINA ŽIROVNICA 

Prekop in popolna zapora občinske ceste:

 • z oznako JP 650034 v času od petka 16.08.2019 od 7.00 ure do srede 02.10.2019, do 17.00 ure. Izvajalec bo omogočil dostop do stanovanjskih objektov od vsake sobote od 17.00 ure popoldne do ponedeljka do 7.00 ure zjutraj.

Popolne zapora cest:

JP 650251 (R3 mlekarna - križišče Blato)

- JP 650062 (R3 - železniški podvoz - R2),

- JP 650071 (R3 - Žirovnica 35),

- JP 650072 (R3 - Žirovnica 13),

- JP 650095 (R3 — Zabreznica 39),

- JP 650101 (Zabreznica 57 - Zabreznica 30),

- JP 650105 (Zabreznica 44b — Zabreznica 5Oj),

- JP 650106 (Zabreznica 53e - Zabreznica 32),

- JP 650112 (Breznica 37b - Breznica 36),

- JP 650113 (Breznica 37a - Breznica 14a),

- JP 650122 (Breznica 6a — Doslovče 26)

- LC 150041 (R3 Breznica - R2 Vrba),

- LC 348031 (Lesce - Hraše — Rodine). Trajale bodo skupaj predvidoma od 9.00 do 11.40 ure, pa tudi za etapne popolne zapore priključkov občinskih cest na regionalno cesto v času poteka prireditve, dne 07.09.2019

Prekop in delna zapora:

 • od gasilskega doma v Zabreznici (Zabreznica 18) po  Cesarski cesti do križišča s cesto Breznica - Vrba, prekop in delno zaporo kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650251 (R3  mlekarna - križišče Blato), pet dnu v času med ponedeljkom, dne 05. 08. 2019, In soboto, dne 24. 08. 2019, odvisno od vremenskih razmer.  Delna zapora navedene ceste bo trajala v omenjenem terminu od 7.00 do 17.00 ure.

Popolna zapora ceste:

 • v času med ponedeljkom, dne 03.06.2019, in sredo, dne 03.07.2019, s parc. št. 1154/1 k.o. Zabreznica z oznako JP 650095 (od hišne št. Zabreznica 20 do 26) in kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1149/2 k.o. Zabreznica z oznako JP 650088 (od hišne št. Zabreznica 12 do 13). Popolna zapora navedenih cest bo trajala v omenjenem terminu od 7.00 do 16.00 ure- podaljšano do 31. 8. 2019. 
Urejanje zelenih javnih površin kot ogledalo kraja
Friday, 2. 8. 2019
Urejanje zelenih javnih površin kot ogledalo kraja
V našem podjetju se zavedamo pomena čistoče in urejenosti javnih in zelenih površin, zato jih za vas skrbno urejamo Urejeni in zeleni prostori za različne dejavnosti,…
Delovni čas Centra ponovne rabe
Friday, 2. 8. 2019
Delovni čas Centra ponovne rabe
Spoštovani,  obveščamo vas, da je trgovina Centra ponovne rabe, ki se nahaja na naslovu Cesta maršala Tita 49, odprta od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro.  …
Obvestilo - uradne ure
Thursday, 1. 8. 2019
Obvestilo - uradne ure
Obveščamo vas, da v petek, 16. 08. 2019 ne bo uradnih ur v upravnih stavbah podjetja (Cesta maršala Tita 49 in 51), prav tako bo na ta dan zaprta blagajna (Cesta…
Sončnica je Tanja
Tuesday, 16. 7. 2019
Sončnica je Tanja
Akcija ekološkega ozaveščanja o zbiranju odpadnega jedilnega olja, ki poteka pod okriljem podjetja JEKO, d.o.o. je že drugo leto uspešno zaključena. Potekala je v sedmih…
Nov delovni čas zbirnih centrov
Tuesday, 16. 7. 2019
Nova delovna časa zbirnih centrov Jesenice in Žirovnica
Obveščamo vas, da od 1. julija 219 veljata nova delovna časa obeh zbirnih centrov in sicer:  Zbirni center Jesenice ponedeljek - petek  od 10.00 do 17.00 ure sobota…

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ter vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja od marca do novembra.