Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas
 • Vodja vzdrževanja javnih površin:
 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Polovična zapora:

 • kategoriziranih občinskih cest št. 654441 »Cesta 1. maja 33-47« in 652961 «Podkočna 13-15«, 5 dni v terminu med 15.10.2019 in 18.11.2019, v času med 07.00 in 17.00 uro

Spremenjen prometni režim na Blejski Dobravi:

 • V sredo, 30. oktobra, četrtek 31. oktobra in v petek, 1. novembra 2019, v času med 00.00 in 24.00 uro, se začasno spremeni prometni režim na Blejski Dobravi, tako, da bo na odseku od železniškega podvoza dalje (gostišče »pri Jurču«) v smeri proti pokopališču, uveden enosmerni promet. Za smer proti Jesenicam bo urejen promet po asfaltirani cesti mimo objekta Blejska Dobrava 117 ter mimo objekta"Iskra", preko Črne vasi in nove obvozne ceste proti državni cesti in Jesenicam.

Popolna zapora ceste:

 • št. 152351 »Skladiščna – Hermanov most«, od objekta Cesta Franceta Prešerna 55, do križišča pri baru Pajk, in sicer dva dni, v terminu od 14.10.2019 do 25.10.2019,v času med 08.00 in 16.00 uro,

Popolna zapora:

 • občinske ceste 152301 »Cesta pod gozdom— Cesta Toneta Tomšiča<< od hišne številke Cesta pod gozdom 9-12, in sicer od 10.10.2019 do 20.10.2019, v času med 07.00 in 17.00 uro.

Delna zapora ceste:

 • št. 652721 »Ukova 9 – Aljaževa cesta 22«, na odseku pri hišni številki Aljaževa ulica 15, in sicer od 8.10.2019 do 22.10.2019, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro

Prepoved prometa vseh vrst vozil na javnih cestah, v zimskem obdobju 2019/2020 ob snegu in poledici:

št. 654231 »Iskra-Kavčke«, na odseku od križišča Dobravsko polje do Kavčk in št. 653371 »Planina pod Golico«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Trigavček

Popolne zapore cest:

 • št. 152321 Ulica Viktorja Kejžarja Cesta bratov Stražišarjev od hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 30 a - 34,  - 152321 Ulica Viktorja Kejžarja — Cesta bratov Stražišarjev od hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 34 – 70E in  - 652151 Cesta Toneta Tomšiča 67 — Cesta bratov Stražišarjev, od hišne številke Cesta Toneta Tomšiča 67 - Cesta bratov Stražišarjev 34, in sicer v terminu od 17. 7. 2019 do 30. 11. 2019, neprekinjeno med 00.00 in 24.00. 

 

OBČINA ŽIROVNICA 

Prekop in popolna zapora:

 • ceste št. JP 650034(od hišne št. Moste 75), podaljšan rok do 18.10.2019

 

Prevzem pogrebnega vozila
Friday, 18. 10. 2019
Prevzem pogrebnega vozila
V pogrebni službi podjetja JEKO, d.o.o. smo 18. 10. 2019 prejeli v uporabo novo pogrebno vozilo. Ob 11. uri je na Integralu Avto d.o.o. potekala svečana primopredaja…
Motena oskrba z vodo - Blejska Dobrava
Wednesday, 16. 10. 2019
Motena oskrba z vodo - Blejska Dobrava
Spoštovani uporabniki nasih storitev! Dne 16. oktobra 2019, med 9. in 15. uro, bo zaradi nujnih vzdrževalnih del motena oz. občasno prekinjena oskrba s pitno vodo.…
Motena oskrba z vodo - Žirovnica
Friday, 11. 10. 2019
Motena oskrba z vodo - Žirovnica
Spoštovani uporabniki naših storitev! V ponedeljek, 14.10.2019, med 8. in 12. uro bo motena oz. občasno prekinjena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del in sicer…
Akcija pobiranja cigaretnih ogorkov iz otroških igrišč je zaključena
Monday, 7. 10. 2019
Akcija pobiranja cigaretnih ogorkov iz otroških igrišč je zaključena
Skupaj z Občimo Jesenice zgotavljamo, da so jeseniška otroška igrišča kljub rednemu čiščenju in košem za smeti v bližini vse prevečkrat nasmetena z raznimi odpadki, med…
Delavnica ločenega zbiranja odpadkov - vrtec Koroška Bela
Tuesday, 1. 10. 2019
Delavnica ločenega zbiranja odpadkov - vrtec Koroška Bela
Zavedamo se kamenčkov, ki jih počasi dodajamo v mozaik oblikovanja in ustvarjanja otrokovega zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. Z ekološkim osveščanjem…

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ter vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja od marca do novembra.