Skip to main content

Javne površine

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

 • Vodja vzdrževanja javnih površin:
 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

OBČINA JESENICE

Popolna zapora ceste:

 • št: 652011 >>Cesta Slavka Likoviča 3—6«, od stika z ul. Srečka Kosovela, do hišne številke Slavka Likoviča 6, v dolžini 140m in širini 5m, zaradi izgradnje vodovoda in meteorne kanalizacije, od 26.10.2020 do 10.12.2020 neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Spremenjen prometni režim na Blejski Dobravi

 • V petek, 30. oktobra, soboto 31. oktobra in v nedeljo, 1. novembra 2020, v času med 00.00 in 24.00 uro, se začasno spremeni prometni režim na Blejski Dobravi, tako, da se na odseku od železniškega podvoza dalje (gostišče »pri Jurču«) v smeri proti pokopališču, uvede enosmerni promet. Za smer proti Jesenicam se uredi promet po asfaltirani cesti mimo objekta Blejska Dobrava 117 ter mimo objekta "lskra", preko Črne vasi in nove obvozne ceste proti državni cesti in Jesenicam.

Prepoved prometa vseh vrst vozil na javnih cestah, v zimskem obdobju 2020/2021

V zimskem obdobju 2020/2021 se ob snegu in poledici na vozišču prepove promet vseh vrst vozil na naslednji javni poti:

 • 1. št. 654231 »Iskra – Kavčke«, na odseku od križišča "Dobravsko polje" do Kavčk
 • 2. št. 654371 »Planina pod Golico 17-22«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Triglavček

Popolna zapora občinskih cest:

 •  652891 »Lipce 7-2« od hišne številke Lipce 2 do 7b, - 152071 »Lipce – Bl. Dobrava«, od hišne številke Lipce 7b do uvoza za kamp Perun + 100m, - 652911 »Lipce19-26«, od hišne številke Lipce 19 do 27, - 652921 »Lipce 29-30«, od hišne številke Lipce 29 do 30, - 652931 »Lipce 38-46«, od hišne številke Lipce 38 do 46, - 652941 »Lipce 55-62«, od hišne številke Lipce 55 do 62 in delno zaporo ceste: - 652951 »LC- ak. Jezero Moste«, od križišča za kamp Perun do kampa Perun. Zapora se dovoli v po 50 m odsekih za potrebe izgradnje kanalizacije v terminu od 06.7.2020 do 31.12.2020, neprekinjeno med 00.00 in 24.00

 

OBČINA ŽIROVNICA 

Prekop in delna zapora:

 • zaradi popravila obstoječih PVC cevi na trasi Telekom na cestah z oznakama JP 650162 in JP 650161 (pri objektu Smokuč 55A) ter izgradnje kabelskega jaška iz BC fi 80 na obstoječi trasi Telekom in izkopa ob robu ceste do objekta Smokuč: 48A na cesti z oznako JP 650152, prekop in delno zaporo - cest z oznakama JP 650162 in JP 650161: 1 dan v terminu od 2. 11. 2020 do 14. 11. 2020 - ceste z oznako JP 650152: 1 dan v terminu od 2. 11. 2020 do 14. 11. 2020

Delna in popolna zapora občinskih cest:

 • zaradi rekonstrukcije ceste, izdelave vodovoda in javne razsvetljave popolno zaporo kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650136, delov kat. obé. cest z oznakama JP 650132, JP 650133 in delno zaporo delov kategoriziranih občinskih test 2 oznakama JP 650133, JP 650134, in sicer v obdobju med 20. 10. 2020 in 15. 11. 2020. Popolne zapore cest (JP 650136, JP 650132, JP 650133) bodo v času izvajanja del, in sicer vsak dan od 7h do 17h, razen v času izvajanja vodovodnega jaška, v terminu od 26. 10. 2020 do 6. 11. 2020, ko bo cesta zaprta ves dan. Delna zapora cest (JP 650133, JP 650134) bo v času izdelave omrežja javne razsvetljave in telekomunikacijskega omrežja, v terminu od 6. 11. 2020 do 10. 11. 2020. Obvoza ne bo.

Občasna popona zapora:

 • kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650074, na parceli št. 1199/10 k.o Žirovnica. Popolna zapora se dovoli za največ 1 uro naenkrat, večkrat dnevno, in sicer v posameznih dneh, v terminu od 29. 9. 2020 do 30. 11. 2020.

Občasna popolna zapora občinske ceste:

 • z oznako JP 550074, na parceli st. 1199/10 k. o. Žirovnica. Popolna zapora se dovoli za največ: 2 uri/dan za posamezne dni v terminu od 15. 9. 2020 do 30. 11. 2020.

 

 

 

 

 

 

Spominski kamni namesto sveč
Thursday, 29. 10. 2020
Spominski kamni namesto sveč
Ljudska univerza Jesenice je v okviru projekta Socialna aktivacija Gorenjske v katerega so vključene ženske iz drugih kulturnih okolij, izvedla učni projekt z naslovom "…
Letos nekoliko drugačen 1. november
Thursday, 29. 10. 2020
Letos nekoliko drugačen 1. november
V luči trenutne epidemiološke situacije in razglašene epidemije bomo tudi letošnji dan spomina na mrtve obeležili drugače kot pretekla leta. Vlada RS je zaradi…
Dodatni zaščitni ukrepi pri izvajanju pogrebno-pokopališke službe
Tuesday, 27. 10. 2020
Dodatni zaščitni ukrepi pri izvajanju pogrebno-pokopališke službe
Zaradi zagotavljanja varnosti v času epidemije Covid-19 sporočamo, da smo uvedli dodatne zaščitne ukrepe in sicer: osebni obisk v pisarni pogrebne službe ni možen,  za…
Obvestilo o moteni oskrbi z vodo - Javorniški Rovt
Thursday, 22. 10. 2020
Obvestilo o moteni oskrbi z vodo - Javorniški Rovt
Spoštovani uporabniki naših storitev! V petek, 23. 10. 2020, med 8. in 12. uro, bo motena oziroma občasno prekinjena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del in…
Obvestilo uporabnikom o priključitvi na novi vodni vir izvir pod Golico
Wednesday, 21. 10. 2020
Obvestilo o priključitvi na novi vodni vir "Izvir pod Golico"
Podjetje JEKO, d.o.o. je prevzelo v upravljanje novi vodovodni sistem "Izvir pod Golico". Vodovodni sistem Izvir pod Golico bo z vodo oskrboval okoli 40 uporabnikov v…