Skip to main content
O podjetju

 

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice ima sedež na Jesenicah, Cesta maršala Tita 51. Dejavnosti podjetja so: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, odvoz in deponiranje odpadkov, pogrebna in pokopališka služba, vzdrževanje javnih površin in oskrba z zemeljskim plinom.

Vizija podjetja je postati poslovno uspešno in stabilno podjetje, ki z znanjem in tehnologijo zadovoljuje potrebe pri ohranjanju zdravega in urejenega okolja, zagotavljanja trajnostnega razvoja, zanesljive in redne oskrbe odjemalcev, doseganje visokih standardov oskrbe in kakovosti storitev.

Kontakt

VODSTVENI PROCES

Direktor: Uroš Bučar, univ. dipl. ekon. 

Pomočnica direktorja: Brigita Leban, mag. manag.

FINANČNO–RAČUNOVODSKI PROCES

Blagajna:

 • Telefon: 04 581 04 15

Plačilni promet:

 • Telefon:04 581 04 27 in 04 581 04 45

Obračun komunalnih storitev:

 • Telefon: 04 581 04 11 in 04 581 04 24

SPLOŠNO KADROVSKI PROCES

Vodja splošno kadrovske službe:  Polona Smolej, univ. dipl. prav.

Tajništvo:

PROCES INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN GEOINFORMACIJSKE SLUŽBE 

Vodja IT in GIS: France Čop, univ. dipl. inž. rač. in inf.

PROCES NABAVE IN SKLADIŠČA

PROCES RAVNANJA Z ODPADKI ZBIRANJE ODPADKOV

ZBIRANJE ODPADKOV

Vodja zbiranja odpadkov: Željko Šmitran, kom. inž.

ODLAGANJE ODPADKOV

Vodja odlaganja odpadkov: Tamara Hribar, dipl. inž .kem. tehnol.

PROCES VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN

Vodja vzdrževanja javnih površin: Sebastjan Klukovič, dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.

PROCES RAVNANJA Z ODPADNO VODO

ODVAJANJE ODPADNE VODE

Vodja odvajanja odpadnih vod: Nuša Jelenc, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Vodja čiščenja odpadne vode: Branko Pazlar, kom. inž.

PROCES POGREBNO POKOPALIŠKIH STORITEV

Vodja pogrebno pokopališke službe: Dunja Murn, viš. upr. del. 

PROCES OSKRBE Z ZEMELJSKIM PLINOM

 • Vodja oskrbe z zemeljskim plinom: Roman Ambrožič, dipl. inž. stroj.
 • Telefon: 04 / 581 04 33
 • GSM: 031 778 145
 • E-pošta: roman.ambrozic@jeko.si

PROCES OSKRBE S PITNO VODO

 • Vodja oskrbe s pitno vodo: Roman Ambrožič, dipl. inž. stroj.
 • Telefon: 04 / 581 04 33
 • GSM: 031 778 145
 • E-pošta: roman.ambrozic@jeko.si

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:

Zaposleni

Za uspeh podjetja JEKO, d.o.o. imajo največ zaslug zaposleni. Naše osnovno vodilo je razvijati nadarjene in zveste ljudi, ki nam pomagajo vzdrževati in nadgrajevati standarde in cilje, ki smo si jih zadali. 

Pravno obvestilo

Za informacije na tem spletišču veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo o avtorskih pravicah in pravila o varstvu osebnih podatkov.

Vloge in obrazci

S klikom na povezavo "preberi več" najdete vloge in obrazce. Z izpolnitvijo obrazcev oz. posredovanjem podatkov potrjujte, da ste seznanjeni s pravili varovanja osebnih podatkov.

 

Struktura

S klikom na spodnjo sliko si lahko ogledate organizacijsko shemo podjetja:

org shema

Prosta delovna mesta

Številka: 0/02-PS-132/2019

Datum: 17.05.2019

Zadeva: Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13 in spr.) sporočamo, da je na Zavodu RS za zaposlovanje, Enota Kranj, objavljeno sledeče prosto delovno mesto v procesu Vzdrževanje javnih površin za opravljanje sezonskih del:

KOMUNALNI DELAVEC I (m/ž)

Pogoj:

 • I. stopnja strokovne izobrazbe.

Zaželeno:

 • izpit za upravljavca lahke gradbene mehanizacije

ALI: VZDRŽEVALEC OBJEKTOV IN NAPRAV (m/ž)

Pogoji:

 • IV. stopnja strokovne izobrazbe (zaželena strojna ali druga ustrezna tehnična smer),
 • izpit B in F kategorije,
 • 1 leto delovnih izkušenj.

Zaposlili bomo enega delavca. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, za čas sezone do 30. 09. 2019, s polnim delovnim časom. Pisne prijave pošljite po pošti do vključno 31. 05. 2019 na naslov: JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice; lahko pa prijavo oddate tudi osebno v kadrovski službi podjetja. Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.

Ecosynergy system

 

ecosynery slogan

V Republiki Sloveniji pričenjamo med prvimi v Evropski Uniji z novim sistemom osveščanja in nagrajevanja prebivalcev za selektivno zbiranje odpadne embalaže in surovin. Želimo spodbuditi vse občane, da na komunalno podjetje JEKO, d.o.o. oziroma na ZBIRNI CENTERJESENICE (Cesta Franceta Prešerna 13) prinesete sortirane in čiste frakcije odpadne embalaže, kot so: 

ločeno zbrane frakcije

Vsako gospodinjstvo ali podjetje, ki bo na zbirne centre komunalnih podjetij prinesla pravilno sortirano in čisto odpadno embalažo, bo prejela EKOKUPONE, s katerimi bo lahko po proizvodnih cenah kupila izbrane izdelke za dom in gospodinjstvo.

kupon ecosynergy

Več o pravilnem sortiranju odpadne embalaže in novim sistemom nagrajevanja občanov za pravilno ravnanje si lahko preberete na spletnih straneh:

Obenem vabimo vsa podjetja storitvenih dejavnosti, kot so: frizerski in kozmetični saloni, kemične čistilnice, avtomehanične delavnice, obrtne delavnice z: vodovodnimi in električnimi popravili,  zidarskimi-pleskarskimi in parketarskimi deli, šiviljskimi, čevljarskimi, dimnikarskimi opravili, urarskimi storitvami ter zdravstvene in športne ustanove, itn. k sodelovanju v organizuranem sistemu z bonitetami pri poslovanju in ugodnostmi za uporabnike. 

Za dodatna vprašanja v zvezi s projektom se obrnite na info@ecosynergysystem.com

ŽE PRISOTNI V ZBIRNEM CENTRU JESENICE!

Srcu prijazno podjetje

Zdravje predstavlja največjo človeško vrednoto in našo največjo prioriteto. Zaradi nenadnega zastoja srca v Sloveniji vsak dan umre med 5 in 7 oseb, letno 2.000. V primeru hitre pomoči se možnost preživetja močno poveča. Če dostavimo defibrilator k ponesrečencu v 2 minutah, je verjetnost preživetja 50 % ali več. Pomoč sočloveku v stiski bi morala biti ena izmed temeljnih vrednot moderne družbe, a je v hitrem življenjskem ritmu, zaradi pomanjkanja časa in dajanja prednosti lastnim potrebam, velikokrat zanemarjena. Imamo srečo, da obstaja nekaj ljudi, ki na to vrednoto niso pozabili in nas s svojimi dejanji opominjajo na to, da je treba sočloveku v nesreči pomagati. V našem podjetju je varnost in zdravje zaposlenih na prvem mestu. Da bi zagotovili še večjo varnost, bomo izobrazili več kot 100 delavcev, ki se bodo udeležili seminarja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibliratorja. Spoznali bodo, kako pomembno je hitro nudenje pomoči, kako odreagirati v primeru zastoja srca, kakšen je postopek uporabe defibrilatorja, predvsem pa bodo z novo pridobljenim znanjem pridobili tudi zaupanje v lastne sposobnosti, kar zagotavlja odločnejšo reakcijo v primeru potrebe po oživljanju oz. uporabi defibrilatorja (AED).

Z izvedbo izobraževanj smo se pridružili projektu Srcu prijazno podjetje, katerega glavni namen je povezati zaposlene, podjetja in krajane ter jih spodbuditi k medsebojni pomoči ob nezgodah ali nenadnem zastoju srca.

srcu prijazno podjetje

Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu

Podjetje JEKO, d.o.o. sodeluje v projektu Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu v obdobju od 1.3.2017 do 31.12.2018. Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.kockva.si/.

Spletna izdaja revije Kakovost, kjer je bil objavljen članek o KOC VODARSTVO.

 

sklad logotip

 

 

KOC KVA

ESS logotip

 

 

Priloge k računom

Marec 2019 - zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Februar 2019

Januar 2019 

 

   

  V povezavi "preberi več" si lahko ogledate arhiv prilog k računom.  

   

  Javna naročila in razpisi

  Dobava raznega potrošnega materiala v letu 2019

  • Datum objave: 18.4.2019
  • Številka naročila: V/05-AP-040/2019
  • Datum in ura oddaje ponudbe: 20.5.2019 ob 10.00
  • Predračun: v povezavi

  Opravljanje monitoringov na področju odpadnih vod

  • Datum objave: 18.4.2019
  • Številka naročila: V/12-BP-038/2019
  • Oznaka objave: JN002454/2019-W01
  • Datum in ura oddaje ponudbe: 6.5.2019 ob 9.00
  • Elektronska oddaja: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8827
  • Datum in ura odpiranja: 6.5.2019 ob 9.30
  • Razpisna dokumentacija: predračun, podatki o ponudniku, osnutek pogodbe

  Dobava pogrebnega vozila z nizkimi emisijami

  • Datum objave: 12.4.2019
  • Številka naročila: V/08-DM-037/2019
  • Oznaka objave: JN002239/2019-W01
  • Datum in ura oddaje ponudbe: 25.4.2019 ob 9.00
  • Elektronska oddaja: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8609
  • Datum in ura odpiranja: 25.4.2019 ob 9.30
  • Razpisna dokumentacija: v povezavi

  Dobava agregatov - tamponov peska za potrebe vzdrževanja cest

  • Datum objave: 11.4.2019
  • Številka naročila: V/09-SK-034/2019
  • Oznaka objave: JN002184/2019-W01
  • Datum in ura oddaje ponudbe: 24.4.2019 ob 9.00
  • Elektronska oddaja: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8550
  • Datum in ura odpiranja: 24.4.2019 ob 9.30
  • Razpisna dokumentacija: v povezavi

  Prevzem in obdelava dehidriranega blata iz Centralne čistilne naprave Jesenice

  • Datum objave: 4.4.2019
  • Številka naročila: V/012-BP-030/2019
  • Oznaka objave: JN002014/2019-W01
  • Datum in ura oddaje ponudbe: 18.4.2019 ob 9.00
  • Elektronska oddaja: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8370
  • Datum in ura odpiranja: 18.4.2019 ob 9.30
  • Razpisna dokumentacija: v povezavi

  Izvajanje obdelave mešanih komunalnih odpadkov za obdobje enega leta

  • Datum objave: 6.3.2019
  • Številka naročila: V/06-TH-021/2019
  • Oznaka objave: JN001263/2019-B01
  • Datum in ura oddaje ponudbe: 5.4.2019 ob 9.00
  • Elektronska oddaja ponudb: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7578
  • Datum in ura odpiranja: 5.4.2019 ob 9.30
  • Razpisna dokumentacija: v povezavi ESDP obrazec: v povezavi
  Katalog informacij javnega značaja

  Družba JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice je bila vpisana v sodni register pod številko vložka 1/05679/00 dne 03.01.1996. Družba je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo.

   

  Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev
  Monday, 13. 5. 2019
  Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev
  Dne 13.5.2019 smo četrtošolce, njihove učitelje in predstavnike Občine Jesenice povabili v dvorano Kolpern na slavnostno razglasitev rezultatov tekmovanja v zbiranju…
   Voda iz pipe
  Thursday, 25. 4. 2019
  JEKO, d.o.o. je prejemnik certifikata Voda iz pipe
  Tik pred minulimi prazniki je na priložnostni svečanosti Zbornica komunalnega gospodarstva v okviru vseslovenske pobude Skupaj za boljšo družbo podelila certifikat Voda…
  Obvestilo obiskovalcem pokopališča na Blejski Dobravi
  Thursday, 25. 4. 2019
  Obvestilo obiskovalcem pokopališča na Blejski Dobravi
  Spoštovani obiskovalci pokopališča na Blejski Dobravi,  naprošamo vas, da, v skladu z Odlokom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini…
  Motena oskrba z vodo - Jesenice
  Wednesday, 24. 4. 2019
  Motena oskrba z vodo - Jesenice
  Spoštovani uporabniki naših storitev! Obveščamo vas, da bo v četrtek, dne 25. 4. 2019, med 8.00 in 15.00 uro, motena in občasno prekinjena oskrba s pitno vodo, in…
  o obvestila o moteni in občasno prekinjeni dobavi pitne vode in sicer v sredo, 24.4.2019, med 8 in 15 uro in sicer na območju Spodnjega Plavža, Ceste Franceta Prešerna in Kurilniške ulice ter v naselje Lipce. Izvajali bomo vzdrževalna dela na armaturah za regulacijo tlaka.
  Tuesday, 23. 4. 2019
  Motena oskrba z vodo - Jesenice
  Spoštovani uporabniki naših storitev! Obveščamo vas, da bo v sredo, dne 24.4.2019, med 8.00 in 15.00 uro, motena in občasno prekinjena oskrba s pitno vodo, in osicer na…

  Osnovni podatki o podjetju

  • Naziv podjetja: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
  • Vrsta družbe: javno podjetje
  • Matična številka: 5926823
  • Davčna številka: 67496717
  • Številka transakcijskega računa: 07000-0000492171
  • Registracija: podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Kranju, sklep št. Srg 2016/15797, št. vložka 1/05679/00 z dne 03.01.1996.
  • Osnovni kapital: 829.148,70 EUR
  • Direktor: UROŠ BUČAR, univ.dipl.ekon.

  Dejavnosti podjetja

  Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, zbiranje in odlaganje odpadkov, pogrebne in pokopališke storitve, vzdrževanje javnih površin in oskrba z zemeljskim plinom.

  Politika

  Ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih predpisov na državni in lokalni ravni zagotavljati visok standard naših storitev ob nenehni skrbi za stroškovno učinkovitostjo, osebnostno rast zaposlenih in ohranjanju naravnih danosti našim zanamcem. 

  Vizija podjetja

  Postati poslovno uspešno in stabilno podjetje, ki z znanjem in tehnologijo zadovoljuje potrebe pri ohranjanju zdravega in urejenega okolja, zagotavljanja trajnostnega razvoja, zanesljive in redne oskrbe odjemalcev, doseganje visokih standardov oskrbe in kakovosti storitev.

  Poslanstvo podjetja

  Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev je kazalnik naše učinkovitosti in garancija za varovanje narave.

  Zgodovina podjetja

  JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice je bilo ustanovljeno 18.12.1995, ko je ustanovitelj podjetja - občinski svet občine Jesenice na svoji 13. seji sprejel Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja JEKO-IN,d.o.o., Jesenice. Družba je nastala s spojitvijo:

  • Komunalnega podjetja VODOVOD JESENICE, p.o., Jesenice,
  • KOMUNALA, podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o., Jesenice,
  • KRES, podjetje za oskrbo naselij s toplotno energijo, d.o.o., Jesenice

  in je pričela s poslovanjem 01.01.1996.

  S 01.01.1999 sta bili na območju bivše Občine Jesenice ustanovljeni dve novi občini in sicer Občina Jesenice in Občina Žirovnica, ki sta vsaka v svojem delu premoženja prevzeli ustanoviteljske pravice vezane na družbo JEKO-IN,d.o.o., Jesenice.

  Formalno pa sta občini svoje ustanoviteljske pravice uredili, ko sta najprej sprejeli Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur.l.RS 94/95 z dne 25.10.2005) in nato še 01.12.2005 podpisali Družbeno pogodbo.

  Vpis spremembe družbenikov in poslovnih deležev, ki je bil izveden dne 07.12.2005 pri Okrožnem sodišču v Kranju je postal pravnomočen 15.12.2005. Istega dne je pričel veljati tudi nov Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur.l.RS 94/95 z dne 25.10.2005). Osnovi kapital družbe je takrat ostal nespremenjen, družbenika sta si samo razdelila obstoječi kapital in sicer v ima v družbi občina Jesenice poslovni delež v višini 92,93 % osnovnega kapitala družbe, poslovni delež občine Žirovnica pa znaša 7,07 % osnovnega kapitala družbe.

  S 01.09.2014 je družba prenehala opravljati dejavnost oskrbe s toplotno energijo, ker je Občina Jesenice s koncesijsko pogodbo izvajanje te gospodarske javne službe prenesla na drugega izvajalca.

  S 25.04.2017 je Okrožno sodišče v Kranju izdalo sklep o vpisu spremembe firme v sodni register in sicer: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice (skrajšana firma: JEKO, d.o.o.).