Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas
 • Vodja vzdrževanja javnih površin:
 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Popolna zapora ceste:

 • Zavodu za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: prejemnik dovoljenja- organizator prireditve), se dovoljuje izredna uporaba občinskih cest (popolna zapora, ki se pomika skupaj s tekači), in sicer na odseku: 1. od Stare Save po cesti Franceta Prešerna, mimo Hermanovega mostu, dalje proti Hrušici po cesti Franceta Prešerna, Kurilniški ulici in ulici Log Ivana Krivca, nato pri Doki čez reko Savo po ulici Spodnji Plavž nato po desnem bregu Save proti Hrušici, kjer približno 500 m pred koncem asfaltne ceste proti Hrušici sledi obrat tekačev, ki se do stare Save vračajo po isti poti nazaj. Izredna uporaba cest se dovoli za potrebe organizacije prireditve 13. Pomladni tek, Jesenice 2020 (v nadaljevanju: prireditev), ki bo na navedenem odseku potekala v soboto, dne 21. marca 2020, med 10.55 in 12.15 uro, in 2. cesta Franceta Prešerna (od Hermanovega mostu do Stare Save). Izredna uporaba cest se dovoli za potrebe organizacije otroškega teka in teka trojk (v nadaljevanju prireditev), ki bo na navedenem odseku potekala v soboto, dne 21. marca 2020, med 09.45 in 12.15 uro. 

Popolna zapora občinskih cest:

 • - 152321 »Ulica Viktorja Kejžarja – Cesta bratov Stražišarjev« od hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 30a - 34,
 • - 152321 »Ulica Viktorja Kejžarja – Cesta bratov Stražišarjev« od hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 34 – 70e in
 • - 652151 »Cesta Toneta Tomšiča 67 – Cesta bratov Stražišarjev«, od hišne številke Cesta Toneta Tomšiča 67 – Cesta bratov Stražišarjev 34,.v terminu od 18.12.2019 do 20.4.2020,neprekinjeno med 00.00 in 24.00 (zapora se v času praznikov, med 24.12.2019 in 13.1.2020 odstrani)

Popolna zapora ceste:

 • krožno krožišče - Doka, na odseku Dinos — Sp. Plavž in vseh priključkov na ta odsek ceste, v dolžini cca 450m in širini 6m, za potrebe rekonstrukcije ceste (1. faza) in sicer: od 04.11.2019 do 11.3.2020, neprekinjeno od 00.00 do 24.00

Prepoved prometa vseh vrst vozil na javnih cestah, v zimskem obdobju 2019/2020 ob snegu in poledici:

 • št. 654231 »Iskra-Kavčke«, na odseku od križišča Dobravsko polje do Kavčk in št. 653371 »Planina pod Golico«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Trigavček. 

Delna zapora občinske ceste:

 • 152051 »Gimnazija - Straža«, na odseku »za obratom 2400«, v dolžini cca 30 m in širini 2 m, po priloženi skici. Zapora se dovoli za potrebe raziskovalnega vrtanja za namene preiskav za sanacijo opornega zidu in sicer: od 2.3.2020 do 31.3.2020, neprekinjeno od 00.00 do 24.00. 

OBČINA ŽIROVNICA 

Prekop in popolna zapora občinske ceste:

 • z oznako JP 650176 (Rodine 22-Rodine 60) na parceli št. 1167/6 k.o. Doslovče en dan od 2. 3. 2020 do 6. 3. 2020 (odvisno od vremenskih razmer) od 8. do 15. ure. 

 

Motena oskrba z vodo - Jesenice
Friday, 14. 2. 2020
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Spoštovani uporabniki naših storitev! Obveščamo vas o moteni oskrbi z vodo zaradi rednih vzdrževalnih del: Kdaj? v ponedeljek, 17. 2. 2020 med 8. in 13. uro Kje? …
Po domovih že diši po svežih krofih - kam odpadnim oljem?
Monday, 10. 2. 2020
Po domovih že diši po svežih krofih - kam odpadnim oljem?
Bliža se čas pusta, ki je povezan z mastnimi dobrotami. Veliko cvremo, še najpogosteje krofe. In kam z odpadnim jedilnim oljem, ki nastane pri cvrtju? Odpadna jedilna…
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Wednesday, 5. 2. 2020
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Spoštovani,  krajane Lipc in Blejske Dobrave obveščamo, da bo  v četrtek, 6. 2. 2020 med 9. in 12. uro, motena oziroma prekinjena dobava pitne vode zaradi izvajanja…
Anketa Ekologov brez meja
Friday, 31. 1. 2020
Anketa Ekologov brez meja
Ekologi brez meja se bodo v letošnjem letu še bolj posvečali ponovni uporabi, enemu najbolj spregledanih in neizkoriščenih potencialov na poti do družbe z manj odpadki.…
Center ponovne rabe Jesenice
Friday, 17. 1. 2020
Center ponovne rabe Jesenice
KJER ŽE UPORABLJENI IZDELKI DOBIJO NOVO PRILOŽNOST Po nekaterih ocenah naj bi vsak posameznik razpolagal z vsaj petimi kilogrami še uporabnih izdelkov na leto, ki so…

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ter vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja od marca do novembra.