Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas
 • Vodja vzdrževanja javnih površin:
 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Delna zapora ceste:

 • št. 152161 križišče R2 452 – za potrebe rekonstrukcije od 1.4.2019 do 20.8.2019, neprekinjeno od 0.00 do 24.00.

Popolna zapora ceste:

 • popolna zapora občinske ceste št. 653391 »Planina pod Golico - Menten«, na odseku od križišča pri cerkvenem obzidju, do križišča pri Žlindrovem mostu od 15.4.2019 do 30.5.2019, neprekinjeno od 00.00 do 24.00,

Delna zapora ceste:

 • 152171 »krožno križišče - Doka« in 152311»Delavska ulica« na odseku pri uvozih in izvozih na krožno križišče, na regionalni cesti skozi Jesenice (R2-452/0368 Hrušica – Javornik) od 8.4.2019 do 31.5.2019, neprekinjeno od 0.00 do 24.00, predvidoma v enem od naslednjih terminov: 4.5.2019, 11.5.2019, 18.5.2019 in 25.5.2019 od 8.00, do 16.00 ure.

Popolna zapora ceste:

 • Št. 653031 »Blejska Dobrava – Črna vas«, na odseku od križišča pri Sumidi d.o.o., do križišča pri hišni številki Blejska Dobrava 121, delno zaporo do križišča pri hišni številki Blejska Dobrava 121 do križišča za naselje Saple pri Acronu d.o.o od 23.5.2019 do 20.7.2019, neprekinjeno od 00.00 do 24.00,

 

OBČINA ŽIROVNICA 

Popolna zapora ceste:

 • Prekop in popolna zapora kategoriziranih občinskih cest z oznakama JP 650133 (R3 – Smokuč 27 – Smokuč 31) in JP650134 (Smokuč 27 – Smokuč 28), ter prekop in popolno zaporo nekategorizirane občinske ceste med stanovanjskima objektoma Smokuč 39 in Smokuč 38, v času med ponedeljkom, dne 21.01.2019, in četrtkom, dne 07.02.2019, ter za potrebe asfaltiranja dva zaporedna dneva med ponedeljkom, dne 11.02.2019, in nedeljo, dne 31.03.2019, odvisno od vremenskih razmer. Popolna zapora navedenih cest bodo trajala v obeh omenjenih terminih vsak dan, razen ob nedeljah, od 8.00 do 17.00 ure. Obvoz v času popolne zapore ne bo možen. Izvajalec bo dnevno vzpostavil prevoznost navedenih cest in omogočil dostop do stanovanjskih objektov izven delovnega časa gradbišča.

Delna zapora ceste:

 • v času med četrtkom, dne 14.03. 2019 in soboto, dne 15. 06. 2019 ;1143/7 k. o. Zabreznica in oznako LC 150041, pri objektu z naslovom Vrba 2. 

 

Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev
Monday, 13. 5. 2019
Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev
Dne 13.5.2019 smo četrtošolce, njihove učitelje in predstavnike Občine Jesenice povabili v dvorano Kolpern na slavnostno razglasitev rezultatov tekmovanja v zbiranju…
 Voda iz pipe
Thursday, 25. 4. 2019
JEKO, d.o.o. je prejemnik certifikata Voda iz pipe
Tik pred minulimi prazniki je na priložnostni svečanosti Zbornica komunalnega gospodarstva v okviru vseslovenske pobude Skupaj za boljšo družbo podelila certifikat Voda…
Obvestilo obiskovalcem pokopališča na Blejski Dobravi
Thursday, 25. 4. 2019
Obvestilo obiskovalcem pokopališča na Blejski Dobravi
Spoštovani obiskovalci pokopališča na Blejski Dobravi,  naprošamo vas, da, v skladu z Odlokom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini…
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Wednesday, 24. 4. 2019
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Spoštovani uporabniki naših storitev! Obveščamo vas, da bo v četrtek, dne 25. 4. 2019, med 8.00 in 15.00 uro, motena in občasno prekinjena oskrba s pitno vodo, in…
o obvestila o moteni in občasno prekinjeni dobavi pitne vode in sicer v sredo, 24.4.2019, med 8 in 15 uro in sicer na območju Spodnjega Plavža, Ceste Franceta Prešerna in Kurilniške ulice ter v naselje Lipce. Izvajali bomo vzdrževalna dela na armaturah za regulacijo tlaka.
Tuesday, 23. 4. 2019
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Spoštovani uporabniki naših storitev! Obveščamo vas, da bo v sredo, dne 24.4.2019, med 8.00 in 15.00 uro, motena in občasno prekinjena oskrba s pitno vodo, in osicer na…

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ter vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja od marca do novembra.