Slika prikazuje vrč in kozarec vode

Oskrba z vodo

Oskrba z vodo prinaša občanom zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode, za katero skrbimo. Vir življenja negujemo z zbiranjem in distribucijo ter ga kot življenjsko pravico z veseljem prinašamo v vaše gospodinjstvo.

Slika prikazuje cev za odvoz odpadne vode

Odpadne vode

Čisto okolje in zadovoljni uporabniki so naša prioriteta, za kar skrbimo z normalnim delovanjem kanalizacijskega sistema in z urejenim odvajanjem odpadnih voda. Z upravljanjem sistema skrbimo v občinah Jesenice in Žirovnica, kjer s pomočjo Čistilne naprave Jesenice čistimo okolje 30.000 populacijskim ekvivalentom.

Slika prikazuje zavržene steklenice

Ravnanje z odpadki

Okoljevarstvena ozaveščenost pripomore k učinkoviti rabi virov, ki močno prispevajo h kvaliteti našega in vašega vsakdanjega življenja. Močno si prizadevamo za varovanje planeta s čim manjšo stopnjo onesnaženosti in z optimalno izrabo virov. Svojo dejavnost izvajamo v občinah Jesenice in Žirovnica.

Slika prikazuje rože na krsti

Pogrebna služba

Zavedamo se, da z izgubo ljubljenih oseb pride do velikega čustvenega bremena, s katerim obiskujete našo spletno stran. Omenjenega ne moremo razbremeniti, smo pa tu, da vam olajšamo težo pogrebnih storitev. 
Vaše potrebe so naša prioriteta, zato vam nudimo pomoč in odgovore na vprašanja o ravnanju v primeru smrti, izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti. 
 

 

Slika prikazuje prižgan plinski gorilnik

Oskrba s plinom

Prizadevamo si za varno uporabo plina in njegovo širšo dostopnost, s katero lajšamo življenje in manjšamo skrbi. V občini Jesenice delujemo kot sistemski operater distribucijskega omrežja in prodajalci zemeljskega plina.

Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Na tem mestu boste našli vloge za določene storitve, za katere prosimo, da si jih naložite na svoj računalnik, izpolnite in jih pravilno izpolnjene dostavite na podjetje JEKO, d.o.o. Z izpolnitvijo obrazcev oz. posredovanjem podatkov potrjujte, da ste seznanjeni s pravili varovanja osebnih podatkov.  

Motena oskrba s pitno vodo