Skip to main content
SMS Obveščanje

Spoštovane stranke,Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej pomembno v primerih, ko je oskrba s pitno vodo  ali plinom motena. Do motene oskrbe s pitno vodo ali plinom pride zaradi okvar na javnem vodovodnem oziroma plinovodnem omrežju in v času posegov na omrežju, kot so redno in izredno vzdrževanje, obnove, prevezave na omrežjih. Vsa sporočila, ki jih prejmete v zvezi s prijavo na SMS obveščanje, so brezplačna. *Šifra uporabnika se nahaja na desni strani računa zgoraj, pod oznako »RAČUN št.« in pod oznako »Datum računa«. 

V kolikor želite, da vam posredujemo obvestila v zvezi z moteno oskrbo z vodo ali plinom, Vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec:

Izberite eno ali obe SMS storitvi.