Skip to main content
Oskrba z vodo

Proces oskrbe z vodo izvaja dejavnosti zajema, zbiranja, po potrebi čiščenja in distribucije pitne vode. Osnovni cilj in zakonska obveza procesa je, da občanom zagotavljamo zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode, katere kvaliteta je primerljiva z vodo iz gorskih izvirov. Pitna voda je naše naravno bogastvo in neprecenljiva ter nenadomestljiva dobrina. Je tudi naša zvesta spremljevalka, saj jo vsak dan uporabljamo za pitje ter pripravljanje hrane in pri različnih opravilih v gospodinjstvu in industriji.

Proces Oskrbe s pitno vodo opravlja dejavnost zajema, zbiranja, (po potrebi izjemoma čiščenja) in distribucije pitne vode za občini Jesenice in Žirovnica. Oskrba s pitno vodo v občinah Jesenice in Žirovnica je v smislu pogojev in načina oskrbe, gospodarjenja z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno vodo ter zahtev za oskrbo s pitno vodo zakonsko opredeljena z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 25/2010, 35/2011 in 99/2013) oz. Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 14/2014 in 50/14). Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015) določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode, medtem ko je način varovanja vodnih virov v občinah  opredeljen z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (Ur. list RS št., 62/2013) oz. Odlokom o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda za Občino Žirovnica (Ur. list RS, št. 51/2001). Tehnična navodila in smernice za gradnjo in uporabo javnih vodovodov so opredeljene v Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju občine Jesenice (Ur. list RS, št. 57/2011) in Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 50/14).

Kontakt in delovni čas

Dežurna številka: 031 570 977

Vodja procesa Oskrba s pitno vodo: Roman Tomaš, dipl. san. inž.

  • Telefon: 04 581 04 34
  • GSM: 041 812 174
  • e-pošta: roman.tomas@jeko.si
  • Lokacija: Cesta maršala Tita 49, 4270 Jesenice
  • Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek 7.00 do 15.00, sreda 7.00 do 17.00, petek 7.00 do 13.00 

Skupinovodja: Zdravko Zoran

  • Telefon: 04 581 04 62
  • GSM: 040 601 975
  • e-pošta: zdravko.zoran@jeko.si
  • Lokacija: Prešernova cesta 13, 4270 Jesenice.
  • Delovni čas: od ponedeljka do petka 7.00 do 15.00
Ceniki

S klikom na spodnji povezavi si lahko ogledate aktualna cenika izvajanja javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v občinah Jesenice in Žirovnica: 

Pogosta vprašanja

Na povezavi najdete odgovore na najpogostejša vprašanja. 

Vse o priključitvi na vodovodno omrežje

S klikom na spodnjo povezavo najdete informacije o priključitvi na javno vodovodno omrežje. 

Sporočanje stanja vodomera

S klikom na spodnjo povezavo boste našli navodila za uporabo portala komunala.info

Kakovost pitne vode

V klikom na spodnjo povezavo si lahko ogledate poročila o kakovosti pitne vode za posamezne vodovode, ki so v našem upravljanju. 

Obvestilo - uradne ure
ponedeljek, 16. 4. 2018
Obvestilo - uradne ure
Obveščamo vas, da v  ponedeljek, 30. aprila 2018 ne bo uradnih ur, prav tako bo tega dne zaprta blagajna.        
Motena oskrba z vodo
ponedeljek, 16. 4. 2018
Motena oskrba z vodo-Zgornji Plavž
Spoštovani uporabniki naših storitev,  obveščamo vas, da bo na območju Zgornjega Plavža  zaradi popravila okvare na javnem vodovodu v ponedeljek, 16.4.2018, med 9.00 in…
Vabljeni na 1. dogodek Repair Cafe v CPU Jesenice
četrtek, 12. 4. 2018
Vabljeni na 1. dogodek Repair Cafe v CPU Jesenice
Kdaj?  20. april od 10. ure dalje. Kje? Cesta Maršala Tita 49 (stavba JEKO) Zakaj? Skupaj z mojstrom boste popravili vaš izdelek in bo zopet uporaben Katere izdelke? …
CPU Jesenice
četrtek, 5. 4. 2018
Center ponovne uporabe
Ob sodelovanju s podjetjem JEKO, d.o.o. je vrata odprl Center ponovne uporabe (CPU) Jesenice na lokaciji Cesta maršala Tita 49. Odslej lahko oddate odvečne, še uporabne…
Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev
četrtek, 5. 4. 2018
Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev
Kaj storiti z oljem, ki nam ostane po cvrtju ali peki jedi? Nikakor ga ne vlivajte v straniščno školjko ali lijak, saj ob takem ravnanju lahko pride do zamašitve…

V procesu težimo k temu, da bi čim večjemu številu odjemalcev v obeh občinah prav do domačih pip zagotovili vodo takšne kvalitete, kot priteče iz izvirov - to pomeni, da je ni potrebno "popravljati" z raznimi kemičnimi postopki (filtracija, dezinfekcija, ...). 

Na podlagi določil Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili oz. Pravilnika o pitni vodi, način dela notranje kontrole kvalitete vode temelji na HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) sistemu, kar pomeni analizo in obvladovanje tveganj, postavljenih s kritičnimi kontrolnimi točkami. Navedeno praktično pomeni, da poizkušamo vnaprej predvideti in z ustreznimi ukrepi omejiti ali eliminirati tiste dejavnike, ki bi lahko vplivali na poslabšanje kvalitete pitne vode.

Shema vodovodov

Shema vodovodov