Skip to main content
Oskrba z vodo

Proces oskrbe z vodo izvaja dejavnosti zajema, zbiranja, po potrebi čiščenja in distribucije pitne vode. Osnovni cilj in zakonska obveza procesa je, da občanom zagotavljamo zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode, katere kvaliteta je primerljiva z vodo iz gorskih izvirov. Pitna voda je naše naravno bogastvo in neprecenljiva ter nenadomestljiva dobrina. Je tudi naša zvesta spremljevalka, saj jo vsak dan uporabljamo za pitje ter pripravljanje hrane in pri različnih opravilih v gospodinjstvu in industriji.

Proces Oskrbe s pitno vodo opravlja dejavnost zajema, zbiranja, (po potrebi izjemoma čiščenja) in distribucije pitne vode za občini Jesenice in Žirovnica. Oskrba s pitno vodo v občinah Jesenice in Žirovnica je v smislu pogojev in načina oskrbe, gospodarjenja z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno vodo ter zahtev za oskrbo s pitno vodo zakonsko opredeljena z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 25/2010, 35/2011 in 99/2013) oz. Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 14/2014 in 50/14). Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015) določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode, medtem ko je način varovanja vodnih virov v občinah  opredeljen z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (Ur. list RS št., 62/2013) oz. Odlokom o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda za Občino Žirovnica (Ur. list RS, št. 51/2001). Tehnična navodila in smernice za gradnjo in uporabo javnih vodovodov so opredeljene v Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju občine Jesenice (Ur. list RS, št. 57/2011) in Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 50/14).

Kontakt in delovni čas

Dežurna številka: 031 570 977

Vodja procesa Oskrba s pitno vodo: Roman Tomaš, dipl. san. inž.

  • Telefon: 04 581 04 34
  • GSM: 041 812 174
  • e-pošta: roman.tomas@jeko.si
  • Lokacija: Cesta maršala Tita 49, 4270 Jesenice
  • Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek 7.00 do 15.00, sreda 7.00 do 17.00, petek 7.00 do 13.00 

Skupinovodja: Zdravko Zoran

  • Telefon: 04 581 04 62
  • GSM: 040 601 975
  • e-pošta: zdravko.zoran@jeko.si
  • Lokacija: Prešernova cesta 13, 4270 Jesenice.
  • Delovni čas: od ponedeljka do petka 7.00 do 15.00
Ceniki

S klikom na spodnji povezavi si lahko ogledate aktualna cenika izvajanja javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v občinah Jesenice in Žirovnica: 

Pogosta vprašanja

Na povezavi najdete odgovore na najpogostejša vprašanja. 

Vse o priključitvi na vodovodno omrežje

S klikom na spodnjo povezavo najdete informacije o priključitvi na javno vodovodno omrežje. 

Sporočanje stanja vodomera

S klikom na spodnjo povezavo boste našli navodila za uporabo portala komunala.info

Kakovost pitne vode

V klikom na spodnjo povezavo si lahko ogledate poročila o kakovosti pitne vode za posamezne vodovode, ki so v našem upravljanju. 

Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja
petek, 13. 10. 2017
JEKO, d.o.o. - SRCU PRIJAZNO PODJETJE
Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja Zdravje predstavlja največjo človeško vrednoto in našo največjo prioriteto. Zaradi nenadnega zastoja srca…
Motena oskrba z vodo - Žirovnica
sreda, 11. 10. 2017
Motena oskrba z vodo - Žirovnica
Spoštovani uporabniki naših storitev! Krajanke in krajane Brega obveščamo, da bo zaradi nujnih obnovitvenih del (prevezav vodovodov) na javnem vodovodu v četrtek 12.10.…
Motena oskrba z vodo - Jesenice
sreda, 11. 10. 2017
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Spoštovani uporabniki naših storitev! Krajanke in krajane starega dela Hrušice obveščamo, da bo zaradi popravila okvare na javnem vodovodu motena oskrba s pitno vodo v…
novica_uradne ure
torek, 10. 10. 2017
Obvestilo - uradne ure
Spoštovani! Obveščamo vas, da v ponedeljek, 30. oktobra 2017 ne bo uradnih ur, prav tako bo tega dne zaprta blagajna. Hvala za razumevanje.
obisk šolarjev
sreda, 4. 10. 2017
Ogled objektov - Osnovna šola Koroška Bela
Dne 4.10.2017 so nas obiskali učenci 7. razredov Osnovne šole Koroška Bela. Ogledali smo si Centralno čistilno napravo Jesenice in jih opozorili predvsem na to, česa ne…

V procesu težimo k temu, da bi čim večjemu številu odjemalcev v obeh občinah prav do domačih pip zagotovili vodo takšne kvalitete, kot priteče iz izvirov - to pomeni, da je ni potrebno "popravljati" z raznimi kemičnimi postopki (filtracija, dezinfekcija, ...). 

Na podlagi določil Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili oz. Pravilnika o pitni vodi, način dela notranje kontrole kvalitete vode temelji na HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) sistemu, kar pomeni analizo in obvladovanje tveganj, postavljenih s kritičnimi kontrolnimi točkami. Navedeno praktično pomeni, da poizkušamo vnaprej predvideti in z ustreznimi ukrepi omejiti ali eliminirati tiste dejavnike, ki bi lahko vplivali na poslabšanje kvalitete pitne vode.

Shema vodovodov

Shema vodovodov