Skip to main content
Oskrba s plinom

 

Smo sistemski operater distribucijskega omrežja ter prodajalec zemeljskega plina v občini Jesenice. Distribucija zemeljskega plina je gospodarska javna služba, katere organizacija je v pristojnosti občine.

Občinski svet občine Jesenice je 30.01.1997 sprejel Odlok o odjemu in dobavi zemeljskega plina v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 11/1997), ki ureja odnose med odjemalci in upravljavcem plinovoda. Izvedbeni akt omenjenega odloka je tudi Tarifni pravilnik za dobavo in prodajo plina iz plinovodnega omrežja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 48/2001). Področje zakonsko urejajo tudi Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za Občino Jesenice 

Naše podjetje je član Gospodarskega interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP). Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) je organizacija s sedežem v Ljubljani. Ustanovili so jo slovenski distributerji zemeljskega plina. Združenje promovira uporabo zemeljskega plina in zastopa interese svojih članovSpletna stran GIZ DZP se nahaja na naslovu: www.giz-dzp.si

Kontakt in delovni čas

Dežurna številka: 031 778 145

Vodja oskrbe z zemeljskim plinom

Referentka obračuna storitev:

Uradne ure:

  • Ponedeljek: od 8. do 11. ter od 12. do 14. ure
  • Torek: ni uradnih ur
  • Sreda: od 8. do 11. ter od 12. do 16. ure
  • Četrtek: ni uradnih ur
  • Petek: od 8. do 12. ure
Pogosta vprašanja

S klikom na spodnjo povezavo si lahko ogledate odgovore na najpogostejša vprašanja. 

Sporočanje stanja plinomera

S klikom na spodnjo povezavo boste našli navodila za uporabo portala komunala.info

Obvestilo krajanom v zvezi z načinom uporabe vode iz zasebnega vodovoda »Betel« in »Fenc«
torek, 5. 6. 2018
Obvestilo krajanom v zvezi z načinom uporabe vode iz zasebnega vodovoda »Betel« in »Fenc«
Spoštovani! V sredo 23. 5. 2018 je inšpektor Zdravstvenega inšpektorata RS, ob navzočnosti predstavnika Občine Jesenice in predstavnika javnega podjetja JEKO d.o.o.,…
Motena oskrba z vodo-Titova
ponedeljek, 4. 6. 2018
Motena oskrba z vodo-Titova
Spoštovani uporabniki naših storitev,  obveščamo vas, da bo zaradi vzdrževalnih in prevezovalnih del pri izgradnji novega vodovoda na Titovi cesti  na Jesenicah občasno…
četrtek, 31. 5. 2018
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Zaradi prevezovalnih del pri izgradnji novega cevovoda občanke in občane Jesenic na Cesti maršala Tita od št. 79 do 89 obveščamo, da bo danes  v četrtek 31.5. med 9. uro…
Motena oskrba z vodo - Jesenice in Žirovnica
petek, 25. 5. 2018
Motena oskrba z vodo - Jesenice in Žirovnica
Spoštovani uporabniki naših storitev,  obveščamo vas, da bo zaradi okvare na javnem vodovodu Završnica v petek, 25.5.2018, do 14.00 ure, oskrba s pitno vodo prekinjena…
Motena oskrba z vodo - Javorniški Rovt
torek, 22. 5. 2018
Motena oskrba z vodo - Javorniški Rovt
Spoštovani uporabniki naših storitev! Obveščamo vas, da bo zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodu Javorniški Rovt motena oskrba s pitno vodo v sredo, 23.5 in v…

Zgodovinski pregled

Uporaba zemeljskega plina v občini Jesenice je bila z zgraditvijo magistralnega plinovoda do Jesenic leta 1978 omejena le na uporabo v proizvodnih procesih znotraj Železarne Jesenice. 

V letih od 1984-1987 se je zemeljski plin pričel širiti tudi izven Železarne in za potrebe industrije je bil zgrajen plinovod do Spodnjega Plavža na Jesenicah, katerega izgradnjo je vodil in kasneje upravljal Vodovod Jesenice. 

Po osamosvojitvi Slovenije, ko je država podprla širitev plinovodnega omrežja tudi za široko potrošnjo so bili dani pogoji za izgradnjo plinovodnega omrežja za široko potrošnjo v občini Jesenice. Tako je Vodovod Jesenice pričel priprave na izgradnjo in tudi pričel z izgradnjo plinovodnega sistema. 

Po reorganizaciji javnih komunalnih služb v občini Jesenice v začetku leta 1996 se je izgradnja plinovodov za široko potrošnjo in upravljanje že zgrajenih plinovodov organiziralo kot samostojni sektor. 

V letu 1994 je bil realiziran projekt plinifikacije Javornika in Koroške Bele, skupaj s primarno merilno regulacijsko postajo za meritev in odjem plina od dobavitelja (Energetika ŽJ) in dvema sekundarnima reducirnima postajama. Projekt se je v naslednjem letu nadaljeval po Tomšičevi ulici. Leta 1996 smo zgradili preko 4 km plinovoda Podmežaklo in drugo odvzemno merilno regulacijsko postajo, v letu 1998 je bila izvedena plinifikacija naselij Lipce, Blejska Dobrava, Podkočna in Kočna, leta 1999 pa je bila dokončno zaključena plinifikacija Tomšičeve ulice. V letih 2000 in 2001 smo zgradili nadomestni plinovod Podmežakla - Sp. Plavž, ki bo nadomestil dotrajan plinovod za to območje.