Skip to main content
Zaposleni

Zaposleni so naše največje bogastvo.

Vodstvo
*pomočnica direktorja
Brigita Leban, pomočnica direktorja
mag.manag

V podjetju opravljam dela in naloge pomočnika direktorja. Poleg tega vodim in organiziram uigrano ekipo sodelavcev, ki skrbijo za dobro delovanje Finančno računovodskega procesa in procesa Nabave in skladišča. Pripravljam računovodska poročila in izkaze ter aktivno sodelujem pri načrtovanju in snovanju poslovanja podjetja.

Uroš Bučar
Uroš Bučar, direktor
univ. dipl. ekon.

Začetek moje poklicne kariere v podjetju sega v leto 1996. Moje delo v podjetju je bilo v glavnem povezano z analizami in planiranjem ter v manjši meri tudi z geoinformatiko. V okviru teh dejavnosti sem se podrobneje srečeval z analizami uspešnosti poslovanja, izračunavanjem cen gospodarskih javnih služb ter izvajanjem in organiziranjem opravil v zvezi z izdelavo infrastrukturnih katastrov, pred imenovanjem na funkcijo direktorja pa sem zasedal delovno mesto pomočnika direktorja. Moj cilj je tudi v bodoče delovati v skladu s sloganom OKOLJU, UPORABNIKOM IN ZAPOSLENIM PRIJAZNO PODJETJE.

Vodje posameznih procesov
Vodja ravnanja z odpadki
Tamara Hribar, vodja ravnanja z odpadki
dipl.ing.kem.tehnol.

V podjetju opravljam delo vodje procesa Ravnanje z odpadki. Moj cilj je uporabnikom zagotoviti prijazen, racionalen in učinkovit sistem zbiranja odpadkov ter kvalitetno upravljanje Odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla.

 Vodja vzdrževanja javnih površin
Sebastjan Klukovič, vodja vzdrževanja javnih površin
dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.

Sem vodja procesa Vzdrževanje javnih površin. Moje področje dela pokriva pripravo dela z usmerjanjem in vodenjem delovnega procesa.

vodja pogrebno pokopališke službe
Dunja Murn, vodja pogrebno pokopališke službe, višja upr. del.

V podjetju opravljam delo vodje procesa pogrebnih in pokopaliških storitev. V procesu se trudimo uresničevati zastavljene cilja ter ohranjati kakovost naših storitev na visokem nivoju. 

Strokovni sodelavec za vodo in plin
Roman Ambrožič, strokovni sodelavec za vodo in plin
dipl.ing.stroj.

V podjetju opravljam delo strokovnega sodelavca za oskrbo s pitno vodo in zemeljskim plinom. Moj cilj je strankam nuditi kvalitetno in cenovno ugodno oskrbo tako s pitno vodo kot z zemeljskim plinom.

Vodja službe za splošne zadeve in kadre
Polona Smolej, vodja službe za splošne zadeve in kadre
univ.dipl.prav.

Moje delo v podjetju kot vodja za splošne zadeve in kadre obsega predvsem načrtovanje, pridobivanje in usposabljanje kadrov, urejanje premoženjsko-pravnih zadev, izdelavo splošnih aktov podjetja, sklepanje vseh vrst zavarovanj premoženja in odgovornosti podjetja ter oblikovanje zahtevkov za izterjavo škod. V podjetju si prizadevamo pridobiti, motivirati in obdržati zavzete in sposobne sodelavce, zato vlagamo v znanje in razvoj vseh zaposlenih, ker poslovna uspešnost podjetja temelji tudi na zavzetosti, motiviranosti in znanju zaposlenih.

vodja oskrbe z vodo
Roman Tomaš, vodja oskrbe z vodo
dipl. san. inž.

Sem vodja procesa Oskrba s pitno vodo. Skupaj z ostalimi zaposlenimi v procesu si prizadevam, da bi vsem občankam in občanom distribuirali pitno vodo visoke kvalitete. Visok standard oskrbe s pitno vodo pa ne pomeni samo kvalitetne pitne vode, ampak tudi zadostno količino za vse v vsakem trenutku. To lahko dosežemo le s konstantnim vlaganjem v vodovodno infrastrukturo in pravilnim ravnanjem vseh nas v smislu zaščite vodnih virov, da bomo to bogastvo, katerega vrednosti se mogoče danes premalo zavedamo, ohranili tudi za zanamce.

Vodja odvajanja odpadnih vod
Nuša Jelenc, vodja odvajanja odpadnih vod
univ.dipl.ing.kem.tehnol.

Sem vodja procesa Odpadne vode. Moj cilj je, da kot dober gospodar infrastrukturnega sistema zagotavljamo nemoteno obratovanje celotnega sistema v skladu z zakonodajo in okoljskimi standardi informiranim in zadovoljnim uporabnikom.

Vodja čiščenja odpadnih vod
Brane Pazlar, vodja čiščenja odpadnih vod
kom.inž.

Sem vodja procesa Čiščenje odpadnih vod. Moj cilj na tem delovnem mestu je slediti smernicam podjetja, dosegati ustrezne rezultate pri čiščenju odpadne vode in s tem prispevati minimalne obremenitve na okolje.

Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja
petek, 13. 10. 2017
JEKO, d.o.o. - SRCU PRIJAZNO PODJETJE
Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja Zdravje predstavlja največjo človeško vrednoto in našo največjo prioriteto. Zaradi nenadnega zastoja srca…
Motena oskrba z vodo - Žirovnica
sreda, 11. 10. 2017
Motena oskrba z vodo - Žirovnica
Spoštovani uporabniki naših storitev! Krajanke in krajane Brega obveščamo, da bo zaradi nujnih obnovitvenih del (prevezav vodovodov) na javnem vodovodu v četrtek 12.10.…
Motena oskrba z vodo - Jesenice
sreda, 11. 10. 2017
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Spoštovani uporabniki naših storitev! Krajanke in krajane starega dela Hrušice obveščamo, da bo zaradi popravila okvare na javnem vodovodu motena oskrba s pitno vodo v…
novica_uradne ure
torek, 10. 10. 2017
Obvestilo - uradne ure
Spoštovani! Obveščamo vas, da v ponedeljek, 30. oktobra 2017 ne bo uradnih ur, prav tako bo tega dne zaprta blagajna. Hvala za razumevanje.
obisk šolarjev
sreda, 4. 10. 2017
Ogled objektov - Osnovna šola Koroška Bela
Dne 4.10.2017 so nas obiskali učenci 7. razredov Osnovne šole Koroška Bela. Ogledali smo si Centralno čistilno napravo Jesenice in jih opozorili predvsem na to, česa ne…