Skip to main content
O podjetju

 

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice ima sedež na Jesenicah, Cesta maršala Tita 51. Dejavnosti podjetja so: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, odvoz in deponiranje odpadkov, pogrebna in pokopališka služba, vzdrževanje javnih površin in oskrba z zemeljskim plinom.

Vizija podjetja je postati poslovno uspešno in stabilno podjetje, ki z znanjem in tehnologijo zadovoljuje potrebe pri ohranjanju zdravega in urejenega okolja, zagotavljanja trajnostnega razvoja, zanesljive in redne oskrbe odjemalcev, doseganje visokih standardov oskrbe in kakovosti storitev.

Kontakt in delovni čas

Direktor: Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

Pomočnica direktorja: Brigita Leban, mag.manag. 

Vodja splošno kadrovske službe: Polona Smolej, univ.dipl.prav.

Tajništvo:

Blagajna:

 • Telefon: 04 581 04 28

Plačilni promet:

 • Telefon:04 581 04 27 in 04 581 04 45

Obračun komunalnih storitev:

 • Telefon: 04 581 04 11 in 04 581 04 24

Uradne ure:

 • Ponedeljek: od 8. do 11. in od 12. do 14. ure
 • Sreda: od 8. do 11. in od 12. do 16. ure
 • Petek: od 8. do 12. ure

 

Struktura

S klikom na spodnjo sliko si lahko ogledate organizacijsko shemo podjetja:

org shema

Zaposleni

Za uspeh podjetja JEKO, d.o.o. imajo največ zaslug zaposleni. Naše osnovno vodilo je razvijati nadarjene in zveste ljudi, ki nam pomagajo vzdrževati in nadgrajevati standarde in cilje, ki smo si jih zadali. 

Vloge in obrazci

S klikom na povezavo "preberi več" najdete vloge in obrazce. 

 

Prosta delovna mesta

Datum:   28.11.2017

Obveščamo vas, da je na Zavodu RS za zaposlovanje, Enota Kranj, javno objavljeno sledeče prosto delovno mesto v procesu Oskrbe s pitno vodo:

VZDRŽEVALEC INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA IN NAPRAV (m/ž)

Pogoji:

 • IV. stopnja strokovne izobrazbe (zaželena strojna ali druga ustrezna tehnična smer)
 • Vozniški izpit B kategorije
 • Zaželen izpit iz varjenja

Zaposlili bomo enega delavca. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s 6 (šest) mesečnim poskusnim delom in  s polnim delovnim časom.   

Pisne prijave pošljite do vključno 12.12.2017 po pošti na naslov: JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270  Jesenice, lahko pa pisno prijavo oddate tudi osebno v kadrovski službi podjetja.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.

Ecosynergy system

 

ecosynery slogan

V Republiki Sloveniji pričenjamo med prvimi v Evropski Uniji z novim sistemom osveščanja in nagrajevanja prebivalcev za selektivno zbiranje odpadne embalaže in surovin. Želimo spodbuditi vse občane, da na komunalno podjetje JEKO, d.o.o. oziroma na ZBIRNI CENTERJESENICE (Cesta Franceta Prešerna 13) prinesete sortirane in čiste frakcije odpadne embalaže, kot so: 

ločeno zbrane frakcije

Vsako gospodinjstvo ali podjetje, ki bo na zbirne centre komunalnih podjetij prinesla pravilno sortirano in čisto odpadno embalažo, bo prejela EKOKUPONE, s katerimi bo lahko po proizvodnih cenah kupila izbrane izdelke za dom in gospodinjstvo.

kupon ecosynergy

Akcija se prične v oktobru/novembru 2017.

Več o pravilnem sortiranju odpadne embalaže in novim sistemom nagrajevanja občanov za pravilno ravnanje si lahko preberete na spletnih straneh:

Obenem vabimo vsa podjetja storitvenih dejavnosti, kot so: frizerski in kozmetični saloni, kemične čistilnice, avtomehanične delavnice, obrtne delavnice z: vodovodnimi in električnimi popravili,  zidarskimi-pleskarskimi in parketarskimi deli, šiviljskimi, čevljarskimi, dimnikarskimi opravili, urarskimi storitvami ter zdravstvene in športne ustanove, itn. k sodelovanju v organizuranem sistemu z bonitetami pri poslovanju in ugodnostmi za uporabnike. 

Za dodatna vprašanja v zvezi s projektom se obrnite na info@ecosynergysystem.com

KMALU PRISOTNI V ZBIRNEM CENTRU JESENICE!

Srcu prijazno podjetje

Zdravje predstavlja največjo človeško vrednoto in našo največjo prioriteto. Zaradi nenadnega zastoja srca v Sloveniji vsak dan umre med 5 in 7 oseb, letno 2.000. V primeru hitre pomoči se možnost preživetja močno poveča. Če dostavimo defibrilator k ponesrečencu v 2 minutah, je verjetnost preživetja 50 % ali več. Pomoč sočloveku v stiski bi morala biti ena izmed temeljnih vrednot moderne družbe, a je v hitrem življenjskem ritmu, zaradi pomanjkanja časa in dajanja prednosti lastnim potrebam, velikokrat zanemarjena. Imamo srečo, da obstaja nekaj ljudi, ki na to vrednoto niso pozabili in nas s svojimi dejanji opominjajo na to, da je treba sočloveku v nesreči pomagati. V našem podjetju je varnost in zdravje zaposlenih na prvem mestu. Da bi zagotovili še večjo varnost, bomo izobrazili več kot 100 delavcev, ki se bodo udeležili seminarja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibliratorja. Spoznali bodo, kako pomembno je hitro nudenje pomoči, kako odreagirati v primeru zastoja srca, kakšen je postopek uporabe defibrilatorja, predvsem pa bodo z novo pridobljenim znanjem pridobili tudi zaupanje v lastne sposobnosti, kar zagotavlja odločnejšo reakcijo v primeru potrebe po oživljanju oz. uporabi defibrilatorja (AED).

Z izvedbo izobraževanj smo se pridružili projektu Srcu prijazno podjetje, katerega glavni namen je povezati zaposlene, podjetja in krajane ter jih spodbuditi k medsebojni pomoči ob nezgodah ali nenadnem zastoju srca.

srcu prijazno podjetje

Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu

Podjetje JEKO, d.o.o. sodeluje v projektu Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu v obdobju od 1.3.2017 do 31.12.2018. Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.kockva.si/.

 

sklad logotip

 

 

KOC KVA

ESS logotip

 

 

Javna naročila in razpisi

Dobava pogonskega goriva za mehanizacijo Odlagališča Mala Mežakla za obdobje dveh let (v povezavi)

Sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v letu 2018 (v povezavi) - word različica

Katalog informacij javnega značaja

Družba JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice je bila vpisana v sodni register pod številko vložka 1/05679/00 dne 03.01.1996. Družba je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo.

 

Pravno obvestilo

Za informacije na tem spletišču veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo o avtorskih pravicah in pravila varstvu osebnih podatkov.

Analiza pitne vode
sreda, 15. 11. 2017
Analiza pitne vode
Spoštovani uporabniki naših storitev,  Obveščamo Vas, da smo objavili analize o kakovosti pitne vode za mesec oktober 2017 (podrobne rezultate si lahko ogledate s…
Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja
petek, 13. 10. 2017
JEKO, d.o.o. - SRCU PRIJAZNO PODJETJE
Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja Zdravje predstavlja največjo človeško vrednoto in našo največjo prioriteto. Zaradi nenadnega zastoja srca…
obisk šolarjev
sreda, 4. 10. 2017
Ogled objektov - Osnovna šola Koroška Bela
Dne 4.10.2017 so nas obiskali učenci 7. razredov Osnovne šole Koroška Bela. Ogledali smo si Centralno čistilno napravo Jesenice in jih opozorili predvsem na to, česa ne…
koristne informacije
četrtek, 6. 7. 2017
Kaj ne spada v javno kanalizacijo?
Pri pregledu kanalizacijskega omrežja in nadzoru delovanja objektov in naprav pri odvajanju in čiščenju odpadne vode vse pogosteje opažamo, da se v kanalizaciji…
Motena oskrba z vodo - Jesenice
petek, 1. 12. 2017
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Spoštovani upporabniki naših storitev! Krajane in krajanke Slovenskega Javornika obveščamo, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih na javnem vodovodu v petek 1.12.2017 med 10…

Osnovni podatki o podjetju

 • Naziv podjetja: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
 • Vrsta družbe: javno podjetje
 • Matična številka: 5926823
 • Davčna številka: 67496717
 • Številka transakcijskega računa: 07000-0000492171
 • Registracija: podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Kranju, sklep št. Srg 2016/15797, št. vložka 1/05679/00 z dne 03.01.1996.
 • Osnovni kapital: 829.148,70 EUR
 • Direktor: UROŠ BUČAR, univ.dipl.ekon.

Dejavnosti podjetja

Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, zbiranje in odlaganje odpadkov, pogrebne in pokopališke storitve, vzdrževanje javnih površin in oskrba z zemeljskim plinom.

Politika

Ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih predpisov na državni in lokalni ravni zagotavljati visok standard naših storitev ob nenehni skrbi za stroškovno učinkovitostjo, osebnostno rast zaposlenih in ohranjanju naravnih danosti našim zanamcem. 

Vizija podjetja

Postati poslovno uspešno in stabilno podjetje, ki z znanjem in tehnologijo zadovoljuje potrebe pri ohranjanju zdravega in urejenega okolja, zagotavljanja trajnostnega razvoja, zanesljive in redne oskrbe odjemalcev, doseganje visokih standardov oskrbe in kakovosti storitev.

Poslanstvo podjetja

Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev je kazalnik naše učinkovitosti in garancija za varovanje narave.

Zgodovina podjetja

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice je bilo ustanovljeno 18.12.1995, ko je ustanovitelj podjetja - občinski svet občine Jesenice na svoji 13. seji sprejel Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja JEKO-IN,d.o.o., Jesenice. Družba je nastala s spojitvijo:

 • Komunalnega podjetja VODOVOD JESENICE, p.o., Jesenice,
 • KOMUNALA, podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o., Jesenice,
 • KRES, podjetje za oskrbo naselij s toplotno energijo, d.o.o., Jesenice

in je pričela s poslovanjem 01.01.1996.

S 01.01.1999 sta bili na območju bivše Občine Jesenice ustanovljeni dve novi občini in sicer Občina Jesenice in Občina Žirovnica, ki sta vsaka v svojem delu premoženja prevzeli ustanoviteljske pravice vezane na družbo JEKO-IN,d.o.o., Jesenice.

Formalno pa sta občini svoje ustanoviteljske pravice uredili, ko sta najprej sprejeli Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur.l.RS 94/95 z dne 25.10.2005) in nato še 01.12.2005 podpisali Družbeno pogodbo.

Vpis spremembe družbenikov in poslovnih deležev, ki je bil izveden dne 07.12.2005 pri Okrožnem sodišču v Kranju je postal pravnomočen 15.12.2005. Istega dne je pričel veljati tudi nov Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur.l.RS 94/95 z dne 25.10.2005).

Osnovi kapital družbe v višini 136.843.910.,15 SIT je ostal nespremenjen, družbenika sta si samo razdelila obstoječi kapital in sicer v ima v družbi občina Jesenice poslovni delež v višini 92,93 % osnovnega kapitala družbe, poslovni delež občine Žirovnica pa znaša 7,07 % osnovnega kapitala družbe.

S 01.09.2014 je družba prenehala opravljati dejavnost oskrbe s toplotno energijo, ker je Občina Jesenice s koncesijsko pogodbo izvajanje te gospodarske javne službe prenesla na drugega izvajalca.

S 25.04.2017 je Okrožno sodišče v Kranju izdalo sklep o vpisu spremembe firme v sodni register, in sicer: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice (skrajšana firma: JEKO, d.o.o.).