Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009), ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas

Vodja procesa:

 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas: od 01.05. do 31.08. od 6. do 14. ure
 • Zimski delovni čas:od 30.04. do 01.09: vsak delovnik od 7. do 15. ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Delna in občasna zapora kategorizirane občinske ceste:

 • št. 152161 "Križišče R 452-deponija", na odseku od km 22+39 do km 2+890, v skupni dolžini 430 m ter skupni površini 1182,5 m2 v dneh od 8.12.2017 do 30.03.2018, neprekinjeno od 00.00 do 24.00 ure. 

Delna zapora občinskih cest:

 • št. 152061 "Cesta skozi Blejsko Dobravo, 553181 "Blejska Dobrava 52-111" in 653201 "Blejska Dobrava 68-59a", na odseku od Gostilne Jurč - Blejska Dobrava 117, Blejska Dobrava, skozi železniški podvoz v križišču "Pri Štefanovem znamenju" levo po cesti v vas do cerkve dne 26.12.2017, v času med 11.15 in 12.00 ure zaradi prireditve povorka jezdecev na prireditvi Žegnanje konj. 

Občasna popolna zapora občinske ceste:

 • LC 152181 "Ulica Staneta Bokala" in popolna zapora uvoza LC 152101 "Cesta Cirila Tavčarja", in sicer obe cesti na uvoznih iz regionalne ceste R2 452/0368 Hrušica - Javornik v skladu s priloženim elaboratom začasne prometne ureditve BA-101/17, ki ga je izdelal GISprom - Beno Arh s.p., Nazorjeva ulica 6a, 1370 Logatec, v času od vključno 23.11.2017 do vključno 23.05.2018 v času med 00.00 in 24.00 uro za potrebe rekonstrukcije ceste R2 452/0368 Hrušica - Javornik in priključkov občinskih cest. 

Delna in občasna popolna  zapora občinske ceste:

 • št. 152161 "Križišče R2 452-deponija", v dneh od 09.10.2017 do 20.12.2017, v času med 7.00 in 17.00 uro

Popolna zapora občinske ceste:

 • št.LC152161 "Križišče R2 452-deponija" jp 635461 "LC Hrušica 48" ter delna zapora LC 152081 "Hrušica-Belo polje", v območju križišča, v času od 01.12.2017 do vključno 24.12.2017 v času med 0.00 in 24.00 uro

Delna zapora občinske ceste:

 • št. LC 152331 "Javorniško nabrežje", LC 152021 "Koroška Bela-Mlake", popolna zapora JP654521 "Proti c.B.Kidriča 42", v času od 01.12.2017 do vključno 15.12.2017, v času med 0.00 in 24.00 uro

Popolna zapora občinske ceste:

 • št. 653151 Bl.Dobrava 102-106, od vključno dne, 27.11.2017 do vključno dne 15.12.2017, od 8.00 do 16.00 ure - samo delovne dni v tednu

Prepoved prometa vseh vrst vozil na javnih cestah v zimskem obdobju 2017/2018

OB SNEGU IN POLEDICI NA VOZIŠČU SE PREPOVE PROMET NA NASLEDNJIH CESTAH:

 • št. 654231 "Iskra-Kavčke", na odseku od križišča "Dobravsko polje" do Kavčk
 • št. 653421 "Pod Golico 8-20 d", na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Trigavček

OBČINA ŽIROVNICA 

Popolne zapore občinskih cest:

 • v naselju Breg, v času med sredo 25.10.2017 in sredo 28.02.2018 (rekonstrukcija vodovoda)-LC 150061 in hkrati vseh pripadajočih javnih poti

Popolna zapora občinske ceste:

 • LC 150041; 1714/1 k.o. Doslovče, v dolžini 370 m (žegnanje konj), v torek 26.12.2017, predvidoma od 11.00 do 12.00 ure
Analiza pitne vode
sreda, 15. 11. 2017
Analiza pitne vode
Spoštovani uporabniki naših storitev,  Obveščamo Vas, da smo objavili analize o kakovosti pitne vode za mesec oktober 2017 (podrobne rezultate si lahko ogledate s…
Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja
petek, 13. 10. 2017
JEKO, d.o.o. - SRCU PRIJAZNO PODJETJE
Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja Zdravje predstavlja največjo človeško vrednoto in našo največjo prioriteto. Zaradi nenadnega zastoja srca…
obisk šolarjev
sreda, 4. 10. 2017
Ogled objektov - Osnovna šola Koroška Bela
Dne 4.10.2017 so nas obiskali učenci 7. razredov Osnovne šole Koroška Bela. Ogledali smo si Centralno čistilno napravo Jesenice in jih opozorili predvsem na to, česa ne…
koristne informacije
četrtek, 6. 7. 2017
Kaj ne spada v javno kanalizacijo?
Pri pregledu kanalizacijskega omrežja in nadzoru delovanja objektov in naprav pri odvajanju in čiščenju odpadne vode vse pogosteje opažamo, da se v kanalizaciji…
Motena oskrba z vodo - Jesenice
petek, 1. 12. 2017
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Spoštovani upporabniki naših storitev! Krajane in krajanke Slovenskega Javornika obveščamo, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih na javnem vodovodu v petek 1.12.2017 med 10…

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ,vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja, ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja v času od marca do novembra.